IEXGeld

Dossiers

Profiel

Is een advocaat echt nodig als ik ga scheiden?

Wie gaat scheiden is verplicht om een advocaat in de arm te nemen. Maar je hebt wel een keuze in de intensiteit van de ondersteuning en daarmee ook invloed op de uiteindelijke kosten van de echtscheiding. Hoe zit dat?

Een echtscheidingsadvocaat vervult een belangrijke rol bij elke echtscheiding. Het is in Nederland namelijk niet mogelijk voor gehuwde stellen om uit elkaar te gaan zonder hiervoor gebruik te maken van de hulp van een echtscheidingsadvocaat. In dit artikel leggen wij uit welke rol zo'n advocaat speelt en welke keuzemogelijkheden je hebt.

Waarom kan ik niet zonder familierechtadvocaat als ik ga scheiden?

Wie in ons land gaat scheiden is verplicht om hiervoor gebruik te maken van de hulp van een echtscheidingsadvocaat. Een familierechtadvocaat (die zich vaak ook aanbiedt als mediator) is namelijk de enige personen die bevoegd is om een scheiding bij de rechtbank aan te vragen. Een echtscheiding behoort immers tot het personen- en familierecht.

Familierechtadvocaten zullen dus altijd betrokken zijn bij een scheiding. Maar hoe groot deze betrokkenheid is, hangt af van de situatie en jouw wensen.

Wat is de rol van deze advocaat?

De belangrijkst rol van een echtscheidingsadvocaat is de belangen van zijn cliënt behartigen gedurende het echtscheidingstraject. Hierbij moet je vooral denken aan het formuleren van de benodigde rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten, zoals het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan.

De advocaat voert hiervoor overleg met de juridische ondersteuning van de andere partij. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de rechter zich erover buigen. De advocaat zal dan vooral de rol aannemen van vertegenwoordiging.

Uiteraard begeleidt een echtscheidingsadvocaat je ook bij alle (juridische) stappen die moeten worden doorlopen nadat een rechter de scheiding heeft uitgesproken. Hij helpt je bijvoorbeeld bij een eventueel hoger beroep of het tekenen van de akte van berusting als je van die mogelijkheid afziet. Ook zorgt hij ervoor dat het vonnis (de uitspraak van de rechter) wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie waren getrouwd.

In hoeverre moet ik gebruik maken van een advocaat voor mijn scheiding?

Door echtscheidingsadvocaten in de arm te nemen worden beide partijen voor een groot deel ontzorgd. Je kunt je echter afvragen of hier wel behoefte aan is. Ben je betrokken bij een vechtscheiding, waarbij je niet meer op een redelijke manier met je ex-partner kan communiceren, dan is deze ondersteuning van grote waarde.

Ook in ingewikkelde situaties kan de expertise van een echtscheidingsadvocaat zeer welkom zijn. Bijvoorbeeld bij een hoge schuldenlast, de verdeling van een eigen bedrijf of als sprake is van een samengesteld gezin.

Wat kost het eigenlijk?

Daar staat wel tegenover dat een intensieve (individuele) ondersteuning door een echtscheidingsadvocaat behoorlijk in de papieren kan lopen, want de advocaatkosten zijn behoorlijk hoog. Een gemiddelde familierechtadvocaat hanteert een uurtarief van rond de €150. Daar komen vaak de kantoorkosten en de BTW nog bij. Als we alles bij elkaar optellen, moet je, in het gunstigste geval, rekenen €3.000, maar vaak een stuk meer.

Daarnaast loopt het beslissingstraject over veel schijven en hebben agenda-technische zaken een remmende werking op het tempo van het echtscheidingstraject.

Al deze factoren spelen een belangrijke rol in de overweging in hoeverre het een goede keuze is (lees: noodzakelijk is) om gebruik maken van een advocaat voor een scheiding.

Wat is het alternatief?

Hoewel een echtscheidingsadvocaat zonder twijfel veel voor je kan betekenen bij een scheiding, moet je je afvragen of dit (op financiële- en praktische gronden) wel de beste keuze voor jou is. Er is namelijk een alternatief voorhanden: mediation.

Bij mediation doorloop je met je ex-partner gezamenlijk het traject en formuleer je uiteindelijk zelf de afspraken die van belang zijn om je huwelijk te kunnen ontbinden. Hierbij maak je samen gebruik van de ondersteuning van de mediator. Deze zal uiteraard volledig neutraal blijven, om het proces niet te beïnvloeden.

Het grote voordeel van een mediator is dat je vaak minder uren juridische ondersteuning nodig hebt en het traject een groter zelfstandig karakter heeft, waardoor je de echtscheiding binnen een korter tijdsbestek kunt afronden. Alles valt of staat wel met de bereidheid van beide partijen om de route gezaemenlijk af te leggen.


Welke opties zijn er?

Een mediator wordt vaak ook een 'gezamenlijke echtscheidingsadvocaat' genoemd. Dit is een logische benaming aangezien je gezamenlijk gebruik maakt van de diensten van deze juridisch dienstverlener, en omdat veel echtscheidingsadvocaten mediation in hun aanbod hebben opgenomen, om te kunnen voldoen aan de sterk toenemende vraag naar deze dienstverlening.

Op deze manier wordt ook voldaan aan de voorwaarde dat alleen een echtscheidingsadvocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank mag indienen. In andere gevallen werken veel mediators samen met een vast advocatenkantoor, zodat aan deze wettelijke regel wordt voldaan.

Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat, waarbij de aard en intensiteit van de dienstverlening nogal uiteen kan lopen.

Zo kun je het traject doorlopen aan de hand van een of meer afspraken op het kantoor van de mediator (of een andere gewenste locatie), maar er ook voor kiezen om dit online op afstand te doen. Meer informatie over online scheiden en de kosten die dit met zich meebrengt vind je in dit artikel.

Ook kun je een keuze maken over de intensiteit van de geboden ondersteuning. Je kunt besluiten dat de mediator alleen een controlerende functie (van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten) zal vervullen en de begeleiding verzorgt bij het doorlopen van de juridische stappen. Maar een complete ondersteuning is ook mogelijk.

Bij deze laatste optie zal de intensiteit van de rol van de mediator niet ver afliggen van dat van een echtscheidingsadvocaat. Maar omdat je gezamenlijk gebruik maakt van de diensten van de mediator, in plaats van ieder een eigen advocaat in de arm te nemen, drukt dat wel de kosten. Voor veel mensen is mediation dan ook een praktische en financieel aantrekkelijke optie, maar jouw persoonlijke situatie moet daar natuurlijk wel bij aansluiten.

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze gespecialiseerde kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

Wat is mediation?

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Snel scheiden: dit zijn de mogelijkheden

Uit elkaar: wat zijn de fiscale gevolgen?

Erkenning en gezag van je kind na scheiding: hoe werkt dat?

Wat is co-ouderschap?

Wat is een ouderschapsplan?

Nieuwe relatie na scheiding: wat betekent dit voor het ouderschapsplan?

 

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›