IEXGeld

Dossiers

Profiel

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Een scheiding is erg complex. Met deze checklist krijg je een goed overzicht van wat je allemaal moet uitzoeken en regelen.

Als je besloten hebt om uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Veel betrokkenen ervaren dit als een zwaar traject, waarbij de wereld even stil lijkt te staan.

Je moet in een korte periode een hoop regelen, veel zaken uitzoeken en veel belangrijke keuzes maken die van grote invloed zijn op je (financiële) toekomst. De kans dat je hierbij wat over het hoofd ziet, is zeker aanwezig. Het doorlopen van een echtscheidingstraject is immers geen pad dat je dagelijks zult bewandelen.

Om deze reden hebben we een checklist scheiden voor je opgesteld. Hierin zijn de punten opgenomen waar je zeker aan moet denken als je uit elkaar gaat.

Gebruik deze checklist als afvinklijst

Een vakkundige echtscheidingsadvocaat of mediator zal je ongetwijfeld ondersteunen bij het echtscheidingstraject, maar voor een goede voortgang is het zeker van belang als je op sommige gebieden al zelf wat voorbereidingen treft. Zo is het verstandig om alvast belangrijke gegevens te verzamelen en je te verdiepen in de zaken die op jouw situatie van toepassing zijn.

Je kunt deze checklist gebruiken als afvinklijst bij het echtscheidingstraject, om te voorkomen dat je belangrijke aspecten vergeet. De uitwerking van de punten in deze lijst zullen gezamenlijk de inhoudelijke vormgeving van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten vormen.

Hou hier rekening mee bij het gebruik van deze checklist

Bij het opstellen van deze checklist voor de echtscheiding hebben we ervoor gekozen om de punten onder te verdelen in subgroepen, om het overzichtelijk te houden.

Daarnaast hebben we een overzicht gemaakt van gemeentelijke uittreksels die bij de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten moeten worden gevoegd om een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen.

Het is goed om te vermelden dat dit een checklist is dat opgesteld op basis van de meest voorkomende situaties. Dit kan betekenen dat er factoren zijn die niet op jouw situatie van toepassing zijn en dat er wellicht specifieke punten zijn die ontbreken op deze lijst.

De invulling van een echtscheidingstraject is immers situatieafhankelijk. Zoals aangegeven kan je echtscheidingsadvocaat of mediator je persoonlijk over dit soort situaties informeren en kun je met vragen altijd bij je juridische ondersteuner terecht. Hieronder vind je de checklist.

Checklist scheiden

Zaken die betrekking hebben op de kinderen

 • Ouderschapsplan
 • Woonsituatie
 • Verdeling ouderlijk gezag
 • Omgangsregeling
 • Afspraken over de alimentatie

Zaken die betrekking hebben op financiële afspraken

 • Verdeling van het gezamenlijke vermogen
 • Verdeling van eventuele schulden
 • Stopzetten of wijziging van spaarplannen
 • Verdeling pensioenopbouw
 • Afspraken over partneralimentatie
 • Opzeggen gezamenlijke verzekeringen
 • Aanvragen persoonlijke verzekeringen
 • Aanpassen van testamenten

Zaken die betrekking hebben op huisvesting  

 • Laten taxeren koophuis
 • Koopsom eigen huis vaststellen
 • Herziening hypotheek (dus het stopzetten of wijzigen hiervan)
 • Huurcontract wijzigen of stopzetten

Zaken die betrekking hebben op de inboedel

 • In kaart brengen wie interesse heeft in welke spullen
 • Overzicht maken van de duurdere spullen
 • Overzicht maken van persoonlijke bezittingen en erfstukken
 • Verdeling maken van de inboedel

Benodigde documenten voor het doorlopen van een echtscheidingstraject

 • Jaaropgave afgelopen jaren
 • Recente salarisstroken
 • Recente uitkeringsspecificaties
 • Jaarstukken
 • Aangifte Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Aanslag Inkomstenbelasting laatste jaar (voorafgaand)
 • Laatste belastingaangifte verzamelinkomen i.v.m. eventuele toevoeging
 • Voorlopige teruggaaf belasting lopend jaar
 • Koopovereenkomst woning
 • Eigendomsakte
 • Hypotheekakte
 • Polis levensverzekering
 • Jaaroverzicht hypotheek
 • Recent bankafschrift hypotheeklasten
 • Opgaaf onroerendezaakbelasting
 • Opgaaf premie opstalverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Opgaaf servicekosten
 • Mededeling huuraanpassing
 • Bewijsstuk huurtoeslag
 • Polis/opgaaf premie ziektekostenverzekering
 • Polis/opgaaf premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Polis/opgaaf premie ANW
 • Overeenkomst persoonlijke lening/doorlopend krediet
 • Recent afschrift van persoonlijke lening of doorlopend krediet waarop de rente en de aflossing  weergegeven staan

Benodigde documenten die aan een rechtbank moeten worden overhandigd bij een echtscheidingsverzoek

 • Verzoek tot echtscheiding
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 • Gemeentelijke uittreksels uit het persoonsregister
 • Gemeentelijk uittreksel uit het huwelijksregister
 • Eventueel: gemeentelijke uittreksels uit het geboorteregister van minderjarige kinderen
 • Kopie Nederlands identiteitsbewijs (Nederlands paspoort of Nederlands identiteitsbewijs)

De rechtbank stelt een aantal eisen aan de documenten die overhandigd moeten worden. De gemeentelijke stukken moeten actueel zijn en mogen dan ook niet ouder dan drie maanden zijn. Bij een langdurig juridisch traject kan er een situatie ontstaan dat de gemeentelijke uittreksels moeten worden “ververst” en opnieuw moeten worden aangevraagd.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de gemeentelijke stukken geen kopieën mogen zijn. De rechtbank accepteert uitsluitend originele documenten.

Onpartijdige juridische hulp

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.

Lees ook: Ik wil scheiden, wat nu?