IEXGeld

Dossiers

Profiel

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Het aanvragen van een echtscheiding is aan veel regels gebonden. Zo moeten er allerlei afspraken worden gemaakt en vastgelegd. We zetten de belangrijkste stappen voor je op een rij.

Voor een echtscheiding moet veel geregeld worden. Maar niet alleen dat: er gelden ook allerlei regels om de procedure tot een goed einde te brengen.

De belangrijkste wettelijke regel is dat alleen een familierechtadvocaat of een MfN- of ADR gecertificeerde mediator de bevoegdheid heeft om een echtscheiding aan te vragen bij de rechtbank. Het voortraject hiervan zal bepalend zijn voor de manier waarop dit gebeurt en wat de vervolgstappen hierbij zullen zijn. Dit heeft niet alleen invloed op de tijdsduur, maar ook voor de uiteindelijke kosten van het traject.

Het verzoek aan de rechter

Als je uit elkaar gaat, wend je je tot de rechter om het huwelijk te laten ontbinden. Maar de rechter zal niet zomaar uitspreken dat “het huwelijk tussen twee partners duurzaam ontwricht is”. Hiervoor moeten er eerst bindende afspraken tussen de partners worden gemaakt en vastgelegd.

Deze afspraken hebben betrekking op de verdeling van de gezamenlijke (financiële) bezittingen en schulden, een eventuele alimentatieverplichting, de boedelverdeling, de woning en de verdeling van het pensioen.

Deze afspraken moeten worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog minderjarig zijn, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit document staan de afspraken die betrekking hebben op de verzorging en ontwikkeling van deze kinderen.

Het voortraject voordat een scheidingsaanvraag kan worden ingediend

Of de rechter zich “slechts” hoeft te buigen over een scheidingsaanvraag of dat deze hierover moet oordelen, is afhankelijk van het voortraject.

Een echtscheiding aanvragen begint met het in kaart brengen van de afspraken die van belang zijn om de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten te formuleren. Dit gaat om het hierboven genoemde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Voor dit voortraject kun je gebruik maken van de diensten van afzonderlijke echtscheidingsadvocaten, maar je kunt er ook voor kiezen om een mediationtraject te bewandelen. Wat de beste keuze is, hangt af van de relatie met je ex-partner, de complexiteit van de ontstane situatie en de bereidheid om gezamenlijk een echtscheidingstraject te doorlopen.

Als beide partners zichzelf in staat achten om het traject samen te doorlopen en hier ook toe bereid zijn, kun je kiezen voor een mediator. Hierbij formuleren de ex-partners zelf de de benodigde afspraken om hun huwelijk te ontbinden en leggen ze dit vervolgens vast in de rechtsgeldige documenten. Een mediator begeleidt dit traject. Deze persoon is uiteraard neutraal, omdat beide partijen gebruik maken van de diensten van één persoon.

Wat kost het aanvragen van een echtscheiding?

De kosten voor het aanvragen van een echtscheiding houden direct verband met de keuze die je maakt in het hierboven genoemde voortraject. Maak je gebruik van de diensten van een (individuele) echtscheidingsadvocaat, dan ben je aanzienlijk duurder uit dan wanneer je gezamenlijk een mediator in de arm neemt.

Het verschil tussen deze opties loopt al snel op tot in de duizenden euro’s. De kosten voor een traject dat wordt afgewikkeld door echtscheidingsadvocaten beginnen bij 3.000 euro en kunnen snel oplopen. Voor een zeer uitgebreid online mediationtraject daarentegen moet je rekenen op rond de 750 per persoon.

Hierbij moet nog worden aangemerkt dat de griffiekosten (kosten voor de rechtbank en de leges van de gemeente) wel bij de prijs van de mediator zijn inbegrepen, maar nog niet bij de bovenstaande inschatting van de kosten voor de echtscheidingsadvocaat.

Mediator of advocaat?

Hoewel mediation wordt gezien als de goedkoopste en moderne vorm van scheiden, is deze keuze niet vanzelfsprekend. Als er een ingewikkelde situatie is ontstaan (bijvoorbeeld bij het verdelen van een grote schuldenlast, het verdelen van een eigen bedrijf of de scheiding van een gebroken gezin) is er vaak geen ander alternatief dan ieder een eigen advocaat inschakelen. Ook als de ex-partners in een conflictsituatie uit elkaar zijn en niet meer on speaking terms zijn, hebben ze vaak geen keuze.

In dit geval neemt ieder van beiden een eigen advocaat in de arm, die zijn of haar belangen behartigt. De echtscheidingsadvocaten zullen namens de betrokkenen in overleg gaan, met als voornaamste doel om de benodigde onderlinge overeenkomsten te sluiten en zo een langdurige rechtsgang te voorkomen. Als zij hier niet in slagen, zal de rechter uiteindelijk uitsluitsel moeten geven over de conflictpunten.

Benodigde documenten voor de aanvraag van een scheiding

Naast het genoemde echtscheidingsconvenant, een eventueel ouderschapsplan en het schriftelijk verzoek voor de aanvraag van een echtscheiding zelf (waar de echtscheidingsadvocaat of mediator voor zal zorgdragen) zijn er gemeentelijke uittreksels nodig voor de aanvraag van een scheiding.

Hierbij moet je denken aan de gemeentelijke uittreksels uit het persoonsregister, huwelijksregister en eventueel ook het geboorteregister van minderjarige kinderen.

Het is van belang dat je de originele documenten overhandigt. Een fotokopie wordt niet geaccepteerd. Daarnaast is het een vereiste dat je actuele documenten indient, die niet ouder zijn dan drie maanden. Duurt het traject erg lang, dan moet je deze waarschijnlijk vervangen.

Eenzijdig een echtscheiding aanvragen

Meestal zet je een echtscheidingsprocedure in gang door een gemeenschappelijk verzoekschrift in te dienen. Maar er bestaat ook de mogelijkheid om een eenzijdig verzoekschrift om te scheiden in te dienen. Deze situatie kan ontstaan als één van de partners het besluit heeft genomen om te scheiden en de ander het daar niet mee eens is of zelfs volledig buiten beeld is.

De eenzijdige aanvraag van een echtscheiding zal het startpunt vormen van vaak een langdurige en vrij kostbare procedure omdat het hele traject zoals hierboven beschreven (waaronder het vormgeven van de rechtsgeldige echtscheidingsconvenanten) van begin af aan moeten worden doorlopen.

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze gespecialiseerde kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.

 


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten