IEXGeld

Dossiers

Profiel

Wat is mediation?

Met hulp van een mediator kun je conflicten sneller en voordeliger oplossen dan wanneer er een advocaat aan te pas komt. Maar wat houdt mediation eigenlijk in? En hoe vind je een geschikte partij?

Mediation is een vorm van conflicthantering met als voornaamste doelstelling dat de betrokkenen uiteindelijk gezamenlijk de oplossingen formuleren die ertoe leiden dat een conflict wordt opgelost. Hierbij laat je je samen ondersteunen door een mediator.

Met behulp van mediation kun je een conflict vaak binnen een kort tijdsbestek oplossen. Maar de belangrijkste reden om hiervoor te kiezen is dat het vele malen goedkoper is dan wanneer je bijvoorbeeld een advocaat moet inschakelen.

Voor veel meer in te zetten dan alleen echtscheiding

Mediation wordt vooral gezien als een manier om een echtscheidingstraject te doorlopen. Maar het middel kan veel breder worden ingezet. Je kunt bijvoorbeeld ook een mediator inschakelen voor arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken of een conflict met de overheid.

De achterliggende gedachte van mediation is dat de betrokkenen, zoals scheidende stellen, gezamenlijk het traject doorlopen. Je laat je dus niet ieder afzonderlijk persoonlijk vertegenwoordigen, zoals bij een echtscheidingsadvocaat.

Niet tegenover, maar naast elkaar

De scheidende partners staan dan ook niet tegenover elkaar maar naast elkaar.

Mediation is niet altijd een optie. De bereidheid van de betrokkenen om het traject gezamenlijk te doorlopen, het vertrouwen dat ze hiertoe in staat zijn en de ruimte om dit ook daadwerkelijk te doen (er kan geen sprake zijn van een te ingewikkelde situatie), zijn essentiële voorwaarden om hiervoor te kunnen kiezen.

Een mediator speelt een neutrale rol

De neutrale rol van de mediator is van groot belang bij mediation. Doordat de betrokkenen samen gebruik maken van de diensten van deze expert, is het van groot belang dat deze persoon volledig neutraal blijft. Een mediator heeft dan ook een begeleidende en adviserende rol in dit traject om enige beïnvloeding in de uiteindelijke besluitvorming te voorkomen.

Mediation heeft dan ook voor een deel een zelfstandig karakter. Er kan wel een keuze worden gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de ondersteuning van de mediator en de manier waarop deze ondersteuning wordt aangeboden.

Begeleiding kan fysiek of online

Met betrekking tot dit laatste kun je kiezen voor een fysieke ondersteuning (waarbij je het traject doorloopt aan de hand van een of meerdere afspraken op kantoor van de mediator) of voor volledig online begeleiding.

Mediation heeft een zeer toekomstgericht karakter en richt zich voornamelijk op het vinden van oplossingen zonder hierbij inhoudelijk op het conflict in te gaan. Hiermee is mediation sterk onderscheidend ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening.


Voordelig en snel

De rol van een mediator is totaal verschillend van andere vormen van juridische dienstverlening, omdat de betrokkenen uiteindelijk zelf de oplossingen formuleren. Omdat je gezamenlijk gebruik maakt van de diensten van een mediator, in plaats van dat je afzonderlijk een expert in de arm neemt, is mediation een financieel aantrekkelijke optie. Het is veruit de voordeligste vorm van conflicthantering of het doorlopen van een echtscheidingstraject.

Daarnaast is het een snelle oplossing. Omdat er weinig partijen bij betrokken zijn (wat de vertragende werking wegneemt) kan bijvoorbeeld een echtscheidingstraject binnen een relatief kort tijdsbestek worden doorlopen. 

Hoe vind je een geschikte mediator?

De toenemende populariteit van mediation kent ook een keerzijde. Er zijn inmiddels veel aanbieders. Naast juridische dienstverleners zijn er nog meer partijen die mediation aanbieden. Dit is mogelijk omdat mediation wettelijk gezien een vrij beroep is. Iedereen mag zich als mediator profileren; ook personen die hiervoor niet over de juiste diploma’s of andere bewijzen van vaardigheden beschikken.

Een goede mediator is te onderscheiden door een MfN- of ADR-certificaat. Mediators die in bezit zijn van dit certificaat hebben een goede vooropleiding gevolgd die erkend is door de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Daarnaast zijn er strenge voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

De tarieven van deze mediators zullen iets hoger liggen dan die van andere aanbieders, maar de kwaliteit van de geboden ondersteuning is van essentiële waarde voor een soepele voortgang van een mediationtraject. Besparen op kwaliteit is in dit geval een verkeerde keuze.

Hulp nodig?

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de gehele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

 

 
 
 
 

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›