IEXGeld

Dossiers

Profiel

Privacy Statement

Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door IEX Media B.V. (IEX Media), (onder andere IEX.nl, IEXProfs.nl, Participaties.nl). De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan IEX Media.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Lees ook de Algemene Voorwaarden & Disclaimer.

IEX Media hecht grote waarde aan je privacy en deze wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IEX Media houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. In dit privacy statement kan je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat je kunt doen als je bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen.

Inhoud

  1. Welke persoonlijke informatie registreert IEX Media en waarvoor wordt deze gebruikt?
  2. Wat gebeurt er met jouw gegevens?
  3. Het voordeel van het invullen van jouw gegevens
  4. Het voordeel van het gebruik van cookies
  5. Wat kan je doen als je bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?
  6. Wat gebeurt er bij wijzigingen in het Privacy Statement?

1. Welke persoonlijke informatie registreert IEX Media Groep en waarvoor wordt deze gebruikt?

Abonneegegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk en verzoekt IEX Media je in sommige gevallen om onder andere jouw naam, adresgegevens en telefoonnummer in te voeren. IEX Media gebruikt deze informatie om, als dit nodig is, contact met je op te nemen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Je e-mailadres vormt in combinatie met het wachtwoord dat je wordt toegestuurd je sleutel om toegang te krijgen tot de diensten en websites van IEX Media. Je kunt na de eerste keer inloggen zelf je wachtwoord wijzigen in het ledencentrum. Als je jouw wachtwoord kwijt bent, kan je dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. IEX Media stuurt jouw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar je toe.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar je op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IEX Media gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie

IEX Media verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waarvandaan je met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IEX Media te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan IEX Media eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de IEX Media sites, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de IEX Media site heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van IEX Media.

Sites van derden

IEX Media is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de IEX Media sites zijn gekoppeld of als je via IEX Media andere sites bezoekt. IEX Media raadt je daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

2. Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn na registratie eigendom van IEX Media. De verzamelde informatie gebruikt IEX Media met name voor eigen marketingdoeleinden en om haar eigen dienstverlening aan abonnees te verzorgen. Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden voor hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit IEX Media. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden worden ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons worden verstuurd. Je kunt een verleende toestemming voor gebruik van je elektronische contactegevens door derden altijd weer intrekken. IEX Media wil jou immers van dienst zijn!

3. Het voordeel van het invullen van jouw gegevens

IEX Media is continu op zoek naar voordelen voor haar leden en tracht in afspraken met derden deze voordelen tot uiting te laten komen. Hierbij is het van belang om over zoveel mogelijk informatie te beschikken teneinde je maximaal te laten profiteren van eventuele voordelen. IEX Media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van perssoonsgegevens te voorkomen.

4. Het voordeel van het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer 'herkennen'. Je hoeft dus, als je deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die jij bezoekt beter op je behoeftes en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daarbij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat jij je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met één van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat je wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van IEX Media niet of niet goed werken.

5. Wat kan je doen als je bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?

Wij zijn van mening dat het belangrijkste is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoongegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Je kunt bij registratie precies aangeven hoe je wilt dat IEX Media met jouw gegevens omgaat en welke gegevens je verstrekt. Ook na registratie kun je in ons ledencentrum jouw gegevens inzien en/of aanpassen.

Als je wilt dat al jouw gegevens geheel en permanent uit onze database verwijderd worden, stuur dan een email naar: opzeggen@iex.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

6. Wat gebeurt er bij wijzigingen in het Privacy Statement?

IEX Media behoudt zich het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we zorg dragen voor meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

Meer informatie

Wil je nadere toelichting of heb je opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op: 020 4352170.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 15 november 2013

Copyright © IEX Media BV