IEXGeld

Dossiers

Profiel

Nieuwe relatie na scheiding: wat betekent dit voor het ouderschapsplan?

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan zetten alle afspraken over de kinderen op papier in een ouderschapsplan. Maar als er een nieuwe partner opduikt, komt het speelveld er natuurlijk heel anders uit te zien. Wat bekent dat voor het bestaande ouderschapsplan?

Een scheiding is voor iedereen in het gezin ingrijpend, maar vooral voor kinderen. Zij zien hun 'veilige thuis' veranderen in een nieuwe, onbekende omgeving. Om de gevolgen van de scheiding zo beperkt mogelijk te houden voor de kinderen stellen beide partijen een ouderschapsplan op.

Het leven na een scheiding gaat echter door en het is niet uitgesloten dat een van beide ouders, of zelfs beiden, een nieuwe relatie krijgen. Hierdoor kan er een samengesteld gezin ontstaan waardoor het speelveld er weer anders uit komt te zien. Dit alles heeft vaak ook gevolgen voor het bestaande ouderschapsplan. Hoe zit dat?

Afspraken in een ouderschapsplan

Ouders van minderjarige kinderen die besluiten om uit elkaar te gaan, zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan alle afspraken tussen de ouders over de opvoeding en de verzorging van de kinderen zwart op wit.

Door deze afspraken zo gedetailleerd vast te leggen ontstaat er duidelijkheid en transparantie. Het belangrijkste doel hierbij is dat de kinderen zo min mogelijk negatieve gevolgen van de scheiding zullen ondervinden en een evenwichtige opvoeding krijgen.

De ouders moeten de transformatie doormaken van echtpaar naar ouderpaar en hun eigen belangen hiervoor opzij zetten. Daarna kunnen alle partijen de scheiding een plekje gaan geven en proberen om hun weg te vinden in de nieuwe situatie.

Waarom een ouderschapsplan aan verandering onderhevig is

Een ouderschapsplan is een reeks afspraken die van toepassing zijn voor een bepaalde periode. De afspraken zijn echter niet in beton gegoten, maar zijn aan verandering onderhevig. Dat komt omdat het behoeftepatroon van de kinderen in de loop van de tijd zal veranderen, in lijn met hun ontwikkeling.

Als de situatie te sterk afwijkt van de geschetste situatie in het ouderschapsplan, zal het plan aangepast moeten worden. Je kunt deze afspraken zelfstandig maken en vastleggen. Maar als je denkt dat dit niet gaat lukken, kun je hiervoor ook ieder een eigen advocaat in de arm nemen of samen een mediator inschakelen.  

Ouderschapsplan herzien bij formeren samengesteld gezin

Ook bij de ouders kan iets veranderen, waardoor je het ouderschapsplan nog een keer onder de loep moet nemen. Bijvoorbeeld als een van de ouders (of beiden) een relatie met iemand anders krijgt. Als je vervolgens besluit om met deze nieuwe partner te gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, is er sprake van een nieuw samengesteld gezin. Dit wordt in de volksmond ook wel een 'fusiegezin' genoemd, als de nieuwe partner ook minderjarige kinderen heeft die inwonend zijn.

Het formeren van zo'n fusiegezin kan ingrijpend zijn. De kans is groot dat het hierdoor noodzakelijk is om veranderingen aan te brengen in het ouderschapsplan.


Nieuwe afspraken

Bij het formuleren van het nieuwe ouderschapsplan zullen niet alleen wijzigingen moeten worden aangebracht in bestaande afspraken, maar ook vaak afspraken moeten worden toegevoegd.

Het is verstandig om de rol die de stiefouder zal vervullen ook te beschrijven. Deze stiefouder zal zich immers (onbewust) ook met de opvoeding van kinderen bezighouden, wat onderlinge wrijving tussen de betrokkenen als gevolg kan hebben.

Een ander punt dat vaak besproken moet worden, heeft betrekking op een verandering in de financiële situatie. In veel gevallen vormt dit aanleiding om de alimentatieregeling te herzien. Gezien de complexiteit van de ontstane situatie kiezen veel mensen ervoor om hiervoor gebruik te maken van professionele ondersteuning.

Op de website van Judex kun je meer uitgebreide informatie lezen over scheiding en kinderen. Daarnaast kun je in contact komen met een van de experts van Judex voor persoonlijk advies en ondersteuning op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

Wat is mediation?

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Snel scheiden: dit zijn de mogelijkheden

Uit elkaar: wat zijn de fiscale gevolgen?

Erkenning en gezag van je kind na scheiding: hoe werkt dat?

Wat is co-ouderschap?

 

Lees ook:

Zo bespaar je op streamingdiensten

Voorkom onnodige kosten. Lees verder ›