IEXGeld

Dossiers

Profiel

Uit elkaar: wat zijn de fiscale gevolgen?

Een echtscheiding heeft ingrijpende emotionele en financiële gevolgen. Ook op fiscaal gebied verandert er veel. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Als je uit elkaar gaat, moet er ontzettend veel geregeld worden. Je moet de inboedel verdelen, misschien op zoek naar een andere woning en als er kinderen in het spel zijn, moet er ook een omgangsregeling en ouderschapsplan worden opgetuigd.

Ook op fiscaal gebied verandert er veel, alleen al omdat je niet langer fiscaal partners meer bent. Waar moet je zoal op rekenen?

Belastingaangifte apart of samen na een scheiding?

De meeste getrouwde stellen kiezen ervoor om gezamenlijk belastingaangifte te doen, zodat ze maximaal gebruik kunnen maken van allerlei fiscale voordelen. Zo kun je het vermogen en aftrekposten onderling zo verdelen, dat je er onder de streep het voordeligst uit komt.

Dit verandert uiteraard als gevolg van een scheiding. De wetgeving op dit gebied schrijft voor dat je geen fiscale partner (lees: elkaars toeslagpartner) meer bent als je echtscheidingsverzoek is ingediend of als je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat.

De vraag is echter wat er moet gebeuren in het jaar waarin je uit elkaar gaat: de belastingaangifte apart of samen doen? De scheiding is immers niet op 1 januari uitgesproke,n maar in de loop van het jaar. Daarom mag je de aangifte die betrekking heeft over het jaar waarop de scheiding is uitgesproken nog wel gezamenlijk doen. Uiteraard moet je over de jaren die volgen wel een aparte belastingaangifte doen.

Verrassingen voorkomen? Vul voorlopige aangifte in

Door een voorlopige belastingaanslag in te vullen, kun je je in een vroegtijdig stadium een beeld vormen over de fiscale (lees: financiële) gevolgen die de scheiding heeft. Hiermee kun je nare verrassingen in later stadium voorkomen.

Gevolgen echtscheiding voor de hypotheekrenteaftrek

Heb je een koopwoning, dan is de hypotheekrenteaftrek een interessante aftrekpost om het verschuldigde belastingbedrag flink te verminderen. Fiscale partners hebben de mogelijkheden om dit soort aftrekposten op de meest gunstige manier te verdelen aan de hand van het inkomen.

Uiteraard behoort dit niet meer tot de mogelijkheden na een scheiding. De persoon die na de scheiding de hypotheek op zijn of haar naam heeft staan, maakt aanspraak op hypotheekrenteaftrek.

... en voor de huurtoeslag

Ook als je een huurwoning hebt, kan een scheiding een behoorlijke financiële impact hebben. Zo is het goed mogelijk dat er een wijziging zal plaatsvinden met betrekking huurtoeslag. Dit kan het geval zijn bij een (noodgedwongen) scheiding of als de huurtoeslag op naam van de ex-partner staat.

De wijziging kan op een eenvoudige manier worden doorgegeven door (nadat je het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechtbank) een adreswijziging door te geven bij de gemeente. Daarnaast kun je de Belastingdienst op een eenvoudige manier (digitaal) informeren over de nieuwe situatie.

Gevolgen echtscheiding voor kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Hebben jullie (samen) kinderen? Een andere fiscale verandering als gevolg van de scheiding heeft betrekking op het eventuele recht op het kindgebonden budget en/of de kinderopvangtoeslag.

De ouder die de kinderbijslag ontvangt, heeft als de situatie hierom vraagt recht op de genoemde toeslagen. Hoewel dit niet direct hoeft te veranderen, is er vaak wel sprake van een verandering van de inkomsten van de persoon in kwestie. De Belastingdienst moet daarom op de hoogte gesteld worden dat je uit elkaar gaat.

Op basis van deze melding zal de fiscus automatisch een nieuwe berekening met betrekking tot het gerechtigde kindgebonden budget. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat je kind naar een gastouder of kinderdagverblijf gaat. Als hierin iets verandert, moet je de Belastingdienst daarvan op de hoogte stellen.

Een verandering met betrekking tot de persoon die de kinderbijslag zelf ontvangt, moet je aangeven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

DigiD

Tot slot moet je je realiseren dat een DigiD een persoonlijk nummer is. In veel situaties wordt gebruik gemaakt van dit persoonlijke identificatienummer. Het is van belang om ervoor te zorgen dat dit nummer ook persoonsgebonden blijft na een scheiding.

Daarnaast is het natuurlijk van belang om het rekeningnummer waarop toeslagen en belastingteruggaven gestort worden te checken en waar nodig te wijzigen, voor een correcte afwikkeling van belastingtechnische zaken.

Persoonlijk advies over fiscale gevolgen van scheiding

De mediators die aangesloten zijn bij het netwerk van Judex zijn gespecialiseerd op fiscaal gebied. Uiteraard kun je bij deze experts terecht voor persoonlijk advies over de fiscale gevolgen van een scheiding. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

Wat is mediation?

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Snel scheiden: dit zijn de mogelijkheden

 

Lees ook:

Beleggen in obligaties voor beginners

Wat is een obligatie en is het verstandig om erin te beleggen? IEX-redac... Lees verder ›