IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

In een omgangsregeling leg je alle afspraken vast die je als gescheiden ouders maakt over de verzorging en opvoeding van je kind. Maar zo'n regeling heeft ook een financiële impact.

De term omgangsregeling is een verzamelnaam voor allerlei afspraken die gescheiden ouders maken over de omgang met hun kinderen en dan vooral over de vraag wanneer de niet-verzorgende ouder hiervoor de mogelijkheden krijgt.

Zo'n omgangsregeling is meer dan een reeks praktische afspraken. De manier waarop de regeling wordt vormgegeven heeft ook een direct effect op de financiële afspraken die je maakt.

Structuur in de omgang met de kinderen

Door het formuleren van een omgangsregeling wordt er duidelijkheid geschapen over de momenten waarop je kind (of kinderen) bij de ouder verblijft bij wie het niet staat ingeschreven. Deze ouder wordt ook wel de 'niet verzorgende ouder' genoemd.

Met de regeling wordt het recht op omgang met de kinderen gewaarborgd. Een ouder heeft namelijk recht om zijn of haar kinderen te zien. Een echtscheiding mag hierin geen belemmering vormen.

In veel gevallen vormt de omgang met de kinderen de belangrijkste inzet als er een strijd (vechtscheiding) tussen de ouders ontstaat. Dit gebeurt niet alleen tijdens het doorlopen van een echtscheidingstraject, maar vaak ook erna. De kinderen worden immers gezien als het waardevolste bezit en door de omgangsmogelijkheden van de andere ouders met zijn of haar kinderen te beperken, kan de ex-partner de meeste pijn worden gedaan.

Het recht op omgang waarborgen is echter niet het enige doel van een omgangsregeling. Ook de meeste kinderen hebben behoefte aan deze transparantie en vastigheid. Zij weten hierdoor precies op welke momenten ze bij welke ouder zijn.


Hoe geef je een bezoekregeling vorm?

Omdat er sprake is van een soort bezoek aan de andere ouder worden omgangsregelingen in de volksmond ook wel bezoekregelingen genoemd. Deze term moet je niet letterlijk nemen, want een ouder mag zijn of haar kind vrijwel op iedere gewenste locatie zien, mits hij of zij het kind niet zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland.

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de manier waarop bezoekregelingen moeten worden vormgegeven. Ouders mogen hier dus zelf invulling aan geven.

Uiteraard kun je hierbij gebruik maken van de ondersteuning van echtscheidingsadvocaten of mediators. Deze juridische dienstverleners beschikken vaak over checklists met punten die aan bod moeten komen, voorbeelden hoe bezoekregelingen eruit kunnen zien en kant-en-klare formulieren die ouders kunnen invullen. Dit laatste is echter niet altijd de beste optie, aangezien de situatie per gezin sterk kan verschillen. 

Bezoekregelingen hebben vaak alleen maar betrekking op de omgang met de minderjarige kinderen. Als de kinderen achttien jaar zijn geworden, mogen ze hier in principe zelf keuzes over maken.

Alle afspraken met betrekking tot de bezoekregeling worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin staan alle afspraken die scheidende ouders met elkaar maken over de verzorging en de opvoeding van hun minderjarige kinderen.

Het effect van een omgangsregeling op de financiële afspraken

Omgangsregelingen beschrijven de wekelijkse of maandelijkse ouder-kind omgang. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een vaste dag (of dagen) in de week vastleggen of vaste weekenden (bijvoorbeeld om en om). Ook is het mogelijk om een volledige verdeling van de tijd die de ouder met het kind heeft vast te leggen, zoals bij co-ouderschap het geval is.

Daarnaast kunnen er specifieke contactmomenten worden vastgelegd, zoals de omgang op verjaardagen, feestdagen en vakanties.

De afspraken in de omgangsregeling hebben een direct effect op de financiële afspraken die je maakt. Aan de omgang zitten immers kosten verbonden die de betreffende ouder maakt voor de zorg van zijn of haar kind. Deze kosten worden meegenomen in een eventuele alimentatieberekening.

De stelregel hierbij is eenvoudig: hoe meer omgang een onderhoudsplichtige (dus de alimentatiebetaler) met het kind heeft, hoe minder alimentatie deze persoon moet betalen. De onderhoudsplichtige neemt immers zelf een deel van de kosten van de dagelijkse verzorging voor zijn of haar rekening.

Kies je voor co-ouderschap, dan zal het bedrag dat voor deze dagelijkse kosten wordt vastgesteld veel lager zijn dan wanneer iemand zijn kinderen slechts één keer in de week ziet.

Bezoekregelingen kunnen veranderen

Een bezoekregeling wordt opgesteld aan de hand van de huidige situatie. Omdat de omstandigheden in de loop van de tijd veranderen, zullen de afspraken in veel gevallen ook moeten worden aangepast. De afspraken over een zuigeling zullen er waarschijnlijk heel anders uitzien dan de afspraken over een tiener. Een kind dat afhankelijk is van borstvoeding kan immers niet hele lange perioden bij zijn of haar moeder vandaan zijn. Daarnaast kunnen ook lidmaatschappen van clubs en verenigingen een rol spelen bij het maken van afspraken.

Als er in de tijdsduur van het ouder-kind contact niets verandert, zal dat nauwelijks gevolgen hebben voor de financiële afspraken tussen de scheidende ouders.

Het staat je volledig vrij om zelfstandig veranderingen aan een bezoekregeling door te voeren. Wel is aan te raden om deze wijzigingen (gedetailleerd) schriftelijk vast te leggen, om eventuele misverstanden te voorkomen.

Als de veranderingen toch een financiële impact hebben of als je verwacht dat het veel moeite zal kosten om nieuwe afspraken te maken, dan is het verstandig om hiervoor professionele hulp in te schakelen van een echtscheidingsadvocaat of mediator.

Een mediator is veruit de voordeligste optie, maar het is hierbij wel van belang dat beide partners achter deze keuze staan. Met mediation doorloop je namelijk gezamenlijk en in onderling overleg het traject.

Hulp nodig?

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de hele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook een omgangsregeling gaat formuleren of wijzigingen door wilt voeren aan een reeks van bestaande afspraken die betrekking hebben op de omgang met de kinderen. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

 

Lees ook:

Zo bespaar je op streamingdiensten

Voorkom onnodige kosten. Lees verder ›