IEXGeld

Dossiers

Profiel

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

De term scheiding van tafel en bed is bij veel mensen onbekend. Maar het is nog altijd een optie voor stellen voor wie een definitieve scheiding een stap te ver is, maar wel afstand van elkaar willen. Wat houdt het eigenlijk in?

De betekenis van een scheiding van tafel en bed kan vrij letterlijk worden genomen. Het is een bijzondere vorm van scheiden waarbij de partners onafhankelijk van elkaar worden gesteld en letterlijk apart van elkaar gaan wonen, maar het huwelijk wel in stand wordt gehouden.

De term is bij veel mensen vrij onbekend omdat dit een wat verouderde mogelijkheid is. Maar het is nog altijd wel een optie voor partners die op zoek zijn naar een tussenoplossing voor hun huwelijk. Het is een keuze die je kunt maken als je de stap te groot vindt om definitief van elkaar te scheiden, maar wel behoefte hebt aan afstand van elkaar.

Welke redenen kunnen er zijn om hiervoor te kiezen?

Een scheiding tafel en bed kan een optie kan als je nog geen beslissing wil nemen over je huwelijk. De regeling voorziet in de mogelijkheid om als getrouwd stel apart van elkaar te wonen en hierbij ook op financieel en juridisch gebied zelfstandig te zijn.

Je kunt hiervoor kiezen als er twijfels over het huwelijk zijn of als er andere redenen zijn om een huwelijk (nog) niet te laten ontbinden. Daarnaast kunnen partners ook van deze mogelijkheid gebruik maken als ze de voorkeur geven aan een LAT-relatie (en dus als getrouwde partners letterlijk gescheiden van elkaar willen leven, maar wel getrouwd willen blijven).


Welke stellen komen ervoor in aanmerking?

Scheiden van tafel en bed is een regeling die in het leven is geroepen voor stellen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. De achterliggende gedachte bij deze regeling is namelijk het omzetten van een gemeenschap van goederen in huwelijkse voorwaarden, waarbij dus iedere betrokkene zijn of haar persoonlijke bezittingen en schulden krijgt.

Voor een stel dat al onder huwelijkse voorwaarden getrouwd is, biedt deze regeling dus geen toegevoegde waarde.

Voor mensen die die door een geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden zijn, is het niet mogelijk om van deze regeling gebruik te maken.

Goede optie bij faillissement eigen bedrijf

In tegenstelling tot vroeger ben je als getrouwd stel niet verplicht om onder één dak te wonen, dus tafel en bed letterlijk te delen. Daarnaast vormen geloofsovertuigingen steeds minder een belemmering om officieel te scheiden. Het officieel gescheiden zijn van tafel en bed is dus wat minder van deze tijd.

Zoals aangegeven is dit een keuze die op financiële- of fiscale gronden gemaakt wordt. Een faillissement van een eigen bedrijf kan hierbij ook een rol spelen, als het privévermogen hierdoor in het geding komt. Door een scheiding van tafel en bed officieel te laten bekrachtigen, worden de betrokkenen gezien als “getrouwde individuele personen” die slechts zeer beperkt met elkaar verbonden zijn.

Wat zijn de consequenties van een scheiding van tafel en bed?
 
Als je kiest voor deze regeling, heeft dat diverse gevolgen:

 • De gezamenlijke gemeenschap wordt opgeheven.
 • De partners hebben eigen bezittingen en een persoonlijke schuldenlast.
 • Er is geen wederzijdse verantwoordelijkheid voor de financiële handelingen van de andere persoon
 • Als er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van fysieke scheiding minderjarig zijn, zal er een ouderschapsplan in werking treden, met de hierbij behorende omgangsregeling.
 • Er kan sprake zijn van een alimentatieverplichting.
 • Er is geen sprake meer van een fiscaal partnerschap (belastingtechnische verbondenheid).
 • Beide partners zijn geen toeslagpartners meer.
 • Er wordt uitgegaan van een “alleenstaande situatie” bij het bepalen van de hoogte van uitkering.
 • Beide partners worden niet meer beoordeeld als “samenwonende mensen die gezamenlijk een huishouding vormen”.
 • Er kan een verdeling plaatsvinden van het opgebouwde pensioen (waarbij de opbouw van een nabestaandenpensioen ook in stand kan worden gehouden omdat er nog steeds sprake is van een huwelijk).
 • Er is geen sprake meer van automatische erfenisrechten

Welke procedure moet gevolgd worden?

De procedure die gevolgd wordt bij een scheiding van tafel en bed heeft veel overeenkomsten met de stappen die je moet zetten bij bij een reguliere scheiding, met een groot verschil: de rechter zal het huwelijk niet volledig ontbinden.

In plaats daarvan zal de rechter een scheiding van tafel en bed uitspreken. Hierbij zal er een verdeling van de individuele bezittingen en schulden plaatsvinden. Deze verdeling wordt schriftelijk vastgelegd in een officieel document. Daarnaast zal de rechter een oordeel geven over een eventueel ouderschapsplan.

Nadat de rechter de scheiding van tafel en bed heeft uitgesproken, zal dit, net als bij een reguliere scheiding, worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar het stel ooit getrouwd is. Hiermee is deze gedeeltelijke scheiding officieel een feit.

Daarnaast vormt deze inschrijving het bewijs aan eventuele schuldeisers dat er sprake is van een individuele financiële huishouding. Het is niet mogelijk om een ander huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan met een ander persoon als je bent gescheiden van tafel en bed.

Welke opties zijn er na beëindiging?

Uiteraard is het mogelijk om een scheiding van tafel en bed later weer te beëindigen. Deze wijziging kan twee kanten op. Ten eerste kun je bij de rechter een intentie om weer bij elkaar te wonen kenbaar maken. De rechter maakt dan de eerdere uitspraak ongedaan, waarna je weer officieel gemeenschappelijk getrouwd door het leven gaat.

Ten tweede kun je kiezen voor een definitieve scheiding. Ook dit verloopt via de rechter. In dit geval wordt er een aantekening in het dossier gemaakt dat het huwelijk definitief ontbonden is.

Hulp nodig?

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de hele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied ook als je overweegt om te scheiden van tafel en bed. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

 


 

Lees ook:

Zo bespaar je op streamingdiensten

Voorkom onnodige kosten. Lees verder ›