IEXGeld

Dossiers

Profiel

Wat is een ouderschapsplan?

Alle ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan krijgen ermee te maken: een ouderschapsplan. Wat is dit? En welke zaken moet je erin opnemen?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van alle afspraken die ouders bij een scheiding maken over de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen. Deze afspraken gaan over onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen en alimentatieverplichtingen.

Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als je kinderen minderjarig zijn (dus jonger zijn dan 18 jaar) op het moment van de scheiding. Een ouderschapsplan vormt een onderdeel van de echtscheidingsdocumenten. We zetten de drie belangrijkste vragen voor je op een rij.

1. Wat is het doel van zo'n ouderschapsplan?

Het belangrijkste doel van het opstellen van een ouderschapsplan is om ervoor zorg te dragen dat je kinderen zo min mogelijk overlast zullen ervaren van de gevolgen van de scheiding. Goede afspraken tussen de beide ouders vormen hier een belangrijke basis voor. Om die reden hecht een rechter zeer veel waarde aan het ouderschapsplan en is dit zelfs wettelijk verplicht.

Deze verplichting geldt niet alleen voor een echtscheiding, maar ook als je een geregistreerd partnerschap ontbind, gaat scheiden van tafel en bed of een relatie beëindigd waarin beide ouders gezag hebben over het kind.

2. Wat moet er in dit document opgenomen worden?

Het ouderschapsplan moet voorkomen dat er misverstanden of conflicten tussen de ouders ontstaan waar de kinderen de dupe van kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat je de belangrijkste afspraken met betrekking tot je kinderen erin opneemt, op zowel praktisch, financieel als emotioneel vlak.

Zaken die erin aan bod moeten komen:

 • Ouderlijk gezag
  Hierin leg je vast dat beide ouders, of een van jullie beiden, je kind vertegenwoordigen en gezag hebben over zijn/haar vermogen. Hieronder valt ook een wettelijke opvoedkundige verplichting voor je kind.

 • Vaststelling van de woon- en verblijfplaats van het kind
  Hierbij geef je aan waar je kind na de scheiding staat ingeschreven.

 • Contact ouder-kind
  Hierbij leg je vast op welke manier de kinderen contact zullen hebben met de ouder waar ze niet staan ingeschreven.

 • Onderling contact tussen de ouders
  Dit gaat over de manier waarop jij en je ex-partner met elkaar in overleg gaan om opvoedkundige zaken te bespreken en belangrijke beslissingen op dit gebied te nemen.

 • Financiële zaken
  Dit is het punt waarin een eventuele alimentatieverplichting staat beschreven. Deze alimentatieregeling is de financiële verplichting die de ouders aan elkaar hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en andere zaken.

 • Overige specifieke zaken
  Hierin kun je zaken beschrijven die bij een specifieke situatie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de introductie van een nieuwe partner of in geval van een verhuizing.


3. Ouderschapsplan wijzigen, kan dat?

Een ouderschapsplan is in zekere zin een momentopname. De gemaakte afspraken kunnen aan verandering onderhevig zijn omdat kinderen zich ontwikkelen en andere behoeftes krijgen.

Daarnaast kan de situatie bij (een van de) ouders veranderen, waardoor er wijzigingen in het ouderschapsplan moeten worden doorgevoerd. Voor het wijzigen van een ouderschapsplan moeten jij en je ex-partner met elkaar in overleg treden.

Je kunt eventuele veranderingen zelfstandig in overleg doorvoeren, maar hiervoor ook gebruik maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat of mediator. Zij kunnen ook van grote ondersteunende waarde zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Als je hebt besloten om gezamenlijk het echtscheidingstraject te doorlopen of wijzigingen moet aanbrengen in het ouderschapsplan, kun je voor professionele ondersteuning uitstekend terecht bij Judex. Deze organisatie heeft een netwerk van MfN- of ADR gecertificeerde mediators die gespecialiseerd zijn in het opstellen van een maatwerk ouderschapsplan. Zij kunnen jou persoonlijk adviseren op dit gebied en ondersteuning bieden bij het vormgeven van de afspraken die hier betrekking op hebben.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

Wat is mediation?

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Snel scheiden: dit zijn de mogelijkheden

Uit elkaar: wat zijn de fiscale gevolgen?

Erkenning en gezag van je kind na scheiding: hoe werkt dat?

Wat is co-ouderschap?

Nieuwe relatie na scheiding: wat betekent dit voor het ouderschapsplan?