IEXGeld

Dossiers

Profiel

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De ouder- en kinderalimentatie leg je voor langere tijd vast. Maar de bedragen zijn niet in beton gegoten. Als je financiële situatie verandert, kun je een herberekening laten uitvoeren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Alimentatie is een financiële onderhoudsplicht die gescheiden partners aan elkaar hebben na het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er bestaan twee varianten: partner- en kinderalimentatie.

De berekening van het bedrag vindt plaats op het moment van scheiden en dat is dus een momentopname. Verandert je financiële situatie, dan is het mogelijk om de alimentatie te laten herberekenen.

Wat is alimentatie?

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, ga je met je partner een wederzijdse zorgplicht aan. Met de komst van eventuele kinderen uit deze relatie komt er ook een zorgplicht voor deze kinderen bij; in ieder geval zolang zij minderjarig zijn.

Deze zorgplicht wordt vooral actueel bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het huwelijk wordt dan omgezet in een financiële overeenkomst tussen twee individuele personen. De financiële zorgplicht die partners hierbij aan elkaar hebben, wordt beschreven met de term alimentatie.

Belangrijkste doelstellingen van alimentatie

De belangrijkste doelstelling van een alimentatieregeling is financiële ondersteuning bieden, zodat beide ex-partners in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat een partner die geen betaald werk heeft gedaan, om te zorgen voor de kinderen of het huishouden, direct in financiële problemen komt als gevolg van de scheiding.

Als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog minderjarig zijn, geldt er nog een andere belangrijke doelstelling van alimentatie: het nivelleren van alle kosten die voor de verzorging van je kind worden gemaakt. Hierbij wordt uiteraard wel gekeken naar de individuele financiële situatie, om ervoor te zorgen dat iedere ouder naar draagkracht een bijdrage levert.

Deze verschillende invulling van doelstellingen is de belangrijkste reden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie.

Hoe de alimentatieberekening tot stand komt

Er worden twee aparte berekeningen gemaakt om het verschuldigde bedrag aan partner- en kinderalimentatie vast te stellen.

Bij partneralimentatie wordt een vrij complexe berekening gemaakt waarin inkomensbestanddelen en kosten worden meegenomen. Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind, het gezinsinkomen, de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen, de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Voor de alimentatieberekening wordt meestal gebruik gemaakt van zogeheten Tremanormen. Deze worden vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, die bestaat uit familierechters. Deze expertgroep geeft richtlijnen en aanbevelingen om de draagkracht en alimentatiebehoefte vast te kunnen stellen.

Deze Tremanormen zijn geen wettelijke regels, maar ze worden wel in de meeste gevallen overgenomen door echtscheidingsadvocaten, mediators en de rechter zelf. Het Tremarapport heeft dus een grote invloed op de alimentatieberekening.


De alimentatieberekening is een momentopname

De scheidende partners of de echtscheidingsadvocaten komen het alimentatiebedrag met elkaar overeen en leggen dit schriftelijk vast in de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten. Er wordt dan afgesproken dat de ene partij periodiek (meestal maandelijks) het vastgestelde bedrag overmaakt naar de ander.

Dit is een vast bedrag, dat alleen elk jaar wordt geïndexeerd. Omdat het alimentatiebedrag eenmalig wordt vastgesteld, op basis van de situatie van het moment waarop je uit elkaar gaat, kun je de alimentatieberekening zien als een momentopname.

Mogelijkheden om een de alimentatie laten herberekenen

Maar dat betekent niet dat dit bedrag voor altijd vast ligt. Als bij een van beiden de financiële situatie structureel is veranderd, kan dit een aanleiding zijn om de alimentatie te laten herberekenen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • verlies of verhoging van de inkomsten.
  • als de ontvangende persoon gaat samenwonen of een van beiden gaat hertrouwen
  • als de omgangsregeling met de kinderen verandert.

Hoe voer je zo'n berekening uit?

Je bent vrij om zo'n herberekening van de alimentatie zelf uit te voeren en in onderling overleg nieuwe bedragen overeen te komen. We raden je wel aan om de gemaakte afspraken hierover schriftelijk vast te leggen, om misverstanden te voorkomen.

Voor veel gescheiden mensen vormt het maken van financiële afspraken een groot struikelblok. Zij kunnen voor de herberekening een expert in de arm nemen. Heb je er het vertrouwen in dat je hier gezamenlijk afspraken over kunt maken, dan kun je een echtscheidingsmediator inschakelen. Is dit vertrouwen er niet, dan ligt een individuele echtscheidingsadvocaat het meest voor de hand.

De experts van Judex kunnen je onpartijdig helpen bij de hele afhandeling of een specifiek onderdeel van een scheiding. Zij kunnen je ook de nodige ondersteuning bieden bij het maken van afspraken met betrekking tot alimentatie of het herberekenen van het alimentatiebedrag.

Maak gerust gebruik van onze kennis en ervaring op dit gebied. Judex zorgt ervoor dat jouw recht en jouw expert samenkomen.


Lees nog meer over zaken die je moet regelen als je uit elkaar gaat:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?