IEXGeld

Dossiers

Profiel

Arbeidsconflict: wat heb ik aan mediation?

Door een conflict kan een werkrelatie ernstig verstoord raken. Mediation is eenhandige manier om het probleem op te lossen en verdere escalatie te voorkomen. Wat houdt dit eigenlijk in?

Er is sprake van een arbeidsconflict als de werkgever en werknemer of twee werknemers onderling een onenigheid hebben en hier samen niet meer uitkomen. Dit soort conflicten kan ertoe leiden dat de werkrelatie dusdanig verstoord wordt dat de werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen worden uitgevoerd.

Natuurlijk wil je ontslag voorkomen. In veel gevallen is arbeidsmediation een zeer goed toepasbare mogelijkheid om een arbeidsconflict op een eenvoudige manier op te lossen en escalatie te voorkomen. In steeds meer situaties kiezen werknemers en werkgevers dan ook voor deze toekomstgerichte oplossing. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokkenen samen in overleg gaan om de ontstane situatie te bespreken en te zoeken naar oplossingen om het conflict weg te nemen. Er wordt hiervoor een open overlegstructuur gevormd waarbij een arbeidsmediator zal aansluiten om de betrokkenen ondersteuning op maat te bieden in het proces.

Een arbeidsmediator vervult hierbij meerdere taken. Hij of zij begeleidt het proces en zal gespreksleider optreden, bemiddelen tussen de partijen en inspringen als de betrokkenen zelf dreigen vast te lopen.

Omdat de strijdende partijen gebruik maken van dezelfde mediator, zal die persoon een neturale en adviserende rol hebben. Hij of zij zal nooit een mening geven of een oordeel vellen, om te voorkomen dat het proces wordt beïnvloed.

Wat is het doel?

Mediation heeft vooral tot doel om de situatie op te lossen voordat het zover escaleert dat een gang naar de rechter moet worden gemaakt.

Wat zijn de voordelen?

Om dit voor elkaar te krijgen brengt de mediator de betrokken partijen bij elkaar de ontstane situatie te bespreken en uiteindelijk zelf de oplossingen te formuleren die ertoe moeten leiden dat het conflict wordt weggenomen.

De kans dat dit lukt is zeer reëel, omdat de lijntjes kort zijn. Dit geeft de betrokkenen gelegenheid om snel te schakelen en binnen een kort tijdsbestek het conflict weg te nemen.

Een ander groot voordeel is dat mediation een zeer toekomstgericht karakter heeft. Gedurende dit traject wordt er niet of nauwelijks op het ontstaan van het traject ingegaan; de focus ligt vooral op het vinden van passende oplossingen. Dit maakt dit traject juist uitstekend toepasbaar bij verstoringen in de arbeidsverhoudingen omdat de partijen vaak in de toekomst nog veelvuldig met elkaar te maken zullen hebben.

Twee verschillende vormen van arbeidsmediation

Er zijn twee verschillende vormen van arbeidsmediation te onderscheiden:

  • herstel mediation en
  • exit mediation.

Bij die laatste variant krijg je maatwerkbegeleiding bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De voornaamste doelstelling hierbij is dat beide partijen op een nette manier uit elkaar gaan, zonder tussenkomst van de rechter.

Hoe verloopt een arbeidsmediation-traject?

Het verloop van arbeidsmediation trajecten komt in grote lijnen overeen met de meeste andere mediationvarianten. Eerst is er de intakefase, waarbij je kennismaakt de mediator. Hierna volgt de inventarisatiefase, waarbij de ontstane situatie in kaart wordt gebracht en dan met name de gevolgen. De volgende stap is de onderhandelingsfase, waarbij in overleg op zoek gaan naar eventuele oplossingen. Op het moment dat de betrokkenen tot overeenstemming zijn gekomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is het bieden van begeleiding in een mediationtraject niet voorbehouden aan advocaten, juristen of andere personen met een juridische achtergrond. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Voorwaarde is wel dat de mediator over de juist vakdiploma’s beschikt om deze rol op een correcte manier te vervullen.

Meer praktische informatie over arbeidsmediation

Op de website van Judex kun je meer uitgebreide informatie vinden over de diensten van arbeidsmediators en de verschillende opties waarvoor je kunt kiezen op dit gebied.

Daarnaast kun je in contact komen met een van de arbeidsmediators van Judex voor persoonlijk advies en ondersteuning op gebied van arbeidsmediation. Judex zorgt ervoor dat je recht en je expert samenkomen.

Lees ook: Wat is mediation?
 


Lees nog meer artikelen van Judex:

Ik wil scheiden, wat nu?

Checklist: Hier moet je zeker aan denken als je gaat scheiden

Samenlevingscontract ontbinden: welke stappen moet ik zetten?

Online scheiden: wat kost dat?

Alimentatie: dit moet je weten

Echtscheiding aanvragen, hoe werkt dat?

Alimentatie laten herberekenen, is dat mogelijk?

De financiële gevolgen van een vechtscheiding

Scheiden van tafel en bed: Wat is dat?

Dit is de financiële impact van een omgangsregeling

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Snel scheiden: dit zijn de mogelijkheden