IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit betekent tapering voor je aandelen

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, zal naar verwachting niet heel lang meer wachten met 'taperen', ofwel het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties. Wat betekent dit voor je aandelen? 

In De Financiële Begrippenlijst op dfbonline.nl wordt tapering als volgt omschreven: 

In de financiële wereld is 'tapering' of 'taperen' een aanduiding voor een geleidelijke vermindering of het stopzetten van het QE-programma (de monetaire expansie, de kwantitatieve verruiming) van de Federal Reserve Board of andere centrale banken. Anders gezegd: de afbouw van de balans die door alle stimuleringsmaatregelen vanwege de financiële crisis enorm is opgezwollen. 

De Amerikaanse bank koopt momenteel 120 miljard dollar aan staatsleningen en door de staat gedekte hypotheken op, om daarmee de hoeveelheid geld die in omloop is te vergroten en daarmee de economie te stimuleren. Dat was ook nodig, omdat de wereldeconomie een flinke klap kreeg van de coronacrisis. 

Tapering is afbouwen

Nu er wereldwijd steeds meer mensen gevaccineerd zijn en de beperkende maatregelen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden afgebouwd, trekt de economie weer snel aan.

Lees ook: Do's en don'ts om in te beleggen als de inflatie oploopt

Hierdoor stijgt de kans dat centrale banken hun monetaire beleid gaan 'verkrappen'. Tapering is daar een onderdeel van. 

Beleggers zijn doorgaans geen fan van tapering. De economie herstelt, waardoor de vraag naar producten, diensten en grondstoffen stijgt en dat zorgt voor hogere prijzen. Wie inflatie zegt, zegt hogere rentes en dat betekent het einde van goedkoop geld. Zeker als centrale banken ook nog eens de geldkraan dichtdraaien, tapering dus. 

Taper tantrum

Er kan zelfs een 'taper tantrum' volgen, een negatieve reactie van beleggers op het minder stimulerende beleid van centrale banken. Investment manager Simon Wiersma van ING legt uit dat alleen al het vooruitzicht op tapering een invloed heeft op de beurzen:  

"In 2013 versterkte de Amerikaanse centrale bank de verkoopgolf die toen gaande was op de obligatiemarkt, door te hinten op het terugschroeven van haar omvangrijke obligatie-opkoopprogramma, dat zij na de financiële crisis van 2008/2009 had opgetuigd. De sterke stijging van de marktrentes die daarop volgde, had een flinke correctie op verschillende beurzen tot gevolg", aldus Wiersma. 

Niet altijd een beurscrash

Maar tapering hoeft niet altijd te leiden tot een beurscrash, schrijft Tobias Burggraf, portfoliomanager bij Ethenea in dit opiniestuk op IEXProfs.

Lees ook: 3 klassieke beleggingsfouten die bij een beurscrash desastreus uitpakken

De strekking van het artikel is dat beleggers inmiddels weten dat de Fed op een gegeven moment zal ingrijpen en dat was heel anders in 2013. In de afgelopen maanden gebeurde het regelmatig dat de Amerikaanse centrale bank hintte op een verandering in het monetaire beleid. Uit een onderzoek van Goldman Sachs blijkt dat grote obligatiebeleggers verwachten dat de Fed het huidige opkoopprogramma tegen 2023 zal hebben teruggeschroefd van 120 miljard dollar tot nul. 

Aandelenrisicopremie

Volgens Goldman Sachs wordt er in de waardering van aandelen al rekening mee gehouden dat de rentes op termijn gaan stijgen. De Amerikaanse zakenbank kijkt in deze context naar de zogenoemde aandelenrisicopremie van de S&P 500-index. Dit is het extra rendement dat je kunt verdienen door in aandelen te beleggen in plaats van in obligaties.

In een rekensom is dat de procentuele winst (koerswinst en dividend) van het gemiddelde aandeel in de S&P 500 minus het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar.

De uitkomst is volgens Goldman Sachs 6% en dat is sinds 2010 lager dan de gemiddelde jaarlijkse aandelenrisicopremie. Dit impliceert dat als de rentes toenemen en daarmee de aandelenrisicopremie daalt, er onder de streep alsnog een aantrekkelijk rendement overblijft voor aandelen. 

“Beleggers lijken zich ervan bewust dat tapering eraan komt”, aldus strateeg David Kostin van Goldman Sachs. “De aandelenrisicopremie blijft hoog ten opzichte van de historische gemiddelden.”

Tapering al ingeprijsd?

Ook andere analisten zijn het erover eens dat de markten al tapering door de Fed inprijzen. “Een geleidelijke en duidelijke afbouw van het ruime monetaire beleid hoeft niet te leiden tot een beurscrash, zeker niet als dit een reactie is op een sterk aantrekkende onderliggende economie”, aldus CIO Jason Pride van Glenmede.

Belangrijk is volgens de deskundigen wel in welke mate en hoe snel de Fed de geldkraan dichtdraait.

Check ook: Bang voor een crash? 5 tips

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Beleggen in obligaties voor beginners

Wat is een obligatie en is het verstandig om erin te beleggen? IEX-redac... Lees verder ›