IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dividendbeleggen? Let op deze ratio’s

Als dividendbelegger kijk je naar veel verschillende factoren om te bepalen of en hoeveel dividend een bedrijf zal uitkeren in de toekomst. Zo is de schuldpositie van een onderneming belangrijk, maar ook de kasstroom, de winstcijfers en natuurlijk het dividendbeleid.

Er zijn vier ratio’s belangrijk als je wilt beleggen in dividendaandelen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Payout-ratio

De payout-ratio is voor veel dividendbeleggers vermoedelijk een bekend fenomeen. Deze ratio geeft de verhouding aan tussen de winst van het bedrijf en het betaalde dividend. Je berekent dit door de winst per aandeel te delen door het dividend per aandeel.

Check ook: Welke smaken dividend zijn er?

Je kunt het zien als het percentage van de winst dat wordt uitbetaald als dividend. Doorgaans wordt een dividend als stabiel gezien als een bedrijf minder dan 50% van zijn winst uitkeert, en daarnaast de potentie heeft om zijn winst op lange termijn te laten stijgen.

Een bedrijf dat meer dan 50% uitkeert heeft doorgaans minder ruimte om op lange termijn het dividend te verhogen dan een bedrijf met een lagere payout-ratio.

Bovendien is het nog maar de vraag of bedrijven met een hoge payout-ratio sowieso hun dividend stabiel kunnen houden. Wanneer je naar de payout-ratio kijkt, is het belangrijk om deze te vergelijken met de ratio’s van sectorgenoten. 

2. Coverage-ratio

De coverage ratio is vergelijkbaar met de payout-ratio, maar hier draai je de formule om. Je deelt niet de winst door het dividend, maar het dividend door de winst. Je krijgt daarmee een beeld van hoe vaak een bedrijf daadwerkelijk over een bepaalde periode het dividend kan betalen uit de behaalde winst.

Doorgaans is een hogere coverage-ratio gunstig, omdat dit erop kan wijzen dat het bedrijf voldoende middelen heeft om het dividend in de toekomst uit te keren.

Handig om te weten: Hoe kies je de beste dividendaandelen? 5 tips

Stel een bedrijf keert 40% tot 60% van de nettowinst uit in de vorm van dividend, dan komt dat overeen met een coverage ratio van 1,7 tot 2,5. Duikt de coverage ratio onder de 1, dan is dat een signaal voor beleggers dat het huidige dividend mogelijk niet houdbaar is. 

3. FCFE-ratio     

Bij de FCFE-ratio, dat staat voor Free Cash Flow to Equity, wordt gekeken naar de kasstroom na aftrek van rentebetalingen, nieuwe investeringen en schulden.

Deze ratio geeft aan hoeveel geld er na afloop van een boekjaar betaald kan worden aan aandeelhouders. Ook hier geldt dat een ratio van boven de 1 over het algemeen als een goed teken wordt gezien. 

4. Verhouding schuld en EBITDA

Als dividendbelegger is het ook verstandig om te kijken naar de verhouding tussen de nettoschulden en de EBITDA-resultaat, oftewel de winst voor aftrek van rentes, belastingen en afwaarderingen.

Deze ratio geeft inzicht in de hoogte van de schulden ten opzichte van de geboekte resultaten en dus geeft die een beeld van in welke mate het bedrijf zijn schulden in de toekomst kan aflossen.

Als de schuldratio ten opzichte van de EBITDA hoog is of steeds verder stijgt, dan kan dat een signaal zijn dat het bedrijf zijn dividenduitkeringen moet verlagen. 

Staar je dus niet blind op enkel de payout-ratio, maar kijk ook naar andere ratio’s om te bepalen of jouw dividend nog wel veilig is in de toekomst.

Lees ook: Dividend: mooi meegenomen, maar trap niet in deze valkuil

Gerelateerde Tools