IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hier liggen de beleggingskansen in 2022

Beleggers hebben weinig reden tot klagen over het afgelopen beursjaar. Maar waar liggen de kansen in 2022, volgens vermogensbeheerde T. Rowe Price?

2021 is een goed beursjaar gebleken, maar wel met sterke ups en downs. De AEX staat dit jaar circa 27% hoger, waarmee het een van de best presterende indices in Europa is. Afgelopen jaar bleken onder meer ASMI, IMCD en ASML een goede belegging, terwijl beleggers beter weg hadden kunnen blijven bij Just Eat Takeaway en Philips.

Waar liggen de kansen in 2022? Vermogensbeheerders van T. Rowe Price hebben daar wel een idee over. 

Europa en Azië 

Vermogensbeheerder Tobias Mueller stelt dat de coronacrisis heeft geleid tot een agressiever, expansief monetair beleid. Onder meer de "groene agenda" kan een impuls geven aan nog hogere begrotingsuitgaven, aldus de vermogensbeheerder. De uitgaven kunnen bijdragen aan een verbetering van de economische groei, maar dit zal wel gepaard gaan met hogere rentes en inflatie. 

Check ook: Zo hard daalt de waarde van je spaargeld op dit moment

Dit klimaat is volgens hem gunstig voor cyclische, financiële en consumptieaandelen en voor waardebeleggingen in het algemeen, op de middellange tot lange termijn.

Verschuiving naar waarde

“In Europa zijn budgettaire stimuleringsmaatregelen genomen en blijft het monetaire beleid accommoderend, zodat kansen gevonden kunnen worden in bedrijven met meer cyclische kenmerken.”

Mueller is ook positief over de kortetermijnvooruitzichten voor Japan. Van cruciaal belang voor beleggers in deze markt is dat de corporate governance de afgelopen jaren is verbeterd.

“Nu de waarderingen aantrekkelijk blijven, het economisch herstel mogelijk weer op gang komt en de winsten boven de verwachtingen uitkomen, staan beleggers wellicht aan de vooravond van een meer duurzame verschuiving naar waarde als beleggingsstijl”, aldus Mueller. 

VS

In de VS kunnen banken profiteren van mogelijk hogere renteniveaus, een versnelde kredietgroei en hogere ratings, voorziet de vermogensbeheerder. Ook de Amerikaanse gezondheidszorgsector op lange termijn biedt voldoende kansen zodra de huidige politieke onzekerheden voorbij zijn.

Collega Taymour Tamaddon waarschuwt wel voor de hoge waarderingen in een groot deel van de Amerikaanse markt. Van een bubbel is volgens hem echter geen sprake. 

Mede door de hoge waarderingen is het voor beleggers van belang om in 2022 alert te blijven. De hoge inflatie en het vooruitzicht van een stijgende rente op korte termijn zullen vooral voor groeibedrijven een uitdaging vormen.

Desondanks verwacht Tamaddon niet dat de inflatie in de VS op lange termijn zo hoog blijft als nu. Hij sluit een hogere inflatie in de komende twaalf maanden niet uit, maar op langere termijn zal de inflatie stabiliseren rond het door centrale banken gewenste niveau van 2%. 

Lees ook: Beleggen in tijden van inflatie

Verder verwacht Tamaddon dat de coronacrisis structurele groeitrends zal versnellen en wezenlijke veranderingen brengt in de consumentenbestedingen. “Het is daarom van vitaal belang dat beleggers zich blijven richten op de beste manier om zich te positioneren voor gedragsveranderingen die blijvend zullen zijn.”

Communicatiediensten

Vooral positief blijft de vermogensbeheerder over bedrijven die communicatiediensten leveren. Met name bedrijven die profiteren van de verschuiving van reclame-uitgaven naar digitale en sociale mediakanalen staan op de radar van T. Rowe Price.

Interessante namen vindt Tamaddon onder meer Alphabet en Snap. Tamaddon heeft ook een voorkeur voor bedrijven in draadloze communicatiediensten met sterke bedrijfsspecifieke groeivooruitzichten en concurrentievoordelen of kenmerkende bedrijfsmodellen.  

Lees ook: Je portefeuille minder volatiel maken loont. Maar hoe doe je dat?

Gerelateerde Tools