IEXGeld

Dossiers

Profiel

Koersgrafieken lezen, deel 2: Hoe herken ik een trendomkeer?

In het vorige deel hebben we gezien hoe trends herkend kunnen worden aan opeenvolgende toppen en bodems. In dit artikel gaan we in op de fase van topvorming en, belangrijker nog, een trendomkeer.

Een stevige langetermijntrend komt vrijwel nooit plotseling van de ene op de andere dag tot stilstand. Meestal worden in het proces van een trendomkeer twee aparte fases onderscheiden. Technisch stellen we altijd eerst vast of er sprake is van topvorming en daarna pas of het een trendomkeer is.

Lees hier het vorige deel: Koersgrafieken lezen deel 1

Wie te snel tot de conclusie komt dat een trend is gedraaid van stijgend naar dalend, zou onnodig winst kunnen mislopen. Een olietanker die van richting wil veranderen, moet ook eerst vaart minderen, dan langzaam bijdraaien en pas daarna kan de nieuwe richting worden gekozen. In dit artikel bespreken wij stap voor stap hoe je topvorming en een trendomkeer kunt herkennen.

Stap 1: Breken van een trendlijn

Het breken van een trendlijn geeft ons het eerste signaal dat een aandeel verzwakt. Waar de kopers eerder nog de overhand hadden, komen vraag en aanbod meer in evenwicht.

De snelheid neemt af waardoor het fonds aan momentum, oftewel kracht, verliest.

Deze technische signalen geven het einde van de trend aan, en het begin van een zijwaartse consolidatie. Dit is overigens geen reden voor paniek. De koers neemt wat gas terug en is niet meer in staat boven de vorige top uit te breken. Kopers en verkopers houden elkaar meer in balans waardoor de toppen en bodems op gelijke hoogte worden gevormd.

De oude uptrend is hiermee verlaten en de koers begeeft zich nu binnen een neutrale bandbreedte.

Stap 2: De lagere top

Bij een lagere top worden technische analisten wel wat zenuwachtiger. Een lagere koerstop, aangegeven met T3, signaleert namelijk dat verkopers meer de overhand krijgen, aangezien beleggers hun stukken eerder van de hand doen dan daarvoor.

Verkoopkrachten worden hierbij sterker dan koopkrachten. Dit is voor technische analisten het tweede signaal dat het aandeel verzwakt en het te kampen heeft met toenemende verkoopdruk.

Lees ook: Koersdip: Bijkopen of niet?

Van belang is dat de koers zich nu weet te handhaven boven de voorgaande bodems, oftewel het steungebied, om een verdere verzwakking te voorkomen.

Stap 3: De doorbraak

Zodra de bodems A en B gebroken worden, treedt een verkoopsignaal op. Feitelijk levert dit het bewijs dat de kopers wegblijven, waar het aandeel eerder nog rond het niveau van het steungebied werd opgepakt. Dit is de fase waarbij topvorming omgaat in een trendomkeer.

De duidelijke neerwaartse doorbraak van het steungebied, vaak begeleid door hoge omzetten, geeft een verkoopsignaal. Voor het eerst sinds het begin van de opgaande trend is dan de koers onder een voorgaande bodem gesloten. Er rest dan nog maar een actie: verkopen!

Stap 4: Riemen vast

De nieuwe dalende trend is echt een feit als elk herstel wordt gesmoord door nieuwe verkoopdruk. Soms keert de koers nog eenmaal, onder zwakke volumes, terug tot waar het voorgaande steungebied nu is overgegaan in een zware weerstand. Dat is vaak de laatste kans om te verkopen. 

Op de grafiek zien we na het verkoopsignaal een eerste lagere top bij T4. Deze wordt duidelijk gevormd onder de bodems A en B. Er is geen enkele reden meer om het aandeel aan te houden.

Zolang de dalende trendlijn intact is, kunnen beleggers beter aan de zijlijn blijven. Zelfs speculanten hebben hier niets te zoeken. Pas als de dalende trendlijn breekt, komt er ruimte voor een zijwaartse consolidatie.

Stap 5: Ga terug naar stap 1

Ook een dalende trend komt vrijwel nooit in één keer tot stilstand, laat staan dat deze van de ene op de andere dag zou kunnen overgaan in een stijgende trend. Het proces dat de overgang van een dalende in een stijgende trend begeleidt, wordt doorgaans aangeduid als bodemvorming.

Ook hier geldt: wie te snel tot de conclusie komt dat een trend is gedraaid van dalend naar stijgend, zou door vroegtijdig instappen onnodig verlies kunnen leiden.

Van belang is dat je eerst constateert of er sprake is bodemvorming, en daarna of er sprake is van een trendomkeer. Het eerste deel van 'bodemvorming' treedt dus op als de koersbodems weer op gelijke hoogte worden gevormd, het tweede deel als een geldige dalende trendlijn wordt gebroken. 

Bij een doorbraak boven de weerstand is er sprake van een ‘trendomkeer’ en wordt het aandeel weer interessant om te kopen.

Ook als je niets met TA hebt, is het altijd handig

Deze basisprincipes van het herkennen van top- en bodemvorming en een trendomkeer geven beleggers meer houvast bij het nemen van beslissingen. Ook al heb je niets met technische analyse en baseer je je beslissingen puur op fundamentele analyse, dan nog is het altijd goed om even naar de grafiek te kijken.

Check ook: 3 momenten om je beleggingsportefeuille te herzien

Samenvattend is het belangrijk dat je het verschil kunt herkennen tussen top- of bodemvorming en een trendomkeer. Een trendomkeer na bodemvorming kan je het signaal geven dat er sprake is van duurzaam herstel, zonder dat je onnodig de rit naar beneden uitzit.

Bij topvorming kun je nogmaals kritisch je positie bekijken en signalen in de gaten houden die wijzen op een mogelijke trendomkeer. Deze bevestiging krijg je pas bij het doorbreken van een belangrijk steungebied.  

Een consolidatie of adempauze na een stijgende of dalende fase zien we in de praktijk vaak en hoeft niets af te doen aan het technisch beeld. Wie te snel een verkeerde conclusie trekt, zal hierdoor veel winst kunnen mislopen of door vroegtijdig instappen onnodig verlies kunnen lijden. 

Lees ook: Technische analyse: de drie meest gebruikte grafieken

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

ETF’s die één aandeel volgen: goed idee of een hype?

Met de indextrackers ga je superlong of -short op aandelen als Nike of T... Lees verder ›