IEXGeld

Dossiers

Profiel

Koersgrafieken lezen deel 1: trends

De kunst om aan de grafiek van de koers van een aandeel, beleggingsfonds of index te kunnen zien bij welke prijs je het moet kopen of verkopen heet technische analyse. Je hoeft er in principe niets anders voor te weten, hoewel dat vaak toch wel handig is.

Neem je de economie, de jaarverslagen, de kwartaalcijfers en je kennis van de sector waarin een bedrijf actief is mee in je beslissing, dan ben je bezig met fundamentele analyse. Ook op websites waar analisten advies geven, bijvoorbeeld IEX Premium, is fundamentele analyse het uitgangspunt.

Lees daarover: Hoe selecteer ik de beste aandelen? Let op deze 7 cijfers

Waar is technische analyse dan goed voor? Een belangrijke beurswijsheid zegt Paddle with the stream, oftewel: ga niet tegen de trend in. En binnen de technische analyse is de trend het belangrijkste begrip.

Simpel gezegd geeft de trend aan in welke richting de markt beweegt. Ingewikkeld is het niet. Er zijn er maar 3, namelijk: stijgend, neutraal en dalend. Maar wat kunt je er als belegger mee en vooral: hoe kun je deze trends herkennen? Voordat je overweegt om een aandeel te kopen of te verkopen, kun je altijd even een blik op de grafiek werpen.

Steun- en weerstandniveaus

Om te beginnen met het herkennen van een trend maken wij binnen de Technische Analyse altijd gebruik van zogeheten steun- en weerstandniveaus. De bodems in een trend heten steunniveaus. Dit is een gebied waar de koopinteresse sterker is dan de verkoopdruk. De toppen heten weerstandniveaus en suggereren dat de verkoopdruk sterker is dan de koopinteresse.

(bron: Tostrams)

Aangezien een koers nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag beweegt, zal er binnen een trend altijd een stapje terug of vooruit worden gedaan. Hiermee creëert de koers meerdere toppen en bodems, wat zich zal uiten in een trend.

In bovenstaande afbeelding is een meerjarige langetermijngrafiek te zien. Hierin zie je dat de koers meerdere keren zowel de onderkant als de bovenkant van de trend heeft getest, wat de geldigheid van de trend bevestigt.

Geldige trendlijn

Een trendlijn is een lijn die kan worden getrokken over meerdere toppen of bodems. En juist omdat het om meerdere toppen en bodems gaat, wordt een trend zichtbaar. Een geldige trendlijn moet minimaal 3 toppen of bodems met elkaar verbinden. Als een steunlijn of een weerstandslijn vaker wordt getest, neemt die in belang toe. Ook de lengte oftewel periode van een trendlijn is van belang.

Hoe langer de trendlijn ondoorbroken blijft, hoe meer betekenis hij heeft. Een 6 maanden ononderbroken trendlijn heeft dus meer betekenis dan een lijn die maar 6 weken standhoudt.

Doorbraak van een gevormde steun- of weerstandslijn geeft een verandering binnen de trend aan. Een neerwaartse doorbraak van de steunlijn binnen een stijgende trend wijst op verzwakking, een opwaartse doorbraak van de weerstandslijn binnen een dalende trend geeft een verbetering aan.

Het praktische nut van trendlijnen

Een van de basisprincipes is dat een trend zich met een bepaalde snelheid (hellingshoek) zal voortzetten, totdat de trend wordt omgekeerd. Zolang de trend intact is, geeft een trendlijn daarom de ideale tussentijdse koop- en verkoopzones aan. Anderzijds is het doorbreken van de trendlijn een van de eerste signalen dat de trend beëindigd is. Daarna kan de trend omkeren of zijwaarts gaan bewegen.

In de bovenstaande afbeelding is een oude grafiek van McDonalds te zien. Hier zie je dat de koers aan het einde van 2019 (aangegeven met de zwarte pijl) door de onderkant van het stijgende trendkanaal was gezakt. Hiermee werd het eerste signaal afgegeven dat McDonalds verzwakte. De trend was hierdoor overgegaan van stijgend naar neutraal.

Kracht van de trend

Om onderscheid te maken kunnen tussen bepaalde aandelen kijken we binnen de technische analyse altijd naar de kracht van een trend.

De intensiteit van de trend, oftewel de kracht ervan, bepalen we aan de hand van de afstand die gecreëerd wordt bij een correctie binnen de stijgende fase. Als we kijken naar de onderstaande grafieken, dan zien we drie verschillende types trends.

(bron: Tostrams)

Een uptrend is als elke nieuwe koerstop hoger ligt dan de voorgaande koerstop en iedere nieuwe koersbodem hoger ligt dan de voorgaande koersbodem. Bij uptrend type A valt meteen op dat de correcties verhoudingsgewijs zeer beperkt zijn. Beleggers kunnen blijkbaar het geduld niet opbrengen om een grotere correctie af te wachten, wat gretige vraag signaleert. Bij een trend van type C is dat niet het geval, en zien we dat de correcties onder het niveau van de voorgaande toppen liggen. Dat geeft aan dat de vraag naar een aandeel beperkt is.

Toepassen in de praktijk

Deze basisprincipes van trends geven beleggers meer houvast bij het nemen van beslissingen. Ook al heb je niets met technische analyse en baseer je je beslissingen op fundamentele analyse, dan nog is het altijd goed om even naar de richting van de trend te kijken.

Bovendien kun je trends gebruiken voor het signaleren van een verzwakking of een versnelling. Verandert de trend bijvoorbeeld van een type A naar een type C, dan kun je concluderen dat het momentum of de vraag naar het aandeel begint af te nemen. Breekt de koers de trendlijn, dan treedt de volgende verzwakking op en word je gewaarschuwd voor een mogelijke trendomkeer. Daarover volgende keer meer.

Lees ook: Technische analyse: KISS en de basispatronen

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Zetten Shell en andere energiereuzen hun zegetocht in 2023 voort?

Deze 4 aandelen springen er volgens analisten van Citi uit. Lees verder ›