IEXGeld

Dossiers

Profiel

7 tips om optimaal te spreiden als belegger

Spreiden is risico mijden, wordt vaak gezegd. Op deze manier maak je je portefeuille zo divers mogelijk.

Alle eieren in één mandje leidt tot onverantwoorde risico's. Je beleggingsrekening wordt een soort casino, met slechts twee mogelijke uitkomsten: veel winst of een omvangrijk verlies. Door je beleggingen zoveel mogelijk te spreiden, dam je de risico's in. Loopt een van je beleggingen de mist in, dan kan dat door winsten elders in je portefeuille worden opgevangen.

Alleen, hoe pak je dat aan? De Amerikaanse website US News zet een aantal opties op een rij.

1. Kies beleggingen die negatief correleren

Voor de spreiding van je portefeuille is van groot belang hoe je beleggingen ten opzichte van elkaar bewegen. Bewegen ze in dezelfde richting, dan is feitelijk geen sprake van diversificatie. Gaat de markt naar beneden, dan draai je op je complete portefeuille verlies en neem je dus grote risico's.

Kies je daarentegen voor beleggingen die in tegengestelde richting bewegen, dan bouw je extra bescherming in. Een klassiek voorbeeld is goud en aandelen. Goud wordt door beleggers vaak beschouwd als een vluchthaven. Zitten de beurzen in de min, dan neemt de belangstelling voor goud vaak toe en vice versa. Ook aandelen en obligaties bewegen vaak niet in dezelfde richting.

Check ook: Bang voor een recessie? Beleg dan op deze manier

2. Beleg in beleggingsfondsen of ETF's

Beleggingsfondsen leveren automatisch meer spreiding op dan losse aandelen. Zij beleggen in tientallen individuele titels. Een ander voordeel is dat je er geen omkijken naar hebt. De beheerder neemt het werk voor jou uit handen.

3. Kies daarbij voor mixfondsen...

Ben je uitsluitend blootgesteld aan één beleggingscategorie, zoals aandelen of obligaties, dan loop je een verhoogd risico. Probeer hier variatie in aan te brengen. Op US News adviseert Scott Cohen, oprichter van vermogensbeheerder CD Wealth Management in Dalles, de '5/25-regel': kies vijf verschillende beleggingscategorieën en zorg ervoor niet meer dan 25% van je portefeuille in één van deze categorieën is belegd.

Wil je automatisch een spreiding over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties - eventueel aangevuld met vastgoed, grondstoffen en private equity - dan kun je een mixfonds overwegen.

Een goede manier om te checken of een beleggingsfonds wel echt goed is gespreid, is kijken naar de 10 of 25 grootste beleggingen van het fonds. Dit geeft een aardige indicatie of de portefeuille niet te sterk is geconcentreerd en of er niet teveel overlap is. Ook op de website van Morningstar vind je handige overzichten van de verdeling van de portefeuille van beleggingsfondsen over verschillende beleggingscategorieën, sectoren, landen en bedrijfsomvang.

4. ... of lifecycle fondsen

De weging van verschillende beleggingscategorieën hangt ook af van het risico dat je kunt of wilt nemen. Heb je nog een lange tijd voor de boeg, dan kun je je grotere risico's permitteren dan wanneer je nog maar een of twee jaar te gaan hebt.

Een handige manier om hier een goede balans in te vinden is een target fund of lifecycle fonds. Dat is een beleggingsfonds dat de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën (zoals aandelen en obligaties) aanpast naarmate de looptijd verstrijkt. Naarmate de einddatum in zicht komt, worden de beleggingsrisico's steeds verder afgebouwd.

In het begin van de looptijd belegt het fonds bijvoorbeeld relatief veel in aandelen en aan het eind van de rit verschuift de focus naar staatsobligaties, kasgeld en obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid.

Het voordeel van zo'n lifecycle fonds is dat je niet zelf je tijdpad in de gaten hoeft te houden. Alles wordt uit handen genomen.

Lees ook: Lifecycle fondsen: wat leveren ze op?

5. Doe je aan stockpicking? Kies dan voor aandelen die tegengesteld bewegen

Ook als je liever zelf aandelen selecteert - in plaats van belegt in een beleggingsfonds - is het verstandig om te kiezen voor fondsen die tegengesteld of onafhankelijk van elkaar bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een mix van:

  • verschillende sectoren
  • cyclische en niet-cyclische aandelen
  • vroeg- en laat-cyslische fondsen
  • groei- en waardeaandelen
  • large- en smallcaps

Zorg er verder voor dat je voldoende verschillende aandelen in portefeuille neemt. Anders loop je een vergroot risico als één van deze aandelen onderuit gaat, door bijvoorbeeld een winstwaarschuwing of een schandaal.

25 is het ideale aantal om de markt te kunnen verslaan, zo blijkt uit een onderzoek waar we onlangs over berichtten.

Lees ook: Hoeveel aandelen heb je nodig om de markt te verslaan?

In US News geeft Lacey Cobb van Personal Capital als vuistregel om per aandeel een maximale weging van 4% te hanteren.

6. Kies voor verschillende soorten obligaties

Ook bij obligaties kun je de nodige variatie aanbrengen. Zorg bijvoorbeeld voor een spreiding over verschillende looptijden, om het renterisico in te dammen. Beleg in een combinatie van staats- en bedrijfsobligaties. Binnen de categorie bedrijfsobligaties kun je een mix maken van high yield obligaties (obligaties met een bovengemiddeld rendement, maar ook een hoger risico) en credits (schuldpapier van stabiele multinationals).

En bij staatsobligaties kun je variëren tussen AAA-staatspapier (zoals Nederlandse staatsobligaties of Duitse bunds) en leningen uit opkomende markten.

7. Beleg ook over de grens

Als je uitsluitend belegt in Nederlandse aandelen, loop je een landenrisico. Probeer daarom ook zoveel mogelijk internationale spreiding aan te brengen; zeker nu ook steeds meer opkomende markten tot wasdom komen.

Een goede spreiding in je portefeuille biedt geen waterdichte garantie, want aan beleggen kleven altijd risico's. Maar het helpt wel om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Lees ook: Grillige beurs: uitstappen of blijven?

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Rijk worden door op je handen te zitten?

De "Do Nothing Portfolio" blijkt een succes. Lees verder ›