IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoeveel belasting moet ik straks betalen over mijn beleggingen?

Het bericht dat ruim 1 miljoen Nederlanders straks geen belasting betalen in box 3 blijkt genuanceerder te liggen. Wie belegt gaat erop achteruit. En ook spaarders kunnen duurder uitkomen, als de rente gaat stijgen. Wat gaat er veranderen? En hoeveel ben jij straks kwijt?

'1,35 miljoen spaarders betalen door nieuw voorstel straks geen belasting meer in box 3', luidde de juichende kop van het persbericht van het kabinet, afgelopen vrijdag.

Spaarders teren nu massaal in op hun spaargeld, omdat de spaarrente een stuk lager is dan de vermogensbelasting die zij moeten betalen. Daarom heeft het kabinet besloten dat de vermogensrendementsheffing op de schop gaat.

Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor consumenten die alleen sparen belastingvrij, uitgaand van het huidige rentetarief van 0,09%. Dat klinkt gunstig. Maar het venijn zit in het woordje ‘alleen’. Want wie belegt betaalt straks een stuk meer dan nu.

Hoe is de situatie nu?

In box 3 betaal je belasting over je hele vermogen minus schulden. Hierbij wordt alles op één hoop gegooid: spaargeld, beleggingen en een eventueel vakantiehuis. Er geldt een vrijstelling van 30.360 euro (of 60.720 euro met fiscaal partner). Over het vermogen hierboven betaal je belasting.

De fiscus hanteert hiervoor drie verschillende belastingschijven, met elk een ander fictief rendement.

 • Over de eerste 71.650 euro aan vermogen boven de vrijstelling ben je per saldo 0,58% belasting verschuldigd
 • Over het vermogen hierboven (tot 989.736 euro) moet je 1,33% afrekenen
 • En over het restant 1,68%.

Hogere vermogens betalen dus procentueel meer belasting dan lagere vermogens. De reden hiervoor is dat de overheid ervan uit gaat dat mensen met een hoger vermogen meer beleggen en hun vermogen dus harder zien groeien dan kleine spaarders.

Lees ook: Sparen of beleggen: zo maak je de juiste keuze

De fiscus gaat er namelijk van uit dat:

 • mensen met een laag vermogen 2/3 van dit vermogen sparen en de rest beleggen
 • in de tweede schijf 21% wordt gespaard en 79% belegd
 • in de derde schijf het vermogen volledig wordt belegd.

Hierbij rekent de fiscus met een fictief rendement op spaargeld van 0,13% en een fictief rendement op beleggingen van 5,6%. Daar rollen de bovenstaande effectieve belastingpercentages van respectievelijk 0,58%, 1,33% en 1,68% uit.

Hoe wordt de situatie in 2022 voor spaarders?

In het oude systeem gaat de fiscus er dus van uit dat ook mensen met een laag vermogen een deel (33% van hun vermogen) beleggen, waardoor ook mensen die uitsluitend sparen belasting moeten betalen over een rendement dat ze in de praktijk nooit halen: beleggen levert historisch gezien immers veel meer op dan sparen.

In het nieuwe plan wordt straks gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld en beleggingen. Heb je je geld uitsluitend op een spaarrekening gezet, dan wordt straks over de rente over spaargeld 33% belasting geheven, maar de eerste 400 euro aan inkomsten zijn belastingvrij.

Als we uitgaan van een rente van 0,09%, komt dit er in de praktijk op neer dat spaargeld tot 440.000 euro is vrijgesteld van belasting. Hierdoor gaan straks 1,35 miljoen spaarders geen box 3 belasting meer betalen en een half miljoen spaarders minder betalen.

Heb je 50.000 euro spaargeld, dan moet je hierover nu 113 euro belasting betalen (0,58% over de 19.964 euro die uitkomt boven de belastingvrije voet).

Straks hoef je hierover niets meer te betalen, uitgaande van de huidige rentestand. Over de 19.664 euro belastbaar vermogen behaal je immers maar 17,70 euro rente (uitgaand van een rentetarief van 0,09%). Trek je daar 400 euro van af, dan kom je in de min.

Lees ook: Dit is de vernietigende impact van inflatie op je spaargeld

Er zitten wel twee addertjes onder het gras. Ten eerste moet je straks, als je boven die drempel van 30.000 euro uitkomt, over je volledige vermogen belasting betalen; ook als je er slechts 1 euro bovenuit komt. Nu is dat nog geen probleem, omdat de rente heel laag is. Maar als de rente gaat stijgen (het tweede addertje), zullen veel spaarders alsnog de portemonnee moeten trekken.

Stel dat je 50.000 euro op een spaarrekening hebt staan en de rente stijgt naar 2%, dan zul je hierover straks 200 euro belasting moeten betalen, tegen 113 euro nu. Je krijgt immers 1.000 euro rente. Na aftrek van de belastingvrije voet van 400 euro moet je over de resterende 600 euro 33% belasting betalen, ofwel 200 euro. Je bent dan dus een stuk duurder uit dan nu.

En hoe zit het met beleggers?

Kleine beleggers die minder dan 30.000 euro beleggen worden ontzien. De rest moet belasting betalen. En dat kan er behoorlijk in hakken.

Zoals gezegd moet je straks over je volledige vermogen belasting betalen als je uitkomt boven de drempel van 30.000 euro, terwijl je op dit moment nog over de eerste 30.000 euro vrijstelling geniet.

Over dit bedrag rekent de fiscus straks met een fictief rendement van 5,33%; ook als je bijvoorbeeld alleen maar in obligaties belegt, die doorgaans een veel lager rendement hebben. Hiervan mag je, net als spaarders, 400 euro aftrekken. Over de rest ben je 33% belasting verschuldigd (tegen 30% nu).

In de praktijk betekent dit dat je straks een stuk duurder uit bent als nu, zoals je kunt zien uit het onderstaande rekenvoorbeeld.

Stel ik beleg 50.000 euro. Hoeveel ga ik erop achteruit?

Je gaat in het nieuwe systeem 634 euro meer betalen dan nu.

Huidige situatie:

 • Op dit moment mag je van die 50.000 euro eerst een belastingvrije voet van 30.360 euro aftrekken.
 • Over het restant (19.640 euro) ben je 0,58% belasting verschuldigd.
 • Je draagt dan dus 113 euro af aan de fiscus.

Nieuwe situatie:

 • Je moet nu over het volle pond belasting betalen als je uitkomt boven de drempel van 30.000 euro.
 • De fiscus gaat ervan uit dat je over die 50.000 euro 5,33% rendement hebt behaald, ofwel 2.665 euro.
 • Hier mag je 400 euro rendement vanaf halen.
 • Over het restant (2.265 euro) moet je 33% belasting betalen.
 • Je draagt dan dus 747 euro af: een veelvoud van het huidige bedrag.

De nieuwe regeling pakt gunstig uit voor spaarders, zolang de rente laag blijft. Gaat de rente oplopen, dan zullen spaarders er per saldo op achteruit gaan.

Beleggers gaan er sowieso op achteruit, tenzij ze minder dan 30.000 euro beleggen.

Lees ook: Negatieve rente op spaargeld. 5 alternatieven

Gerelateerde Tools