IEXGeld

Dossiers

Profiel

Waarom het zo belangrijk is om te beleggen

De rente op een spaarrekening is historisch laag, en na inflatie en belasting zelfs negatief. Het loont dus meer om je geld onder een matras te stoppen, maar ook dan eet de inflatie je geld langzaam op.

Waar moet je heen met je geld om nog een beetje rendement te maken? Jeffrey Schumacher, fondsanalist en manager research team bij Morningstar Benelux, geeft in een column op Belegger.nl antwoord op die vraag. 

Schumacher ziet de beurs als een aantrekkelijk alternatief. "De financiële markten zijn dankzij het ruimhartige monetaire beleid van centrale banken sinds 2009 in een bullmarkt beland waar vooralsnog geen einde aan lijkt te komen."

Goede redenen om te beleggen

"Gedeprimeerd door de bedroevend lage spaarrente en gelokt door de mooie rendementen die de afgelopen jaren op de beurs zijn behaald, gaan mensen overstag om hun spaargeld aan te wenden voor een risicovollere bestemming in de hoop op een hogere vergoeding." Iets dat volgens Schumacher een verkeerd argument is om te gaan beleggen.

Hij noemt het namelijk speculeren op een hogere vergoeding door meer risico te nemen. "Dat kan goed gaan, maar wat als het fout gaat? Er zijn echter wel goede redenen om te gaan beleggen, om zo op de lange termijn kapitaal op te bouwen. Bijvoorbeeld wanneer je later graag een keer met pensioen wilt."

Beleggen is gericht op de lange termijn om kapitaal op te bouwen voor later, bijvoorbeeld als aanvulling op je pensioen.

In de basis bestaat het pensioen uit een door de overheid betaald pensioen (AOW), het pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd en wat iemand zelf aan kapitaal opzij heeft gezet tot aan zijn pensioenleeftijd, vertelt Schumacher. 

Lees ook: Succesvol beleggen begint met een plan

De pensioengerechtigde leeftijd schuift ieder jaar een beetje op naar uiteindelijk 67 in 2021. Op dat moment wordt door de overheid de uitkering van het AOW-pensioen opgestart.

Echter, vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting dus het zou zo maar kunnen dat je nog langer moet wachten totdat vadertje staat zijn bijdrage levert aan het financieren van je oude dag, denkt Schumacher. "En de vraag is in hoeverre dat in de toekomst überhaupt nog gaat gebeuren."

De houdbaarheid van het omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel staat ter discussie en de vraag is in hoeverre de overheid in de toekomst in staat zal zijn om de AOW in zijn huidige vorm in stand te houden met in het achterhoofd de toenemende vergrijzing en de oplopende levensverwachting van mensen. Het zou zomaar eens kunnen dat dit hele stelsel niet meer bestaat wanneer ik de leeftijd van 67 mag bereiken, aldus Schumacher. 

Lees ook: Griezelige statistieken over ons pensioen

Zelf verantwoordelijk

Gelukkig bouwen de meeste mensen ook nog pensioen op via hun werkgever. Werkgevers en werknemers storten samen geld in een pensioenpot om een appeltje voor de dorst te hebben tijdens de oude dag. Uitkeringen die niet gegarandeerd zijn.

De berichten over pensioenkortingen bij pensioenfondsen staan nog helder op het netvlies. Echter, er vindt ook een verandering plaats in de structuur van deze pensioenfondsen. Dat is de verschuiving van defined benefit naar defined contribution.

In het eerste systeem betalen werkgevers en werknemers pensioenpremie en wordt het recht op een bepaalde uitkering opgebouwd vanaf het moment dat iemand met pensioen gaat. Het risico om aan die verplichting te kunnen voldoen ligt dus bij het pensioenfonds. Dit stelsel wordt meer en meer vervangen door het concept van defined contribution.

Schumacher legt uit: Bij defined contribution staat alleen de bijdrage vast van de werkgever en werknemer en ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van je pensioenpot zonder dat daar een 'gegarandeerde' uitkering tegenover staat.

Zie ook: Beginnen met beleggen? Met deze tips ga je onbezorgd van start.

Wat er aan het eind van de rit beschikbaar is, dat wordt gebruikt om een pensioenuitkering van te doen, maar de hoogte daarvan is onzeker. Wanneer je pensioenportefeuille midscheeps geraakt wordt door een financiële crisis, dan is dat dus jouw probleem.

Ga beleggen als je ooit nog met pensioen wilt

Als je dus niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan, doe je er verstandig aan om zelf kapitaal op te bouwen waarbij er diverse mogelijkheden zijn om dit belastingvriendelijk te doen.

"Het opbouwen van een goed gespreide beleggingsportefeuille voor de lange termijn is dan een aantrekkelijke optie en mijns inziens ook een gegronde reden om bewust te kiezen voor beleggen in plaats van sparen."

"Het opbouwen van een eigen beleggingsportefeuille kan je helpen om tijdens je pensioen over voldoende financiële middelen te beschikken om de gewenste levensstandaard te kunnen behouden. Tenzij je natuurlijk niet met pensioen wilt gaan."

Zelf beleggen voor je pensioen? Zo kun je beginnen.

Gerelateerde Tools