IEXGeld

Dossiers

Profiel

De WOZ-waarde: wat is dat precies?

De financiële wereld is heel wat begrippen rijk. Sommige termen zijn eenvoudig en veelvoorkomend, andere woorden liggen - in elk geval op het eerste gezicht - minder voor de hand.

In de rubriek What the...finance nemen we iedere week een wetenswaardig financieel begrip, afkomstig van De Financiële Begrippenlijst (dfbonline.nl), onder de loep. Vandaag: WOZ-waarde.


Wie een huis koopt krijgt er hoe dan ook mee te maken: de WOZ-waarde van het pand. Die is om verschillende redenen belangrijk. Maar de WOZ-waarde, wat is het precies? En waarom is-ie voor woningeigenaren van belang?

Wet waardering onroerende zaken

Volgens de definitie is de WOZ-waarde van je huis de waarde die op basis van de (Nederlandse) wet waardering onroerende zaken periodiek door de lokale overheden als grondslag voor de heffing van diverse belastingen wordt bepaald.

Eens per jaar wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De gemeente doet dat door de verkoopprijs van vergelijkbare huizen bij jou in de buurt te checken. Hier lees je waar daarbij op wordt gelet.

In januari of februari krijg je een beschikking. De WOZ-waarde loopt als het ware een jaar achter: op de beschikking van 2016, bijvoorbeeld, staat de waarde van het huis op peildatum 1 januari 2015.

Check ook: Hier moet je op letten als het weer WOZ-waarde-tijd is

Hoge of lage WOZ-waarde?

De waarde is onder andere van belang omdat hij wordt gebruikt bij de berekening van de hoogte van belastingen die je moet betalen. Twee voorbeelden hiervan zijn de onroerendezaakbelasting (ozb) en het eigenwoningforfait.

De onroerendezaakbelasting maakt onderdeel uit van de gemeentelijke lasten, het eigenwoningforfait moet je betalen omdat je 'voordeel' van je eigen woning hebt. Het bedrag aan eigenwoningforfait moet je bij je jaarlijkse belastingaangifte bij je inkomen optellen.

Check ook: De onroerendezaakbelasting gaat (weer) omhoog

Over het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe meer belasting je betaalt. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger je onroerendezaakbelasting en eigenwoningforfait.

Waar de één (om het bovenstaande) staat de springen om een lagere WOZ-waarde, is een ander juist helemaal niet blij als die waarde laag wordt ingeschat. Wie er niet blij mee is, zal meestal zijn huis willen verkopen.

Omdat de WOZ-waarde een beeld geeft van de marktwaarde van de woning, kan hij van invloed zijn op de verkoopprijs ervan. Daar komt bij dat potentiële kopers graag een WOZ-waarde zien die hoger die is dan de vraagprijs: de vraagprijs wordt zo ogenschijnlijk voordeliger.

Lees ook: Een lage WOZ-waarde is niet voor iedereen even prettig

Meer over dit onderwerp lezen? Kijk hierhier en hier.

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›