IEXGeld

Dossiers

Profiel

Trouwen: beschermt de wet je wel genoeg?

Wie nu in het huwelijksbootje stapt, trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hiermee is jouw privévermogen beter beschermd bij een echtscheiding dan vroeger, toen iedereen nog automatisch in gemeenschap van goederen trouwde. Maar opletten blijft geboden.

Tot drie jaar geleden trouwden stellen standaard in gemeenschap van goederen. Bij deze paren worden bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden fifty-fifty werden verdeeld, tenzij de ex-partners huwelijkse voorwaarden hadden laten opstellen.

Alle bezittingen en schulden van zowel voor als tijdens het huwelijk, dus ook bijvoorbeeld het koophuis, worden beschouwd als gezamenlijk. Alleen voor erfenissen waarvan de overledene heeft vastgelegd dat deze aan een van beiden toekomt, zijn hiervan uitgesloten.

Beperkte gemeenschap van goederen

Maar in 2018 zijn de regels veranderd. Wie niets regelt, trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen die je voor het huwelijk had privé-eigendom blijven en dus ook niet bij je partner terecht komen als je uit elkaar gaat. Denk bijvoorbeeld aan tegoeden op je bankrekening of een eigen huis of auto.

Schenkingen, giften en erfenissen blijven eveneens privébezit. In tegenstelling tot andere bezittingen maakt het hierbij niet uit of je deze voor of tijdens je huwelijk hebt ontvangen.

Alleen vermogen dat je tijdens je huwelijk opbouwt is van jullie samen

Alleen vermogen dat je tijdens je huwelijk hebt opgebouwd is van jullie samen. Dit moet dan bij een echtscheiding worden verdeeld.

... dat geldt ook voor schulden

Voor schulden geldt een vergelijkbare systematiek. Schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan blijven bij degene die ze is aangegaan. Maar voor alle schulden die tijdens je huwelijk zijn ontstaan ben je beiden aansprakelijk. Een schuldeiser kan zich dus bij jou melden voor schulden die je partner tijdens jullie huwelijk heeft opgebouwd.

... en een eigen bedrijf

Ben je ondernemer, dan geldt dezelfde redenering. Had je voor jullie huwelijk al een eigen bedrijf, dan hoef je de waarde ervan bij een scheiding niet te verdelen. Maar ben je pas tijdens je huwelijk eigen baas geworden, dan moet dat wél.

Lees ook: Dit moet je weten over bruiloftsverzekeringen

Wel moet je een 'redelijke' vergoeding betalen die binnen de gemeenschap valt. Hiervan ontvang je partner de helft.

Het kan nog steeds mis gaan

Je bent nu goed beschermd, zou je zeggen. Je hoeft immers bij een scheiding niet op te draaien voor schulden die je partner voor jullie huwelijk is aangegaan en je partner kan er niet vandoor gaan met de helft van de schenkingen die je van je ouders hebt gekregen of de spullen die je had voordat je je boterbriefje haalde.

Helaas is dit niet altijd het geval. Er zijn situaties waarbij toch onbedoeld een deel van jouw vermogen bij je ex-partner of eventuele schuldeisers terecht komt. Opletten blijft dus geboden.

Pas op bij ongelijke inbreng

Een belangrijk aandachtspunt zijn alle bezittingen die al van jullie samen waren voordat jullie in het huwelijksbootje stapte, zoals een koophuis of een auto. Deze vallen na het huwelijk in de gemeenschap. Was je ieder voor de helft eigenaar van deze bezittingen, dan is er niet veel aan de hand. Maar bij een andere eigendomsverdeling kan een van beiden er na de scheiding bekaaid van af komen.

Stel dat je voor je trouwdag samen een huis kocht waarvan jij voor 60% eigenaar was en je partner voor 40% (bijvoorbeeld omdat jij vanwege een erfenis meer geld hebt ingebracht). Heb je niets geregeld, dan worden jullie na het huwelijk ieder voor de helft eigenaar. Je raakt dus plotseling een deel (10%) van het eigendom van de woning kwijt.

Wil je vasthouden aan de afgesproken eigendomsverhouding, dan moet je dat laten vastleggen bij de notaris.

Dit geldt ook voor gezamenlijke schulden die je vóór het huwelijk bent aangegaan, waarin een van beiden een groter aandeel had dan de ander. Ook deze worden evenredig verdeeld als je geen actie onderneemt.

... en als je intrekt in het huis van je partner

Had je partner een eigen huis en trek jij daar later bij in, wees dan ook alert. Regel je niets, dan heb jij bij een scheiding geen recht op een eventuele (over)waarde van het huis; ook niet als jij elke maand een deel van de woonlasten hebt betaald.

Leg vast wat van jou is

Een ander aandachtspunt is de registratie van jouw privébezittingen van voor je huwelijk. Heb je niet vastgelegd dat die wasmachine en sieraden van jou waren voordat je ging trouwen, dan loop je het risico dat schuldeisers daar beslag op gaan leggen als er een betalingsachterstand is voor een schuld die jij en je partner tijdens het huwelijk zijn aangegaan.

Lees ook: Ex betaalt geen alimentatie. Wat nu?

Ook bij een echtscheiding is het belangrijk dat je kunt aantonen welke bezittingen van jou waren voordat je ging trouwen. Anders loop je het risico dat deze alsnog fifty-fifty worden verdeeld.

Zorg er dus voor dat je goed registreert welke bezittingen je had vóór de huwelijksdatum, liefst met de aankoopbonnen erbij. Anders loop je het risico dat jouw persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijke vermogen worden gerekend en je ex-partner er bij een scheiding met de helft van de waarde vandoor gaat.

Zet je je eigen spaargeld in voor de aankoop van gezamenlijke spullen, leg dit dan ook vast. Anders komt ook dan bij een scheiding de helft toe aan je ex-partner.

Ook privéschulden moet je goed registreren, om te voorkomen dat de ander daar later voor moet opdraaien.

Zet jouw eigen spaargeld en beleggingen op een aparte rekening

Er kan bij een echtscheiding ook een vervelende discussie ontstaan over een eventuele waardestijging van jouw privévermogen. Denk bijvoorbeeld aan bijgeschreven spaarrente, uitgekeerd dividend of beleggingswinsten. Belandt dat op de grote hoop, dan is het lastig om aan te tonen dat die waardestijging jou toekomt.

Dit kun je voorkomen door voor je eigen spaargeld en aandelen die je al had voordat je ging trouwen een aparte bankrekening aan te houden. Dan is helder dat dit van jou is en niet van jullie samen.

Leg ook schenkingen goed vast

Zoals gezegd vallen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap: wat jij krijgt, blijft van jou. Maar zorg er wel voor dat je deze goed vastlegt, zodat je hier bij een scheiding geen gedoe over krijgt. Willen je ouders jou een bedrag schenken, vraag hen dan om dit over te maken naar jouw privérekening, onder vermelding van 'schenking'.

Je bent mede-aansprakelijk voor elke schuld die is aangegaan tijdens je huwelijk

Wees verder op je hoede voor schulden als je gaat trouwen. Voor schulden die je partner aangaat tijdens je huwelijk ben jij mede-aansprakelijk; ook als die schulden achter jouw rug om zijn gemaakt. De wet beschermt je hier dus niet tegen.

Tot slot is het verstandig om voor je gaat trouwen te bespreken of je afwijkende afspraken wil vastleggen. Wil je bijvoorbeeld ouderwets in volledige gemeenschap van goederen trouwen of juist bepaalde schulden of bezittingen niet delen, dan moet je dit apart regelen bij de notaris.

Check ook: Geen samenlevingscontract? Pas op voor deze risico’s

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›