IEXGeld

Dossiers

Profiel

Geen samenlevingscontract? Pas op voor deze risico’s

Ruim de helft van de stellen die ongehuwd samenwonen is niet van plan om een samenlevingscontract op te stellen, zo blijkt uit eerder onderzoek van Wijzer in geldzaken. Dit is niet zonder risico.

Als je gaat samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, is er bij wet niets geregeld als je uit elkaar gaat of een van beiden overlijdt. Alle bezittingen en schulden zijn van elkaar gescheiden.

Wederzijdse rechten en plichten

Met een samenlevingscontract kun je de wederzijdse rechten en plichten vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van de woonlasten en de verdeling van de gezamenlijke spullen bij een relatiebreuk of overlijden.

Check ook: Geregistreerd partnerschap vs. samenlevingscontract: vier verschillen

Voor het opstellen van een samenlevingscontract moet je naar de notaris. Omdat dit tijd en geld kost, zien veel stellen daar van af. Maar die beslissing kan in sommige situaties duur uitpakken. We zetten de belangrijkste risico’s voor je op een rij.

1. Geen recht op nabestaandenpensioen

Als je partner overlijdt is het fijn als je aanspraak kunt maken op een partnerpensioen. Dit wordt alleen automatisch geregeld als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Woon je samen, dan moet je partner je aanmelden bij zijn pensioenuitvoerder en als bewijs een samenlevingscontract overhandigen.

Regel je dit niet, dan vis je achter het net als je partner overlijdt.

2. Gedoe over de spullen na overlijden partner

Woon je samen en heb je niets geregeld, dan gaan de bezittingen van je partner na zijn overlijden over naar zijn erfgenamen. Deze worden dan tezamen voor de helft eigenaar van alle gemeenschappelijke bezittingen, zoals de inboedel, de auto en het saldo op de en/of rekening.

Om te voorkomen dat je daar gedoe over krijgt, kun je in het samenlevingscontract een 'verblijvingsbeding' opnemen. Hierdoor wordt de langstlevende partner automatisch volledig eigenaar van de gemeenschappelijke bezittingen.

Let wel op: je kunt dit beding alleen opstellen voor de spullen die van jullie samen zijn. Wil je dat ook alle bezittingen van je partner na zijn dood bij jou terecht komen en vice versa, dan moet je een testament opstellen.

Lees ook: Erfbelasting besparen en nóg 6 redenen voor een testament

3. ... en over het huis

Dezelfde systematiek geldt ook voor de gezamenlijke woning. Zonder samenlevingscontract erven de erfgenamen van je partner na zijn overlijden de helft van de woning. Dat kan voor grote problemen zorgen als je met elkaar niet goed door één deur kan.

4. Je loopt belastinginkomsten mis

Met een samenlevingscontract kun je fiscaal partner worden en samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Je kunt dan inkomsten en aftrekposten zo gunstig mogelijk onderling verdelen, zoals de hypotheekrente. Daarmee bespaar je belastingen.

5. Jouw bijdrage gaat in rook op bij ongelijke inbreng

Door bijvoorbeeld een schenking of een erfenis kan het zijn dat jij een hogere bijdrage levert aan de aanschaf van spullen, de vaste lasten, het huis of de gezamenlijke spaarrekening. In een samenlevingscontract kun je dit vastleggen.

Laat je dit na, dan loop je het risico dat je het extra geld dat je hebt geïnvesteerd kwijtraakt als je uit elkaar gaat of als een van beiden overlijdt.

Lees ook: Partner overleden? Soms halveert het inkomen