IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hier heb je recht op als je geraakt wordt door de coronacrisis

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er enkele maatregelen getroffen om mensen te helpen die flink worden geraakt door de impact van de crisis. En er komen meer maatregelen bij. Waar kun je aanspraak op maken? Wij zetten enkele noodregelingen op een rij. 

Betaalpauze bij je hypotheek

Heb je problemen om iedere maand je hypotheeklasten op te hoesten, dan kun je in veel gevallen een soort coulanceregeling treffen. Veel banken hebben aangegeven mee te willen werken aan het, al dan niet tijdelijk, verlagen of opschorten van de maandelijkse hypotheeklasten.

Check ook: 6 tips om als ondernemer de impact van het coronavirus te beperken

Grootbanken als ABN Amro, ING en Rabobank bieden doorgaans een uitstel aan van drie of in sommige gevallen zelfs zes maanden.

Bedenk wel dat uitstel geen afstel betekent en dat je op een gegeven moment alsnog het verschuldigde bedrag moet aflossen.

In dit artikel van de Consumentenbond is een opsomming te vinden van alle partijen die momenteel een betaalpauze accepteren, maar ook wat dit betekent voor jouw persoonlijke situatie en de renteaftrek. 

Overheid milder voor mensen met schulden

Het Algemeen Dagblad meldde eerder dit jaar dat de overheid mensen met schulden minder hard zal aanpakken. Zo is aan deurwaarders gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen, door zo min mogelijk beslag te leggen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen. 

Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten 

Voor wie een tijdelijk huurcontract heeft, zal het mogelijk in deze tijd erg moeilijk kunnen zijn om een nieuwe woning te vinden. Daarom is er een spoedwetsvoorstel aangenomen waarin is besloten dat tijdelijke huurovereenkomsten met maximaal drie maanden verlengd kunnen worden.

Lees ook: Helft Nederlanders verwacht financiële problemen door coronacrisis

Hoewel de regeling officieel per afgelopen vrijdag geldt, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken momenteel met de minister van Rechtsbescherming een wetswijziging voor te bereiden die de mogelijk biedt om tijdelijke huurovereenkomsten alsnog te verlengen.  

Ook hebben verhuurorganisaties, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken, afgesproken om op de korte termijn huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en oplossingen te bieden. 

Vergoeding kinderopvang

Ook wordt er gewerkt aan een regeling voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang door de coronacrisis gewoon de rekening hebben doorbetaald. Voor hen komt er een aparte compensatieregeling. 

Aanvullend sociaal pakket

Er verliezen momenteel veel mensen hun baan en er staan nog veel banen op de tocht. Het kabinet wil dat zij goed worden begeleid en trekt hiervoor 1,4 miljard euro uit. Zo moet er meer dienstverlening komen vanuit regionale mobiliteitsteams en komen er cursussen ter verbetering van de reken-, taal- en digitale vaardigheden.

Ook moeten mensen met problematische schulden extra ondersteuning krijgen. Ga dus na of je gemeente extra middelen aanbiedt om coaching, advies en bij- of omscholing te ontvangen. 

Vanaf dit najaar kun je ook aanspraak maken op de subsidieregeling NL leert door, voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt. Dit biedt de mogelijkheid om gratis (online) scholing te volgen en om loopbaanadvies te krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om bijscholing te volgen voor een bepaald beroep. Vermoedelijk kun je vanaf december aan de slag. 

Wil je weten welke coronaregelingen specifiek voor jou van toepassing zijn? Op Coronageldhulp.nl kun je een vragenlijst beantwoorden en op basis van je antwoorden krijg je te zien van welke regelingen je gebruik kunt maken.

Lees ook: Zo belegt Bill Gates tijdens de coronacrisis