IEXGeld

Dossiers

Profiel

2021: wat verandert er voor jou?

De Tweede Kamer debatteert de komende dagen over de kabinetsplannen voor 2021. Wat gaat er voor jouw portemonnee veranderen? We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij, op vijf terreinen.

1. Belastingen

Om met het zoet te beginnen: over je inkomen tot 68.507 euro betaal je komend jaar niet 37,35%, maar 37,1% belasting. Hierdoor houd je dus netto meer over.

Verder gaat werken meer lonen, omdat de maximale arbeidskorting met 386 euro stijgt naar 4.205 euro. De arbeidskorting zorgt ervoor dat werkenden minder belasting hoeven te betalen over hun inkomen in box 1. Hier profiteren zowel werknemers als zelfstandig ondernemers van.

Ook de algemene heffingskorting wordt extra verhoogd. Verder gaat de ouderenkorting omhoog met 81 euro, maar daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Het maximale tarief waartegen je aftrekposten zoals de hypotheekrente, giften, de ondernemersaftrek en eventuele zorgkosten mag aftrekken, gaat omlaag van 46% naar 43%. Dat pakt juist ongunstig uit.

Hoger vrijstelling vermogensbelasting

Voor kleine spaarders en beleggers is er goed nieuws: de vrijstelling voor de vermogensbelasting gaat omhoog. Heb je een vermogen tot 50.000 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap), dan hoef je komend jaar geen vermogensbelasting meer te betalen. Nu ligt die grens nog op 30.846 euro. Volgens het kabinet hoeven door deze maatregel straks bijna 1 miljoen mensen geen box 3-belasting meer te betalen.

Daarnaast worden de tarieven aangepast. Dat pakt gunstig uit voor iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot 220.000 euro (of 440.000 euro voor fiscaal partners). Maar heb je een hoger vermogen, dan ga je meer belasting betalen. De tarieven in de hoogste twee schijven gaan namelijk omhoog.

Dit worden de tarieven:

 • De eerste 50.000 euro is vrijgesteld.
 • Voor het bedrag daarboven betaal je over de eerste 50.000 euro 0,59% (nu nog 0,54%)
 • Voor je vermogen daarboven, tot 950.000 euro, betaal je volgend jaar 1,40% (tegen 1,26% nu)
 • Elke euro daarboven is belast tegen 1,76% (nu nog 1,58%).

2. Zorg

De basisverzekering wordt volgend jaar circa 59 euro duurder, zo verwacht het kabinet. Dat komt neer op een premiestijging van iets minder dan 5 euro per maand.

Let wel: dit gaat om de 'nominale premie'. Dat is het bedrag dat verzekeraars volgens het ministerie van VWS minimaal moeten vragen om de zorgkosten die voor 2021 worden verwacht te kunnen dekken. Verzekeraars kunnen daarvan afwijken, want ze mogen zelf hun premie vaststellen. Het kan dus zijn dat je uiteindelijk minder of juist meer moet betalen.

Uiterlijk medio november moeten alle verzekeraars hun premie voor 2021 hebben bekendgemaakt.

De duurdere zorgpremie wordt niet volledig gecompenseerd door de zorgtoeslag. Deze toeslag gaat namelijk met 3 euro per maand omhoog.

Verder blijft het verplichte eigen risico gelijk. Dat betekent dat je ook komend jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Je betaalt het eigen risico voor bijna alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

3. Energierekening

Ook in je energierekening verschuift het een en ander. Om duurzamer energieverbruik te stimuleren daalt de belasting op elektriciteit daalt, terwijl die op gas stijgt. Volgens de Vereniging Eigen Huis betekent dit bij een gemiddeld verbruik (van 3.180 kWh stroom en 1.370m3 gas) dat de belasting op gas met bijna 26 euro stijgt en die op elektriciteit met 13 euro daalt.

Elk huishouden krijgt verder een korting op de energiebelasting. Dat is een vast bedrag per jaar. Deze korting stijgt komend jaar met ruim 31 euro naar 559 euro.

De Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas én elektriciteit stijgt in 2021 met bijna 10%. Voor een gemiddeld huishouden komt dat neer op 23 euro.

Ben je benieuwd hoe de nota voor jou komend jaar uitpakt? Check het op de Energiebelastingtool van de Vereniging Eigen Huis.

4. Wonen

Ook komend jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek weer fors verlaagd. Heb je een jaarinkomen boven de 68.507 euro, dan daalt het aftrekpercentage van 46% naar 43%.

Eigenwoningforfait omlaag

Huizenbezitters met een hypotheek moeten op het aangiftebiljet voor hun huis een bedrag bij hun inkomen optellen: het eigenwoningforfait. De overheid beschouwt een eigen woning namelijk als een vorm van inkomen.

Om huiseigenaren te compenseren voor de versnelde beperking van de maximale hypotheekrenteaftrek, daalt het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen 75.000 euro en 1.110.000 euro van 0,6% naar 0,5%.

Voor eigenaren van duurdere huizen blijft het tarief gelijk: 2,35%.

Verdere afbouw Wet Hillen

Huizenbezitters die hun hypotheek volledig of grotendeels hebben afbetaald waren vroeger volledig vrijgesteld van het eigenwoningforfait, omdat zij niet of nauwelijks hypotheekrente kunnen aftrekken (een regeling die bekendstaat als de Wet Hillen).

Deze regeling wordt sinds 2019 met 3,3 procentpunt per jaar afgebouwd. Dit jaar krijgen huizenbezitters die onder de Wet Hillen vallen nog een vrijstelling krijgen van 93,34% van het saldo van het eigenwoningforfait en eventuele hypotheekrenteaftrek. Dit wordt komend jaar 90%.

Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters

Om het voor starters onder de 35 jaar makkelijker te maken om een woning te kopen, hoeft deze groep komend jaar geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Ook 35-minners die al een koophuis hebben en gaan verhuizen kunnen gebruik maken van deze regeling. Omdat de overdrachtsbelasting nu nog 2% bedraagt, komt dat bij een huis van 200.000 euro neer op een meevaller van 4.000 euro. Deze regeling geldt vijf jaar.

Check ook: Zo kun je als starter tóch een woning kopen

Voor huizenkopers die de woning gaan verhuren gaat de overdrachtsbelasting omhoog naar 8%. Deze maatregel treft ook ouders die een huis kopen voor hun kind.

Duurder energielabel

De aanvraag voor een energielabel wordt komend jaar een stuk hoger. Nu ben je vaak voor minder dan een tientje klaar. Dat wordt volgend jaar bijna 200 euro. Dat de rekening zo oploopt komt omdat je zo'n label na januari niet meer automatisch kunt laten aanmaken, maar een energie-expert langs moet laten komen.

Een energielabel is verplicht als je je huis gaat verkopen. Ben je van plan om binnen afzienbare tijd te verhuizen, vraag dan een label aan voor 1 januari. Het document is namelijk nog tien jaar geldig.

5. Ondernemers

Slecht nieuws voor ondernemers: de zelfstandigenaftrek, een interessante aftrekpost, wordt met nog eens 1800 euro verlaagd. Ter compensatie voert de overheid wel twee lastenverlichtingen in: de verhoging van de arbeidskorting en verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf voor de inkomstenbelasting. Volgens het kabinet zullen de meeste zelfstandigen er komend jaar per saldo op vooruit gaan.

Een andere tegenvaller voor ondernemers is dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet voor zelfstandigen wordt verhoogd van 5,45% naar 5,75%.

Verlaging hoge tarief vennootschapsbelasting van de baan

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) gaat komend jaar omlaag van 16,5% naar 15%. Bovendien komen meer bedrijven ervoor in aanmerking: het tarief geldt straks voor winsten tot 245.000 euro. Dat is nu nog 200.000 euro.

Hier staat wel tegenover dat de eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de baan is. Dit blijft dus 25%.

6. Ouders

De kinderbijslag gaat gemiddeld 5 euro per kwartaal omhoog. Bij jongere kinderen wordt dat iets minder en bij oudere kinderen iets meer.

Verder gaat het kindgebonden budget vanaf het derde kind omhoog met 46 euro per kind per maand. Daar profiteren grote gezinnen van.

Krijg ik straks meer te besteden?

Volgens het kabinet zal de koopkracht komend jaar toenemen met gemiddeld 0,9%. Maar of het iedereen voor de wind zal gaan, is natuurlijk de vraag, gelet op de toenemende werkloosheid en de vele bedrijven die in zwaar weer terecht zijn gekomen.

Ben je benieuwd hoe 2020 voor jou uitpakt? Kijk dan op de Koopkrachtberekenaar van het Nibud. Hierin zijn de nieuwste cijfers verwerkt.

Lees ook: We gaan er in 2021 niet op vooruit, verwacht ABN Amro

Reacties

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. twinkletown 19 september 2020 22:47 0
  (Aanvulling)
  Met betrekking tot de levensloopregeling is het volgende te melden:

  De uiterste einddatum wordt 2 maanden naar voren gehaald door deze op 1 november 2021 te stellen (was 31 december 2021).

  De instelling waar het saldo is ondergebracht wordt inhoudingsplichtige voor de loonheffingen.

  Er wordt bij de inhouding van loonheffing geen rekening gehouden met de heffingskortingen en er hoeft ook geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW te worden afgedragen.

1 Reactie Omhoog ↑