IEXGeld

Dossiers

Profiel

Crisis is voor meeste Nederlanders nog niet voelbaar

Voor een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens is de coronacrisis nog niet voelbaar. Voor hen is er in financieel opzicht nog weinig veranderd sinds de lockdown, zo blijkt uit een peiling van het Nibud onder 1.000 Nederlanders.

Consumenten maken zich minder zorgen dan twee maanden geleden. Maar volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart betekent dit niet dat we achterover kunnen leunen. "Alle experts zeggen dat we aan de vooravond van een recessie staan. Lang niet iedereen merkt dat al, maar juist nu moet er met meer kracht en creativiteit gedacht worden over structurele maatregelen om bijvoorbeeld de aankomende schuldengolf op te lossen." Zo vraagt hij zich af welke stappen hypotheekverstrekkers en verhuurders gaan nemen om ervoor te zorgen dat consumenten met een lager inkomen niet hun huis uit hoeven.

20% ziet inkomen dalen

Ongeveer een op de vijf huishoudens heeft aangegeven dat het inkomen sinds het begin van de crisis is gedaald. Dat was in april ook zo. En net als toen zijn het vooral jongere consumenten (tot 35 jaar) die minder zijn gaan verdienen.

De meeste consumenten die hun inkomen hebben zien dalen, vangen dat vooralsnog zelf op, door hun spaargeld aan te spreken of te bezuinigen.

Bijna een derde van de respondenten die aan het onderzoek deelnamen heeft de komende tijd moeite met rondkomen. Bijna een kwart heeft naar eigen zeggen onvoldoende geld achter de hand om de komende twee maanden zonder inkomen op te kunnen vangen. Dit is wel een iets lager percentage dan in april (29%).

Groter optimisme

De ondervraagde Nederlanders zijn iets optimistischer dan twee maanden geleden. 12% van de huishoudens houdt rekening met een inkomensdaling in de komende maanden. Dat is een stuk lager dan in april, toen nog 21% verwachtte dat het mes zou gaan in de inkomsten.

Check ook: Sparen voor een buffer: 5 tips 

Ook zijn minder mensen bang dat zij vanwege de crisis hun spaargeld moeten opmaken: 21% houdt daar rekening mee. Twee maanden geleden was dat nog 28%.

Jongeren tot 35 jaar maken zich meer dan gemiddeld zorgen over alle financiële zaken. Zo vrezen ze bovengemiddeld dat ze hun baan kwijt raken, niet meer in hun huis kunnen blijven wonen of hun spaargeld te moeten opmaken. Vliegenthart is daar niet verbaasd over. "Jongeren hebben doorgaans een kleinere buffer en zitten vaker in onzekere arbeidscontracten. Voor hen staat het leven dat ze kennen vaker stil."

Vakantiegeld

Uit het onderzoek blijkt dat minder mensen dit jaar vakantiegeld krijgen. 78% ontvangt dit. Er is wel een duidelijke verschuiving te zien in de besteding van dit bedrag. In voorgaande jaren gaf gemiddeld zo'n 49% van de Nederlanders het vakantiegeld ook echt uit aan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is: om op vakantie te gaan. Dit jaar wordt dat iets meer dan een kwart (27%), als reizen weer mogelijk wordt.

Overigens verwacht ruim 53% van de Nederlanders dit jaar niet meer de koffers te kunnen pakken. 40% denkt dat dit er nog wel in zit en 7% verwacht zelfs nog meerdere keren op vakantie te gaan.

Je zou denken dat gezien de onzekerheden meer consumenten het vakantiegeld gaan gebruiken om te sparen, maar dat is nauwelijks het geval. Ook het aantal respondenten dat met het vakantiegeld schulden of tekorten op de lopende rekeningen wil aflossen is niet gestegen. Sterker nog: het is zelfs iets gedaald. Wel signaleert het Nibud een toename van het aantal respondenten dat het vakantiegeld wil inzetten voor een verhuizing of verbouwing.

Dit zijn de antwoorden op de vraag: Wat deed u in voorgaande jaren met uw vakantiegeld? En wat gaat u er dit jaar mee doen? De geïnterviewden konden meerdere anwoorden geven.

Lees ook: Vakantiegeld in coronatijd: zo kun je dit het best besteden

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Regels om te lenen worden strenger

Door ook de kosten voor kinderopvang, de auto en eigen woning mee te nem... Lees verder ›