IEXGeld

Dossiers

Profiel

2020: wat verandert er voor jou?

De Tweede Kamer debatteert de komende dagen over de kabinetsplannen voor komend jaar. Wat gaat er voor jou veranderen op het gebied van wonen, de belastingen, de energierekening en elektrisch rijden? En hoe ziet 2020 eruit voor ondernemers en ouders?

1. Belastingen

De overgang van drie naar twee schijven voor de inkomstenbelasting wordt versneld. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt komend jaar al. Er komen straks twee schijven: van 37,35% en 49,5%. De grens voor de hoogste schijf bedraagt 68.507 euro. Over elke euro hierboven moet je dus 49,5% belasting betalen.

Deze maatregel pakt vooral voordelig uit voor de hogere inkomens, want het tarief voor de hoogste schijf is nu nog 51,75%.

Verder gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. De arbeidskorting is bedoeld voor iedereen die werkt. Door deze te verhogen moet werken meer lonen.

Het kabinet wil ook de vermogensbelasting aanpassen. Maar dat gaat pas in 2022 gebeuren. Wat die plannen betekenen voor jouw spaargeld en beleggingen, lees je in dit artikel.

... hoe pakken deze belastingplannen netto uit?

Volgens het kabinet gaat iemand die 25.000 euro op jaarbasis verdient er door de bovengenoemde veranderingen 380 euro op vooruit. Bij een inkomen van 45.000 euro is dit 640 euro en bij een komen van 65.000 euro is dat 680 euro. Let wel, dit zijn ruwe schattingen. Uiteraard speelt ook je persoonlijke situatie mee.

Roken

In het regeerakkoord was al een accijnsverhoging op sigaretten afgesproken. Het kabinet doet daar vanaf april nog een schepje bovenop. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt daardoor met 1 euro.

2. Energierekening

De energiebelasting gaat omlaag, maar de verdeling verandert wel: de belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog en die op elektriciteit omlaag. De overheid wil daarmee het aardgasverbruik terugdringen, om de klimaatverandering tegen te gaan.

... ga ik straks ook minder betalen?

Voor huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik van 1.179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit, daalt de energiebelasting met 100 euro ten opzichte van nu. Maar dit wil niet automatisch zeggen dat je energienota ook lager wordt, want de kosten hangen ook af van de energieprijzen en je verbruik.

Milieu Centraal heeft deze handige tool ontwikkeld waarmee je kunt berekenen of je volgend jaar meer of minder gaat betalen.

3. Wonen

Het kabinet heeft 2 miljard euro gereserveerd om de woningnood aan te pakken. De helft hiervan gaat naar de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen), zodat daar sneller gebouwd kan worden. De rest wordt ingezet voor een belastingverlaging voor woningcorporaties en andere grote verhuurders, zodat zij meer geld overhouden om nieuwe huizen te bouwen.

Het kabinet denkt ook na over mogelijkheden om het voor starters makkelijker te maken om een huis te kopen. Welke maatregelen er komen, is nog niet bekend. Een van de opties is afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters, in combinatie met een verhoging van deze belasting voor beleggers.

Tweeverdieners kunnen komend jaar meer lenen.

Lagere maximale hypotheekrenteaftrek...

Het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, gaat sinds enkele jaren met een half procentpunt per jaar omlaag. Maar dit kabinet had al in het Regeerakkoord afgesproken dat de maximale renteaftrek vanaf 2020 versneld wordt afgebouwd, met 3 procentpunt per jaar.

Dit betekent dat het maximale tarief waartegen je de rente mag aftrekken komend jaar daalt van 49% naar 46%.

... maar lager eigenwoningforfait

Huizenbezitters die geen (vrijwel) volledig afgeloste hypotheek hebben, moeten voor hun huis een bedrag bij hun inkomen tellen: het eigenwoningforfait. De fiscus beschouwt een eigen huis namelijk als een vorm van inkomen. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis.

Om huiseigenaren te compenseren voor de versnelde beperking van de maximale hypotheekrenteaftrek, daalt het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.060.000 euro naar 0,60%. Nu is dat nog 0,65%. Of je per saldo ook minder moet bijtellen, is de vraag. Een forse stijging van de WOZ-waarde kan de verlaging van het eigenwoningforfait teniet doen.

De bijtelling bij geen of geringe eigenwoningschuld (vanwege de afbouw van de Wet Hillen) stijgt van 3,3% naar 6,6%.

Verder gaan de inkomensgrenzen voor sociale-huurwoningen komend jaar op de schop, waardoor bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens makkelijker in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Woningcorporaties krijgen bovendien meer ruimte om te sturen, door bijvoorbeeld huurders met een hoger inkomen een extra huurverhoging te geven en lage middeninkomens ook toegang te geven tot een sociale huurwoning.

4. Elektrisch rijden

Wie een auto van de zaak ook gebruikt voor privéritten, moet hierover belasting betalen: de zogeheten bijtelling. Deze bijtelling gaat komend jaar omhoog van 4% naar 8% van de catalogusprijs.

Voor auto's die duurder zijn dan 45.000 euro geldt net als dit jaar een hogere bijtelling: 22%. Alleen gaat het grensbedrag voor deze Tesla-taks omlaag van 50.000 euro naar 45.000 euro. Er zullen dus meer auto's onder die hogere bijtelling gaan vallen.

Verder worden de belastingvoordelen voor elektrische auto's verlengd tot 2025. Dit betekent dat je ook de komende jaren vrijgesteld bent van motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting (BPM).

Kopers van een plug-in hybride houden tot 2025 korting op de motorrijtuigenbelasting.

Leasefiets

Om het vervoer per fiets te bevorderen, kunnen forenzen vanaf volgend jaar gebruik maken van een leasefietsregeling.

5. Ondernemers

Het tarief van de vennootschapsbelasting blijft komend jaar gelijk. Vanaf 2021 gaat hoge tarief omlaag, maar minder dan eerder was aangekondigd.

Bedrijven krijgen meer fiscale ruimte om vergoedingen aan hun werknemers te verstrekken, zoals een kerstpakket of een fitnessabonnement.

Stapsgewijze verlaging zelfstandigenaftrek

Wie door de Belastingdienst wordt erkend als ondernemer, komt in aanmerking voor de zogeheten ondernemersaftrek. Je mag dan een bepaald bedrag aftrekken van de winst. Een van de meest aantrekkelijke aftrekposten is de zelfstandigenaftrek.

Het kabinet gaat deze aftrekpost vanaf 2020 in stapjes van 250 euro per jaar verlagen. Komend jaar daalt de Zelfstandigenaftrek van 7.280 euro naar 7.30 euro. In 2028 is het eindstation bereikt: 5.000 euro.

6. Ouders

Het kindgebonden budget wordt voor tweeoudergezinnen pas vanaf een inkomen van bijna 38.000 euro afgebouwd, in plaats van 21.000 euro. Dit betekent dat meer ouders in aanmerking komen voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar.

Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70% van het loon doorbetaald. Voor deze maatregel moet je nog wel even geduld hebben: hij gaat pas op 1 juli 2020 in.

Krijg ik straks meer te besteden?

De grote vraag is natuurlijk of je met al deze plussen en minnen onder de streep netto meer overhoudt. Volgens berekeningen van het Nibud stijgt de koopkracht voor de meeste mensen met 1 tot 2%, met uitschieters naar onderen (+0,2%) en naar boven (+4,6%).

Vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen krijgen netto meer te besteden. Dit is te danken aan de stijging van het kindgebonden budget.

Middeninkomens zonder kinderen profiteren alleen van de gunstiger belastingtarieven en hogere heffingskortingen. Zij zien hun koopkracht met circa 2% stijgen.

Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er komend jaar nauwelijks op vooruit.

Ben je benieuwd hoe 2020 voor jou uitpakt? Kijk dan op de Koopkrachtberekenaar van het Nibud. Hierin zijn de nieuwste cijfers verwerkt.

Lees ook: Duizenden euro’s besparen op je hypotheek? 5 tips

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Geldnieuws week 36: Kruidvattestament en hogere zorgpremie

Duurdere zorgverzekering, cyberdekking bij je inboedelverzekering, BTW n... Lees verder ›