IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoeveel moet ik sparen voor de studie van mijn kind?

Steeds minder studenten gaan op kamers, zo blijkt uit cijfers die vandaag zijn vrijgegeven. Maar ondanks dat thuis blijven wonen de kosten drukt, dreigt voor studenten een forse studieschuld. Hoeveel is verstandig om als ouder bij te leggen?

Het aantal studenten dat op zichzelf gaat wonen, is sterk gedaald sinds de stekker uit de studiefinanciering is getrokken, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Van de hbo-studenten die in september 2017 startten met de studie, woonde zestien maanden later slechts 11% niet meer bij hun ouders. Tot en met 2014 was dat nog ruim twee keer zo hoog. Van de studenten die zich in 2017 aan een universiteit inschreven, woonde 41% na zestien maanden op zichzelf. In de jaren 2007-2014 was dat nog 60%.

Natuurlijk drukt het de kosten als je kind tijdens zijn studie thuis blijft wonen. Maar desondanks dreigen veel studenten met een forse studieschuld af te studeren. Een thuiswonende student heeft tijdens zijn studie ruim 30.000 euro nodig om rond te komen, zo blijkt uit een snelle berekening van IEX Geld. Bij een uitwonende student is dat bijna het dubbele. We lichten de cijfers toe.

Wat heeft mijn kind straks nodig?

Het is moeilijk om precies in te schatten hoeveel je kind later nodig heeft, want je weet natuurlijk niet hoe bijvoorbeeld de hoogte van het collegegeld en de kamerhuren zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Een aardige indicatie vormen de berekeningen van het Nibud. Een student is op dit moment gemiddeld 620 euro per maand kwijt aan collegegeld, boeken, kleding, de telefoon, zorgverzekering, vervoer, uitgaan en hobby’s. Dat komt neer op 7.440 euro per jaar ofwel 29.760 euro over vier jaar. Inclusief inflatiecorrectie van 2% per jaar is dat 30.660 euro.

… hoeveel komt daar nog bij als hij op kamers gaat?

Gaat je zoon of dochter op kamers, dan komen daar nog boodschappen en huur bij. De prijs voor een kamer varieert sterk. Maar uitgaand van de gemiddelde prijzen voor boodschappen (181 euro per maand) en de huur van een studentenkamer (403 euro, volgens de meest recente cijfers van Kamernet, een grote website voor studentnehuisvesting) heeft een uitwonende student nu ruim 1.200 euro per maand nodig, ofwel 14.450 euro per jaar.

Over een periode van vier jaar komt dit neer op bijna 58.000 euro.

Kamerprijzen verschillen sterk per stad

Het maakt wel behoorlijk uit in welke stad je op kamers gaat. Kies je voor Amsterdam, dan moet je rekenen op een kamerhuur van gemiddeld 571 euro. Je bent dan 168 euro per maand extra kwijt, ofwel 1.206 euro per jaar. Gemeten over een periode van vier jaar heb je dan ruim 66.000 euro nodig om van rond te komen.

Maar kies je voor Enschede, dan kun je een kamer krijgen voor circa 300 euro. Je hebt dan ongeveer 53.000 euro nodig om van te leven.

De gemiddelde kamerhuren van afgelopen jaar in de verschillende studentsteden vind je hier:

In de totaalbedragen over vier jaar is de inflatie nog niet meegenomen. Als we uitgaan van een inflatie van 2% per jaar, heeft een gemiddelde uitwonende student 59.550 euro nodig om in zijn studententijd rond te kunnen komen.

Hoe zit het met de aanvullende beurs?

Heb jij een lager inkomen, dan heeft je kind recht op een aanvullende beurs van maximaal 396,39 euro per maand, die wordt omgezet in een gift als hij of zij binnen tien jaar het diploma haalt.

Als hij niks bijverdient, bouwt hij na aftrek van deze toelage dus een schuld op van 11.634 euro (thuiswonend) of 40.524 euro (uitwonend) tijdens zijn studententijd.

Een forse studieschuld is natuurlijk vervelend als je kind na zijn studie vermogen op wil bouwen. Hij is nog jarenlang hoge bedragen kwijt aan aflossingen. Bovendien kan je zoon of dochter bijvoorbeeld een minder hoge hypotheek krijgen dan zonder schuld.

Lees ook: Wat zijn de gevolgen van een verzwegen studieschuld voor de hypotheek?

Hoeveel moet ik uiteindelijk bijspringen?

Het is daarom verstandig om, als de middelen dat toelaten, financieel bij te springen. Je mag uiteraard zelf bepalen met welk bedrag je je kind wil ondersteunen. Gelet op de hoogte van de aanvullende beurs (die dient als vervanging van de ouderbijdrage), gaat de overheid ervan uit dat ouders hun kind met 4.757 euro per jaar ondersteunen, ofwel 19.026 euro over vier jaar. Maar het staat je uiteraard vrij om meer of minder te betalen.

Zijn er nog andere geldpotjes die we kunnen aanspreken?

Uit het oogpunt van een degelijke financiële opvoeding adviseert het Nibud ouders om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Stimuleer je kind daarom om een bijbaan te nemen. Daarnaast zijn er nog wat potjes van de overheid, zoals de belastingteruggave en eventuele zorg- en huurtoeslag.

Lees ook: Studie kind steeds belangrijker beleggingsdoel

Reacties

Er is nog niet gereageerd.