IEXGeld

Dossiers

Profiel

Inkomstenbelasting 2019: Dit verandert er

Ga je binnenkort weer je aangifte inkomstenbelasting doen, dan is het goed om op de hoogte te zijn van alle grote wijzigingen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

1. Minder belastingschijven

In 2021 gaan we van vier naar nog maar twee belastingschijven: een hoog en een laag tarief. Dit zal evenwel gefaseerd gebeuren, maar in 2019 zijn de eerste gevolgen al merkbaar. Als je nog geen AOW ontvangt, krijg je te maken met drie verschillende belastingtarieven. Daarbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je belastingtarief. 

  • Bij een belastbaar inkomen tot €20.384 is het belastingtarief 36,65%.
  • Bij een belastbaar inkomen van €20.384 tot € 68.507 is het belastingtarief 38,1%.
  • Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 51,75%.

Vooral voor mensen met een inkomen tussen de €20.384 tot € 68.507 wordt de druk minder. Het belastingtarief daalt hier namelijk met 2,75%. Voor de hoogste inkomens, gaat het tarief met 0,2% iets omlaag.

Krijg je wel AOW, dan heb je nog steeds te maken met vier belastingschijven en is er ook hier voor de middeninkomens een verlaging van het belastingtarief doorgevoerd van 2,75%.

  • Bij een belastbaar inkomen tot €20.384 is het belastingtarief 18,75%.
  • Bij een belastbaar inkomen van €20.384 tot € 34.300 (of €34.817 als je geboren bent voor 1946) is het belastingtarief 20,2%.
  • Bij belastbaar inkomen van €34.300 (of € 34.817 als je geboren bent voor 1946) tot €68.507 is het belastingtarief 38.1%.
  • Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 51,75%.

Als je belastingtarief in 2019 daalt, profiteer je ook minder van aftrekposten. Kijk dus goed wat er voor jou verandert qua belastingtarieven.

2. Hogere heffingskortingen

De nieuwe belastingschijven zorgen ervoor dat er minder belasting geheven wordt over je brutoloon. Naast het verlagen van de percentages, verhoogt het kabinet de heffingskortingen. Iedereen die belasting betaalt heeft recht op deze korting. Hoeveel korting je precies krijgt, hangt onder meer af van de hoogte van je inkomen. De korting stijgt met maximaal €212 tot €2.477 voor iedereen met een inkomen tot ongeveer €20.384. Voor AOW‘ers met dit inkomen stijgt de algemene heffingskorting met €111 tot €1.268.

Verdien je meer dan meer dan €20.384, dan geldt hoe hoger het inkomen hoe lager de toename, al is ook hier per saldo de heffingskorting gestegen.

Is je inkomen na aftrekposten hoger dan €68.507? Dan krijg je helemaal geen algemene heffingskorting. Van de algemene heffingskorting profiteren vooral mensen met een jaarinkomen tot €20.384.

Verdien je niet zo heel veel en maak je dus niet volledig gebruik van je heffingskorting, dan kun je het deel wat niet wordt uitgekeerd, wel uit laten keren aan je partner. Dit heet de aanrechtsubsidie. Je moet dan wel meer dan zes maanden dezelfde fiscale partner hebben, die voldoende belasting is verschuldigd. Deze regeling wordt tot 2024 in stappen afgebouwd.

3. Ook hogere arbeidskorting

Je krijgt niet alleen te maken met een hogere algemene heffingskorting, maar je hebt ook recht op meer arbeidskorting. Mits je werkt, uiteraard. Voor inkomens tot ongeveer € 35.000 geldt dat je meer arbeidskorting krijgt als je inkomen stijgt. Na dat bedrag daalt de arbeidskorting steeds verder naarmate je meer verdient.

In 2019 is de maximale arbeidskorting €3.399 en dat is €150 meer dan een jaar eerder. Verdien je meer dan €90.000, dan kun je geen aanspraak maken op de korting. Van de hogere arbeidskorting profiteren vooral werkenden met een inkomen tussen circa €10.000 en €41.000 van.

4. Lagere vermogensrendementsheffing

Net als in de voorgaande jaren moet je bij je inkomstenbelasting invoeren hoeveel spaargeld je hebt en eventueel wat de waarde van je beleggingen zijn. Zowel over je spaargeld als over de inkomsten uit je beleggingen moet je belasting betalen, maar wel minder dan een jaar eerder. En ook volgend jaar betaal je weer een beetje minder over je vermogen. 

Zo profiteer je van de nieuwe belastingregels

De nieuwe regels pakken in sommige situaties gunstig uit en daar wil je natuurlijk optimaal van profiteren. Op welke posten moet je dan extra letten? 

Nou, bijvoorbeeld op de aftrek voor schenkingen aan culturele instellingen, waaronder musea, theater en monumentenzorg. Dit is een vaak vergeten aftrekpost. Vanaf dit jaar mag je namelijk een extra giftenaftrek gebruiken. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting in principe 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken maar er geldt een maximum van €1250.

Het kan daarom rendabel zijn om hiervan een periodieke gift te maken in plaats van een losse schenking. Bij periodieke giften aan het goede doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar. Je profiteert dan minstens 5 jaar van de extra hoge giftenaftrek.

Check wel even wat een periodieke gift is bij de belastingdienst, want met een automatische overschrijving ben je er nog niet.

Ook toeslagen veranderen, profiteer!

Ook als je recht hebt op toeslag, profiteer je dit jaar op meerdere vlakken. Zo stijgen onder meer de zorgtoeslag en het kindgebonden budget voor het tweede kind, maar hebben ook meer ouders recht op kinderopvangtoeslag. In 2018 kun je namelijk (als de gemeente niet meebetaalt) ook kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan.

Hoeveel je precies aan toeslagen kunt ontvangen, verschilt per gezinssituatie, maar op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken.  

Ben je ondernemer, dan kun je extra profiteren van investeringen in 2018. Naast de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, kun je over investeringen vanaf €2.301 tot €314.673 aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ook kun je recht hebben op een energie- of milieu-investeringsaftrek. 

Een laatste check

Er zijn dus weer veel punten om op te letten bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting, al vult de Belastingdienst al een hoop gegevens in. Check deze altijd goed voordat je je aangifte opstuurt, want je wilt natuurlijk geen gunstige aftrekposten mislopen!

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Emigreren? Houd rekening met deze kosten

Er komt heel wat kijken bij een verhuizing naar het buitenland. Lees verder ›