IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit verandert er vanaf 1 januari 2024 in je portemonnee

Beeld: iStock

Het nieuwe jaar brengt weer een aantal veranderingen met zich mee op het gebied van belastingen, uitkeringen, lonen en meer. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje. Zo weet je wat je kunt verwachten in 2024 en hoe je je financiën daaraan kunt aanpassen.

Minimumloon

Een van de grootste veranderingen in 2024 is de invoering van een minimum uurloon dat voor iedereen gelijk is, ongeacht het aantal uren van de werkweek. Nu is het nog zo dat werknemers met een standaard werkweek van 40 uur vaak een relatief lagere vergoeding per uur krijgen dan iemand die 36 uur per week werkt. Dit wordt straks dus gelijkgetrokken.

Ook wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierbij is de wetgever uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Medewerkers van 21 jaar of ouder zien hun minimum uurloon stijgen van gemiddeld €11,51 naar €13,27, wat een stijging van ruim 15% impliceert. Door de stijging van het minimumloon gaan ook de bijstand, AOW en andere uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon omhoog.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De inkomstenbelasting blijft vrijwel ongewijzigd in 2024. Het basistarief wordt heel licht verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het toptarief blijft onveranderd op 49,50%. Ook de vennootschapsbelasting blijft vrijwel onveranderd. Over de eerste schijf – belastbaar bedrag van €200.000 – blijf je een tarief van 19% betalen en op de tweede schijf – vanaf €200.000 – blijft een tarief van 25,8% van toepassing. Ondernemers met een BV gaan 33% belasting betalen in Box 2 voor inkomsten boven €67.000.

Belasting op vermogen

Er is meer beweging bij de belasting op vermogen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de belasting op vermogen namelijk flink verhoogd. Dit betekent dat inkomsten uit spaargeld, obligaties, aandelen of een tweede woning met 36% worden belast. Dit jaar is dat nog 32% is. Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in Box 3 niet geïndexeerd per 1 januari 2024, waardoor het €57.000 blijft.

Bankenbelasting

De bankenbelasting wordt verhoogd. Dit levert €150 miljoen op. En dat is nodig ook, gezien het niet verhogen van de accijnzen op brandstof, de verlaging van de energiebelasting met €100 miljoen en de stijging van de AOW vanwege het hogere minimumloon. Dat geld wordt voor een deel opgehaald bij het bedrijfsleven.

Er volgt mogelijk ook een belasting op het inkopen van eigen aandelen door beursgenoteerde bedrijven. Beide voorstellen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 2024 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer. ZZP’ers mogen dit bedrag van de winst voor belasting aftrekken en werkgevers mogen reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden.

Jubelton

Vanaf 1 januari 2024 wordt deze regeling volledig opgeheven. In 2023 was de belastingvrije schenking aan kinderen onder de 40 voor een eigen woning al verlaagd naar €28.947. Wel geldt in 2024 nog steeds de regeling dat je twee kalenderjaren hebt om de schenking te besteden aan een woning, maar dit is enkel relevant voor mensen die al voor 1 januari 2024 de schenking hebben ontvangen.

Rente studieschuld

Studenten betalen anno 2023 over hun studieschuld een rente van 0,46%. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze rente met een factor 5 verhoogd tot 2,56%. Dit kan ervoor zorgen dat studenten minder te besteden hebben. Hierover ontstond een hoop ophef, waardoor dit percentage wel weer wordt verlaagd. Het exacte percentage is op het moment van publiceren nog onbekend.

Brandstofaccijns

De korting op brandstof blijft in 2024 behouden. Dit kost de staat €1,2 miljard, wat gefinancierd wordt uit het Nationaal Groeifonds. De verhoging van de drankaccijnzen wordt gehalveerd, maar accijns op tabak en belasting op kansspelen stijgen.

Vliegbelasting

De vliegbelasting gaat in 2024 wederom omhoog. Deze belasting wordt verhoogd van €26,43 naar €28,58 per persoon per vlucht. Deze belasting was twee jaar geleden slechts €7,85 per persoon per vlucht.

Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd. In 2023 is deze aftrek nog €5.030, maar in 2024 wordt dit verlaagd naar €3.750. De MKB-winstvrijstelling blijft wel ongewijzigd op 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Toeslagen

Vanaf 1 januari 2024 gaan veel toeslagen omhoog: de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit meldt de Dienst Toeslagen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag stijgt in 2024 met maximaal €416, waardoor de totale huurtoeslag maximaal €5.779 per jaar bedraagt. Daarnaast gaat de inkomensgrens met €1.250 omhoog, waardoor je meer mag verdienen om nog voor huurtoeslag in aanmerking te komen.

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurprijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95% boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang stijgt naar €10,25. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het bedrag naar €9,12 en voor de gastouderopvang stijgt de maximum uurprijs naar €7,53. Deze extra verhoging van de maximum uurprijs kost €508 miljoen en komt bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6% die al was aangekondigd.

Zorgtoeslag

De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag die in 2023 geldt, vervalt volgend jaar. Dit jaar was de maximale vergoeding €154 per maand. Dit zakt terug tot maximaal €123. Let op, deze cijfers gelden voor individuen zonder toeslagpartner.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt in 2024 verhoogd. Voor het eerste kind kunnen ouders tot €750 per jaar extra ontvangen en voor het tweede kind zelfs jaarlijks €883 meer. En nog over het toeslagenschandaal: gedupeerden krijgen langer de tijd om zich te melden.

Lees ook: De huizenprijzen trekken weer aan: met deze 6 tips kun je besparen

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Sjoerd Woudstra