IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit verandert er in 2019 voor je portemonnee

Volgend jaar krijg je te maken met wijzigingen in wetten en regelingen, die mogelijk een directe impact zullen hebben op je portemonnee. Wij sommen enkele veranderingen voor je op. 

Wonen

 • De Wet Hillen werd in 2005 in het leven geroepen voor huizenbezitters die de hypotheek op hun woning (bijna) volledig hebben afgelost. Je hebt hierdoor recht op de aftrek als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Echter wordt deze regeling vanaf 1 januari in dertig jaar afgebouwd. Dit betekent dat je aftrek in 2019 nog 96,67% is.
 • Wie een woning koopt, kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit kan tot een bepaald aankoopbedrag. In 2018 is deze grens € 265.000, in 2019 gaat de grens omhoog naar € 290.000, zo meldt Eigen Huis. In 2019 kun je dus een duurdere woning kopen met NHG. Bovendien gaat de NHG-premie omlaag van 1% naar 0,9%. 
 • De komende jaren wordt de hypotheekrente afgebouwd. In 2019 gaat het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hun hypotheekrente mogen aftrekken met 0,5 % omlaag naar 49 %, aldus Eigen Huis. 
 • De WOZ-waarde van huizen stijgt in 2018 met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer, dat is de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Bekijk ook: Vooruitblik 2019: Zorgwekkende trend woningmarkt

Werk en inkomen

 • Als je je werk combineert met de zorg voor jonge kinderen, heb je waarschijnlijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vanaf 1 januari wordt het uitbetalen ervan evenwel geleidelijk afgeschaft. Dit betekent dat de uitbetaling ieder jaar lager wordt en in 2023 geheel is gestopt. De afbouw gaat gelijk met de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting. In 2019 wordt nog 26,667% van het bedrag uitgekeerd aan de minstverdienende partner.
 • Ben je niet woonachtig in Nederland, dan zijn er voor jou wat veranderingen in de loonheffingskorting. Tot het einde van dit jaar ontvangt iedereen die onder de loonbelasting valt en in Nederland sociaal verzekerd is, zowel het belastingdeel als het premiedeel van de heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2019 ontvangen niet-inwoners niet langer het belastingdeel van de heffingskortingen, alleen het premiedeel. Alleen kwalificerend buitenlands belastingplichtigen hebben nog echt op het belastingdeel van de heffingskortingen.
 • Bereik je in het jaar van aangifte de AOW-leeftijd? Dan krijg je ouderenkorting. In 2018 was dit € 1.418 als je jaarinkomen lager is dan € 36.346. Bij een hoger bedrag krijg je € 72 korting. De ouderenkorting wordt volgend jaar inkomensafhankelijk afgebouwd. Op basis van de voorlopige cijfers wordt vanaf een verzamelinkomen van € 36.783 de ouderenkorting met 15% afgebouwd tot nul. Tot een verzamelinkomen van € 36.783 krijg je de volledige ouderenkorting. Die is voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 1.596.
 • Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige wettelijke minimumloon. Dit was 22 jaar. Bovendien gaat het minimumjeugdloon omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 jaar. Vanaf 1 juli 2019 hebben 20-jarigen recht op 80% van het wettelijk minimumloon, dit was 70%. 19-jarigen krijgen niet meer 55%, maar 60% en 18-jarigen hebben recht op 50% in plaats van 47,5%.
 • Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.

Bekijk ook: Dit wordt duurder in 2019

Belastingen

 • Vanaf 2019 zijn er nog maar twee belastingschijven. Er komt dan een laag tarief van 36,93% voor inkomens onder de € 68.800 en een hoog tarief van 49,5% voor inkomens vanaf € 68.800. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het lage belastingtarief bestaat uit 9,28% loonbelasting en 27,65% aan AOW-heffing en Volksverzekeringen.
 • Vanaf 1 januari krijg je ook te maken met een nieuw verlaagd BTW-tarief, deze stijgt van 6% naar 9%. Over het algemeen worden producten en diensten in Nederland belast met 21%, enkele uitzonderingen vallen op dit moment onder het tarief van 6%. Denk hierbij aan boodschappen, de kapper en bloemen. De Belastingdienst geeft op haar website aan welke diensten en producten met het tarief van 9% worden belast.
 • Het deel van je vermogen waarover je vermogensbelasting moet betalen, gaat omhoog. Je betaalt geen belasting over een vermogen tot 30.360 euro. Nu is dit nog 30.000 euro.

Beginnen met beleggen? Hier ga je van start!

Zorg

 • In 2019 gaan we een stuk meer betalen voor onze zorgverzekering. De gemiddelde zorgpremie zal met ruim 10 euro per maand stijgen. De jaarlijkse nominale premie komt in 2019 uit op € 1432. Dat is 124 euro meer dan dit jaar het geval is. Een reden van de premiestijging is onder meer de stijgende lonen en prijzen in de zorg als gevolg van de aantrekkende economie. Het eigen risico blijft in 2019 op 385 euro. 

Overig

 • Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Bekijk ook: 5 beleggingstips voor een succesvol 2019

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›