IEXGeld

Dossiers

Profiel

Den Haag doet maar wat

Vorig jaar schreven banken nog hun bestaande klanten aan om hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten in bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek. Zij kwamen daarbij ook met een ander alternatief, namelijk tussentijds aflossen op de aflossingsvrije hypotheek. 

Zoals bekend zijn starters vanaf 1 januari 2013 verplicht om hun hypotheek volledig af te lossen in maximaal 30 jaar door middel van een annuïteiten- of lineaire hypotheek om nog renteaftrek te kunnen genieten. Heel veel huizenbezitters vonden deze maatregel te ver gaan, omdat zij van mening zijn dat 100% aflossen onzin is.

Het kabinet was toen van mening dat geen hypotheek de beste hypotheek is. Volgens hun hoeven huizenbezitters dan niets te betalen. Hoe onbetrouwbaar het kabinet is, bleek vorig jaar toen Den Haag met nieuws kwam dat de Wet Hillen wordt afgeschaft. Huizenbezitters zonder hypotheek gaan dus tóch maandelijks iets betalen voor hun koopwoning.

Lees ook: Opnieuw wijzigingen hypotheekrenteaftrek

Nog vreemder

Het verhaal wordt echter nog vreemder en toont aan dat Den Haag maar wat doet. Eind vorig jaar (een paar weken na het afschaffen van de Wet Hillen) werden er twee interessante voorstellen gedaan in de tweede kamer betreffende hypotheken. Hieronder in het kort deze voorstellen.

“1. Regel oversluiten hypotheek in stapjes

In de hypotheekvoorwaarden is geregeld dat jaarlijks 10% tot 20% van de hypotheek kosteloos kan worden afgelost. De Tweede Kamer wil een stap verder gaan en wil dat staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ervoor zorgt dat huizenbezitters hun hypotheek in stapjes kunnen oversluiten tegen een lagere rente. De staatssecretaris heeft aangekondigd, dat hij later in een zogenaamde fiscaalbeleidbrief tot beantwoording over te gaan.”

“2. Beperk aflosverplichting tot maximaal 70%

De Tweede Kamer zet de deur open voor de terugkeer van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Op 22 november 2017 is een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen te onderzoeken of de aflossingsverplichting kan worden beperkt tot 70% van het hypotheekbedrag.”

In voorstel 2 wordt dus voorgesteld dat toekomstige starters weer een aflossingsvrije hypotheek mogen afsluiten. Hier is toch weer eens het bewijs geleverd dat de heren en dames in Den Haag maar wat roepen en doen.

Bovendien toont dit aan dat nieuwe regels betreffende hypotheken tegenwoordig een houdbaarheidsdatum hebben van een paar maanden. Het wordt toch echt tijd dat ze in Den Haag met zijn allen in dezelfde trein gaan zitten. Dit voorkomt in ieder geval ontsporingen en zeker veel onbegrip van huizenbezitters.

Check: Hypotheekgarantie te duur voor starters

Banken in hun onderbroek

Indien de aflossingsvrije hypotheek weer terug komt staan ook de banken in hun onderbroek. Zij hebben aangedrongen bij hun klanten om juist te gaan aflossen.

Persoonlijk vind ik het een goed voorstel, maar ik heb nog één opmerking. Een percentage van 30% aflossingsvrij is geen hoog bedrag. Ik zal dit aantonen door middel van een rekenvoorbeeld.

  • Koopsom / waarde woning 200.000
  • Totale hypotheek 200.000
  • Annuiteiten / lineaire hypotheek 140.000 (70%)
  • Aflossingsvrije hypotheek 60.000 (30%)

Wat opvalt in het voorstel, is dat hier sprake is van 30% van het hypotheekbedrag en niet van de marktwaarde van de woning. Hoe lager iemand een hypotheek neemt, hoe lager zijn aflossingsvrije hypotheek.

Ik vind dit leuk verzonnen, maar ik weet ook wat de gevolgen dan zijn. Een huizenbezitter gaat een zo hoog mogelijke hypotheek aan om een zo hoog mogelijke aflossingsvrije hypotheek te kunnen krijgen. Hierna wordt op de verplichte annuïteiten- of lineaire hypotheek extra afgelost.

Eerste voorstel aantrekkelijk?

Voostel 1 is zeer aantrekkelijk voor huizenbezitters die hun hypotheek een paar jaar geleden voor een langere periode hebben vastgezet. Deze huizenbezitters betalen nu een hypotheekrente van tussen de 4% tot 5%.

Het voorstel komt er op neer dat jaarlijks het boetevrij aflossingsbedrag wordt omgezet naar een lagere rente. Ik zal dit aantonen door middel van een rekenvoorbeeld:

  • Lopende hypotheek 200.000
  • Hypotheekrente 5%
  • Boetevrij aflossing 10% is 20.000 euro
  • Huidige hypotheekrente 2%

In deze situatie wordt 10% van het hypotheekbedrag ad. 20.000 euro omgezet naar een hypotheekrente van 2% (was 5%). Het voordeel voor deze huizenbezitter is dan 3%. Echter voor de fiscus is er natuurlijk ook een voordeel.

De renteaftrek wordt namelijk minder waardoor de fiscus ook minder hoeft te betalen aan deze huizenbezitter. Voor de banken is dit voorstel nadelig. Deze zullen dan ook hun kont tegen de kribbe aangooien.

Ik ben zeer benieuwd of beide voorstellen worden aangenomen. Kijkend naar de markt, verwacht ik een negatief antwoord op beide voorstellen.

Alle artikelen van Jos Koets

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Wat te doen bij een draaiende woningmarkt?

ABN Amro en DNB verwachten dat de huizenprijzen gaan dalen. Wat moet je ... Lees verder ›