IEXGeld

Dossiers

Profiel

Goed hypotheekadvies is niet meer mogelijk

Wie vanaf 1 januari 2018 trouwt zal dit weer automatisch doen in gemeenschap van goederen. Indien je vooraf niets aangeeft, trouw je namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt niet meer worden verdeeld na een scheiding.

Ook erfenissen en schenkingen vallen er automatisch buiten, behalve als er in het testament of bij de schenking een insluitingsclausule van toepassing is verklaard. In dat geval moeten schenkingen en erfenissen bij scheiding worden verdeeld.

Lees ook: Opnieuw wijzigingen hypotheekrenteaftrek

Grote veranderingen huizenbezitters

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Echter voor huizenbezitters verandert er zeer veel. Minister Wiebes heeft op 14 april 2017 antwoord gegeven op vragen. Hierbij gaat hij uitgebreid in op een situatie waarbij er getrouwd wordt. X die al eerder een koopwoning heeft gehad, heeft deze woning met winst verkocht. X trouwt in 2018 met Y die starter is op de woningmarkt.

Wie de bijlage goed leest zal concluderen dat het berekenen van de duur van de renteaftrek met daarbij de hypotheekbedragen wel heel erg ingewikkeld wordt. Bovendien lees je op bladzijde drie de volgende conclusie van Minister Wiebes:

"Overigens blijkt de toepassing van de EWR bij gezamenlijke financiering niet te leiden tot de gewenste uitkomst. Ik zal bezien in hoeverre deze uitwerking meer in lijn kan worden gebracht met de doelstelling van de bijleenregeling."

Voorbeeld

Het volgende is namelijk van toepassing uitgaande van het simpele voorbeeld. X heeft zijn woning met winst verkocht. Deze winst (EWR) bedraagt 50.000 euro. De bijleenregeling is hier van toepassing. Deze winst moet verrekend worden met de volgende koopwoning.

De koopsom van deze woning die met Y wordt gekocht is 200.000 euro. X en Y worden allebei voor 50% eigenaar (is 100.000 euro). Iedereen zal dan tot de volgende berekening komen.

  • Koopsom woning 200.000 (X en Y ieder 100.000)
  • Inbreng X van EWR 50.000
  • Benodigde hypotheek 150.000
  • Hypotheek Y 100.000
  • Hypotheek X 50.000

Bovenstaande berekening is zeer logisch. X brengt zijn 50.000 euro in en deze wordt verrekend met zijn gedeelte van de aankoop.

Minister Wiebes komt echter met een heel andere uitleg. De helft van de 50.000 euro van X gaat namelijk naar Y. Hierdoor krijgt X een box 3 schuld van 25.000 euro. De uitwerking volgens Wiebes moet zijn:

  • Benodigde hypotheek 150.000
  • Hypotheek Y 75.000
  • Hypotheek X 75.000 (50.000 euro in box 1 en 25.000 euro in box 3)

Hoe iemand ook in 2018 trouwt of gaat samenwonen, bij een EWR gaat de helft hiervan naar box 3. Dit is natuurlijk heel erg vreemd daar de EWR ontstaat bij X en deze hierdoor wordt benadeeld, om dat X met Y een andere woning koopt.

Check ook: Geld en huwelijk: geen perfect duo

Ernstig benadeeld

Wiebes gaat echter nog een stap verder. Hij gaat huizenbezitters die voor 1-1-2013 al een koopwoning hadden heel erg benadelen. Deze huizenbezitters mogen namelijk nog hun oude hypotheekvormen (aflossingsvrij / banksparen et cetera) meenemen naar de nieuwe koopwoning.

Wiebes concludeert echter dat de helft van deze hypotheekvormen naar de andere partner gaat (in het voorbeeld is dat Y). Y is echter starter en is verplicht een annuïteiten- en/of lineaire hypotheek af te sluiten om renteaftrek te genieten. Doordat Y nu de helft van bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek van X krijgt, is er over dit bedrag geen renteaftrek.

Helaas geeft Wiebes geen voorbeeld van een fiscale voortzetting van bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek. Ook bij deze hypotheekvorm zal de helft overgaan naar de andere partner. Deze partner heeft hierover geen renteaftrek.

En nu? 

Echter wat gebeurt er fiscaal als de uitkering plaatsvindt. Dit is namelijk een box 1-uitkering die is vrijgesteld terwijl de helft van de bankspaarhypotheek box 3 is geworden. De uitkering zal dan belast worden in box 1. Om geen problemen te krijgen moet de bankspaarhypotheek dus worden aangepast. Deze moet gehalveerd worden (als dat nog kan) of zelfs worden afgekocht.

Minister Wiebes heeft aangekondigd nog naar de situatie te kijken en eventueel met een reparatie te komen. Voorlopig is het zes maanden stil geweest en heeft de minister nog ruim twee maanden om met wijzigingen te komen. Indien deze er niet komen, dan zal er een grote puinhoop ontstaan. Bovendien ben ik zeer benieuwd of de fiscus alles nog goed kan bijhouden.

Check ook: Hypotheekrenteaftrek bij een huwelijk: blijft een lastig verhaal

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›