IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zeven manieren om duurzaam te beleggen

Duurzaam beleggen kun je op verschillende manieren aanpakken. Waar het vroeger vaak alleen inhield dat onwenselijke beleggingen werden uitgesloten, wordt tegenwoordig ook steeds vaker rekening gehouden met factoren zoals het milieu, het sociaal beleid of een goed ondernemingsbestuur.

Maar op welke verschillende manieren kun je eigenlijk duurzaam beleggen? Jon Hale, director of sustainability research bij Morningstar geeft een overzicht van zeven verschillende manieren om duurzaam te beleggen. 

1. Uitsluiten

De bekendste methode is uitsluiting. Deze manier van duurzaam beleggen is ook gelijk de meeste gebruikte. Hierbij kies je ervoor om bewust niet te beleggen in bedrijven of sectoren omdat ze bijvoorbeeld betrokken zijn bij controversiële of verwerpelijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan industrieën als tabak, alcohol of wapens. Ook bedrijven die op dieren testen of zich bezig houden met kernenergie worden vaak uitgesloten. 

Uitsluiten wordt tegenwoordig niet als een op zichzelf staande strategie gehanteerd, maar vaak in combinatie met een van de andere duurzame benaderingen, legt Hale uit.

Lees ook: Iets doen voor het milieu? Beleg in water.

2. Normatieve selectie

Bij deze manier van duurzaam beleggen worden bedrijven en sectoren beoordeeld aan de hand van ESG-normen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Die normen zijn opgesteld door organisaties vanuit de VS. Bedrijven die niet aan de normen voldoen, worden vervolgens geweerd uit een portefeuille. Als fondsbeheerders aan de hand van deze normen beleggen, kan het zijn dat deze het gesprek aangaan met het betreffende bedrijf om zo te kijken waarom het bedrijf niet aan bepaalde normen voldoet en of het bereid is daar verandering in aan te brengen. 

3. Best in class

Dan is er ook nog de best in class-benadering waarbij binnen een industrie of categorie bedrijven geselecteerd worden op basis van de beste scores op ESG-kwesties die in de betreffende industrie een rol spelen. 

Bij de best in class-manier van duurzaam beleggen, worden bedrijven geselecteerd die qua ESG-factoren beter scoren dan hun sector- of industriegenoten. Deze benadering kan zowel strikt als minder strikt gehanteerd worden. Zo kunnen fondsbeheerders besluiten alleen te beleggen in de hoogst scorende bedrijven uit een categorie, of zich beperken tot het weglaten van bedrijven die het ergst achterblijven. 

Zie ook: Duurzaam beleggen: slim en hard nodig

4. ESG-integratie

Best in class is dus een gefaseerde aanpak waarbij eerst de selectie van de beste spelers op duurzaam gebied plaatsvindt voordat de financiële beoordeling wordt toegepast. ESG-integratie daarentegen, combineert de financiële en de duurzame beoordeling. Beheerders kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun analisten en fondsbeheerders ESG-maatstaven mee te geven om te gebruiken in hun analyse. 

5. Gethematiseerd beleggen

Bij duurzaam of sociaal gethematiseerd beleggen moet je denken aan strategieën gericht op bijvoorbeeld hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Ook schone technologie en watermanagement of bredere thema's als CO2-reductie of genderkwesties kunnen worden meegenomen. 

Check ook: Vijf misvattingen over duurzaam beleggen

6. Impactbeleggen

Deze vorm van duurzaam beleggen krijgt vandaag de dag veel aandacht. Volgens Morningstar is dit omdat de term goed samenvat wat de motivatie van een duurzame en verantwoorde belegger is. Bij impactbeleggen heeft een beheerder een meetbaar positieve milieu- of sociaal gerichte impact. Daarnaast is er sprake van een gezond rendement dat minstens gelijk is aan dat van de markt. 

7. Actief eigenaarschap 

In het geval van actief eigenaarschap maken aandeelhouders gebruik van hun recht om met bedrijven van gedachten te wisselen als het gaat om ESG-kwesties. Iemand die actief eigenaar is heeft vaak richtlijnen opgesteld over hoe te stemmen als het gaat om ESG-onderwerpen die voorbij komen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Een actieve eigenaar kan natuurlijk ook zelf punten initiëren en actief het gesprek aangaan met het bedrijf over ESG-zaken.

Actief eigenaarschap wordt vaak gecombineerd met andere duurzame aanpakken. Door grote institutionele beleggers die via hun passieve beleggingen een groot marktaandeel hebben, wordt de aanpak echter ook wel eens op zichzelf gehanteerd. 

Zie ook: Duurzaam beleggen is wat anders dan groen beleggen

Gerelateerde Tools