IEXGeld

Dossiers

Profiel

Vijf misvattingen over duurzaam beleggen

Hoe denken beleggers over verantwoord beleggen? Vermogensbeheerder Schroders onderzocht het in de Global Investor Study 2016, waarbij 20.000 beleggers uit achtentwintig landen om hun mening over duurzaam beleggen is gevraagd.

Schroders stelt dat duurzaam beleggen steeds populairder wordt en belangrijk wordt gevonden, maar dat er nog wel veel misvattingen over bestaan. De vermogensbeheerder noemt - èn weerlegt - er vijf.

1. Duurzaam beleggen is niet meer dan het mijden van foute aandelen

"Met foute aandelen, ofwel sin stocks, worden bedrijven in sectoren bedoeld die door sommige beleggers als onethisch worden beschouwd. Voorbeelden zijn tabak, alcohol of gokken. Ze sluiten deze aandelen uit of stoten ze af. Bij duurzaam beleggen gaat het niet zozeer om het uitsluiten van bepaalde aandelen, maar om een zorgvuldige beoordeling van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ook wel de ESG-criteria)."

2. Duurzaam beleggen kost rendement

"Er zijn steeds meer bewijzen dat duurzaam beleggen zeker niet ten koste van het rendement gaat. Uit onderzoeken blijkt dat bedrijven die inzetten op de genoemde ESG-criteria gemiddeld betere financiële resultaten behaalden. Beleggers die zich verdiepen in ESG-vraagstukken gaan niet alleen beter begrijpen wat bedrijven doen, maar ook hoe ze het doen."

Lees ook: Column: duurzaam beleggen: slim en hard nodig

3. Duurzaam beleggen is hetzelfde als groen beleggen

"Gemakkelijk kan de indruk ontstaan dat de E van ESG, die staat voor environment ofwel milieu, belangrijker is dan de andere twee: maatschappij en ondernemingsbestuur. De meeste thematische beleggingsfondsen richten zich op milieugerelateerde onderwerpen en het klimaat staat hoog op de agenda bij beleggers. Maar het belang van maatschappelijke kwesties en goed ondernemingsbestuur neemt toe."

Lees ook: Goed voor milieu en portemonnee: groen beleggen

4. Duurzaam beleggen werkt alleen in de meest ontwikkelde markten

"De meeste ESG-cijfers waarover we beschikken, zijn afkomstig van grote bedrijven in ontwikkelde markten. Dat betekent niet dat ESG-overwegingen voor bedrijven in de opkomende markten niet urgent zijn. Onderzoeken hoe bedrijven omgaan met belanghebbenden, milieukwesties en maatschappelijke verandering, is relevant in elke markt. Maar in de opkomende markten zal het meer graafwerk vereisen."

5. Duurzaam beleggen werkt alleen bij aandelen

"Bij duurzaam beleggen wordt meestal gedacht aan aandelen, maar het gaat verder. Bij bijvoorbeeld obligaties helpt een analyse op ESG-criteria - dus duurzame factoren - om de risico's te ontdekken. Een goed geleid bedrijf zal minder snel bij waardevernietigende rampen betrokken raken en zal beter in staat zijn beleggers die geld aan hen lenen, terug te betalen."

Meer lezen over duurzaam beleggen? Kijk dan eens hier of hier.

Gerelateerde Tools