IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit staat er in de partijprogramma's over (belasting op) salaris en uitkeringen

Op 15 maart is het tijd voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Als je het stemhokje goed voorbereid wilt betreden, is het natuurlijk belangrijk om je in de partijprogramma's te verdiepen. We zetten - beknopt - op een rij wat de politiek van plan is met (de inkomstenbelasting op) salaris en uitkeringen.

Lees ook: De vermogensbelasting op de schop: zo denkt de politiek erover

50Plus

De partij van lijsttrekker Henk Krol zegt op de website weinig over inkomstenbelasting. De partij belooft wel de koopkracht voor ouderen te herstellen onder meer door een structurele belastingverlaging door te voeren. 

Op het gebied van uitkeringen is het partijprogramma uitgebreider. De AOW-leeftijd moet terug naar 65. Uitkeringen die aan minimumloon zijn gekoppeld moeten elk jaar geindexeerd worden, vindt de partij.

D66

Wie werkt, gaat erop vooruit - dat is de afspraak die D66 wil maken met Nederland. Hoe wil de partij dat precies doen? 

Door werkenden 500 euro minder belasting te laten betalen. Ook willen de democraten de tarieven in de 2e en 4e schijf verlagen. Op de website van D66 staat echter niet met hoeveel procent.

De sociale zekerheid wil D66 aan laten sluiten bij de huidige tijd. Dat wil de partij onder andere doen door een aantal gemeenten de ruimte te geven om te experimenten met het basisinkomen.

PVV

Het verkiezingsprogramma van de partij van Geert Wilders past op een A4'tje. Overzichtelijk, maar details ontbreken. Het programma spreekt over het verlagen van de inkomstenbelasting, maar onduidelijk is met hoeveel procent.

Dan de uitkeringen: de PVV wil net als 50-plus de AOW terugzetten op 65 jaar. Voor de rest zijn er geen standpunten van de partij terug te vinden omtrent dit onderwerp.

GroenLinks

Bij GroenLinks staat veel in het teken van het verminderen van de inkomensongelijkheid. Zo wil de partij de belastingen verlagen voor lage- en middeninkomens en verhogen voor topinkomens. 

Deze partij wil net zoals D66 gemeenten de mogelijkheid geven om te experimenten met het basisinkomen.

SP

De Socialistische Partij ligt op één lijn met Groenlinks en wil de inkomstenbelasting verlagen voor lage en middeninkomens en verhogen voor de hogere inkomens. 

Om de armoede te bestrijden moet er een structurele verhoging komen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent, staat op de website van de SP. 

VVD

De belasting op werk gaat omlaag, want werk moet lonen, aldus de VVD. De totale looptijd van uitkeringen wordt daarnaast korter als de liberalen het voor het zeggen hebben. De eerste drie maanden moeten werklozen echter een hogere uitkering ontvangen om de eerste klap op te vangen.

PvdA

Zoals andere linkse partijen wil de PvdA de belasting voor lage- en middeninkomens verlagen en voor hogere inkomens verhogen.

SGP

De SGP wil de lasten op arbeid verlagen met één tarief voor inkomstenbelasting. In het tweede jaar van de WW-uitkering wil de SGP de uitkering geleidelijk omlaag brengen.

VNL

Deze nieuwe partij, die zichzelf rechtser noemt dan de VVD, wil het hele belastingstelsel drastisch veranderen. Als het aan de partij ligt komt er één tarief voor inkomstenbelasting, namelijk 25%, plus een belastingvrije voet van 10.000 euro. Daarnaast wil VNL veel toeslagen opheffen.

Lees ook: Dit zijn de politieke partijen van plan met de hypotheekrenteaftrek

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›