IEXGeld

Dossiers

Profiel

Jij en je hypotheek in 2017: wat verandert er?

Dit jaar zijn er enkele veranderingen doorgevoerd met betrekking tot je hypotheek. Welke veranderingen dat zijn, sommen we hieronder voor je op.

Allereerst gaat de maximale hypotheek met 1% omlaag naar 101%. Dit betekent dat je maximale lening niet hoger mag zijn dan 101% van de waarde van je woning. Je moet dit jaar dus eerder zelf opdraaien voor bijkomende kosten, zoals financieringskosten en overdrachtskosten. 

Hypotheek afsluiten? Lees eerst dit stappenplan

Per saldo kunnen huizenkopers evenwel meer lenen, omdat de koopkracht is gestegen. Elk jaar worden door het Nibud de financieringslastnormen vastgesteld, waarin wordt bepaald welk percentage van het inkomen huishoudens aan de hypotheek mogen besteden. Op basis van het inkomen in 2017 kan er meer geleend worden.

Tweeverdieners kunnen zelfs een stuk meer lenen, omdat het inkomen van je partner vanaf 2017 voor 60% mag meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 was dat nog voor de helft. Hoeveel je precies kunt lenen voor je hypotheek is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Een hypotheekberekening is immers niet iets standaard, maar hangt af van verschillende factoren. 

Op Hypotheek-rentetarieven.nl vind je een handige hypotheekrekenmodule om snel een berekening te doen van je maximale hypotheek. De website schetst de veranderingen voor alleen- en tweeverdieners met twee voorbeelden:

  • Alleenverdieners met een inkomen van 35.000 euro en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar 6.087 euro meer lenen. Met een inkomen van 70.000 euro is dit 12.975 euro. 
  • Tweeverdieners met een inkomen van 35.000 euro plus 17.500 euro en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar 9.131 euro meer lenen. Met een inkomen van 50.000 euro plus 25.000 euro is dit 21.433 euro.

NHG

Is je huis minder waard geworden dan je hypotheek, dan houd je bij (gedwongen) verkoop een restschuld over. Dat is vervelend. Maar als je een hypotheek hebt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), hoef je de restschuld niet terug te betalen.

Lees ook: Waarom zit de hypotheekschuld altijd in box 1?

De regeling gold in 2016 alleen voor een maximale hypotheek (inclusief bijkomende kosten) van 245.000 euro. Wilde je een hogere hypotheek afsluiten, dan kon je dus geen NHG krijgen. Vanaf januari dit jaar is de NHG-grens weer gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Sinds 2009 is dit niet meer het geval geweest. Er is in dat jaar bepaald dat de NHG-grens 350.000 euro moest zijn, om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd. 

In 2017 bedraagt de gemiddelde koopsom 245.000 euro en op basis daarvan is het mogelijk om onder de regeling een maximale hypotheek van 247.450 euro af te sluiten (101% van de marktwaarde), mits het huis geen energiebesparende voorzieningen heeft. Heeft je huis wel energiebesparende voorzieningen, dan bedraagt de NHG-grens 259.00 euro. En dat is 106% van de marktwaarde. 

Sinds december afgelopen jaar is het bovendien voor zzp’ers gemakkelijker geworden om een hypotheek af te sluiten met de NHG. 

Verhoging van de schenkingsvrijstelling 

Waar je vorig jaar nog 53.016 euro vrij mocht schenken, is dat in 2017 een ton geworden. Maar wel op voorwaarde dat het geld naar je woning gaat of wordt besteed aan aflossing van de hypotheek. Ook hoeft er geen ouder-kindrelatie meer te zijn en mag de schenking gespreid over drie jaar plaatsvinden. Voorheen moest het bedrag in een jaar worden overgemaakt. 

Tot slot zijn er dit jaar twee extra mogelijkheden bijgekomen om je spaar- of beleggingshypotheek af te kopen zonder dat je hiervoor belasting hoeft te betalen. Bij een spaarhypotheek leen je geld voor een huis en stop je vervolgens iedere maand een bedrag in een spaarpot, waarmee je de lening uiteindelijk aflost.

Je moet minstens vijftien à twintig jaar geld inleggen om belastingvrij te mogen aflossen. Vanaf dit jaar mag je echter je hypotheek ook eerder belastingvrij aflossen. De versoepeling geldt als je je woning verkoopt terwijl je al een nieuwe woning hebt gekocht of als er kan worden vastgesteld dat je financiële problemen hebt gekregen, waardoor je niet meer in staat bent de lasten te kunnen betalen. 

Wat verandert er in 2017 nog meer in je portomonnee?

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›