IEXGeld

Dossiers

Profiel

Erf je een woning? Hier moet je op letten.

Ben je erfgenaam van mensen met een eigen woning? Dan kan het maar zo zijn dat je het huis erft. Meestal gaat het in zo'n situatie om ouders die hun kind(eren) een huis nalaten. Er zijn verschillende dingen die erfgenamen dan kunnen doen.

De woning verkopen

De kinderen kunnen de woning verkopen en de 'opbrengst' vervolgens onderling verdelen. In elk geval, áls er geld overblijft, want het kan zijn dat je met een hypotheekschuld te maken krijgt, schrijft Rijksoverheid.

Als je de erfenis zuiver aanvaardt ben je in elk geval zelf aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor die hypotheek. Belangrijk dus om dit goed te checken!

Wel kan het zijn dat er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek is gekoppeld. Als de verzekeraar uitkeert kan de hypotheek misschien alsnog (gedeeltelijk) worden afgelost, zegt Vereniging Eigen Huis.

Als je de erfenis aanvaardt en het huis verkoopt, moet de hypotheekschuld uit de opbrengst worden betaald. Anders ontstaat er een restschuld.

Check ook: Erf je schulden? Aanvaarden is niet verplicht.

De woning overnemen

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een kind het huis helemaal niet wil verkopen, maar het voor zichzelf wil hebben. Dat kan óók als er een hypotheekschuld is (die vaste lasten moeten dan worden doorbetaald).

Zijn er meerdere erfgenamen, dan moeten zij worden uitgekocht. Als overeenstemming is bereikt over wie het huis gaat overnemen, moet hij of zij de mede-erfgenamen hun aandeel uitkeren.

Om dat te kunnen doen moet eerst de waarde van de woning worden vastgesteld, zegt Vereniging Eigen Huis, bijvoorbeeld door een taxatie. Soms staat in een testament op welke manier de waarde moet worden bepaald.

Ieder kind moet een even groot deel krijgen. Als de erfgenaam die de woning overneemt dit niet met eigen middelen kan of wil doen, dan moet er eerst een lening voor worden afgesloten. Dat kan een hypotheek zijn.

Lees ook: Stappenplan: een hypotheek afsluiten

Overdrachtsbelasting en erfbelasting

In principe hoeft degene die het huis overneemt geen overdrachtsbelasting te betalen. Wel gelden er twee voorwaarden: alle andere kinderen werken mee aan de overname én zij krijgen een reëel bedrag uitgekeerd.

Over een woning moet overigens wel erfbelasting worden betaald, net als bij de rest van een erfenis het geval is. Dit moet als je de woning wilt houden, maar ook als je 'm gaat verkopen.

De belasting moet zo'n acht maanden na het overlijden worden betaald (in sommige gevallen kun je wel uitstel krijgen) en hij wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van het jaar waarin de woning wordt overgenomen, óf het kalenderjaar erop. Je kunt bezwaar maken tegen de hoogte ervan. En er gelden vrijstellingen.

Lees ook: Checklist: erfbelasting afdragen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Triodos lanceert biobased hypotheek: dit moet je weten

Een extra lage rente aIs je huis is gebouwd met duurzame materialen klin... Lees verder ›