IEXGeld

Dossiers

Profiel

Belegger, check hoe je ervoor staat (maar doe dat niet te vaak)

Als je belegt voor de lange termijn hoef je niet iedere dag met je neus op de AEX en het beursnieuws te zitten, of je portefeuille na te lopen.

Sterker nog: het is niet eens slim om dat te doen, want het kan ervoor zorgen dat je (onnodig!) in paniek raakt als de koersen dalen, of euforisch wordt als ze stijgen. Veel beleggers gaan op die momenten halsoverkop aan hun portefeuille sleutelen, soms met rampzalige gevolgen.

Maar een kwestie van ik heb een mooie portefeuille ingericht en over dertig jaar zie ik wel wat er van is geworden is het nou ook weer niet. Het is de kunst om een mooie middenweg te vinden. Check hoe je ervoor staat, maar doe dat niet te vaak.

Hoe vaak dan wel? In principe kan eens per jaar volstaan. Vind je iets frequenter prettiger, dan mag dat ook, maar overdrijf het niet. Zet de data in de agenda en laat je portefeuille verder z'n gang gaan. Hieronder lees je waar je tijdens je check op moet letten.

1. Moet je herbalanceren?

Toen je begon met beleggen heb je een asset allocatie bepaald: je hebt verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, cash, vastgoed) voor je portefeuille gekozen en je geld daar op een bepaalde manier over verdeeld.

De precieze verdeling hangt samen met het risico dat je wilt en kunt lopen om je doelstellingen te behalen. Doorgaans is een portefeuille met vooral aandelen bijvoorbeeld risicovoller dan een die overwegend uit obligaties bestaat.

Het is goed om tijdens je portefeuillecheck te kijken of die verhouding nog klopt. Stel dat je bent begonnen met 60% aandelen, 30% obligaties en 10% cash. Het kan maar zo zijn dat er na een jaar scheefgroei is ontstaan: bijvoorbeeld 65% aandelen, 26% obligaties en 9% cash. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je aandelen veel meer in waarde zijn gestegen dan je andere beleggingen.

Je portefeuille raakt op die manier uit balans. Misschien denk je: aandelen doen het blijkbaar beter, dus daar moet ik er meer van hebben. Maar daarmee wijk je af van je plan en dan loop je andere risico's dan je aanvankelijk wilde. Breng de verhouding dus terug naar die 60-30-10. Je kunt, in het geval van dit voorbeeld, aandelen verkopen en (of juist) obligaties bijkopen.

2. Past de asset allocatie nog bij je?

Je moet de verhouding van je beleggingen dus terugbrengen naar hoe het er oorspronkelijk uitzag. Maar... dat moet niet als je die asset allocatie juist wilt veranderen. Bijvoorbeeld omdat je het risico dat je loopt wilt aanpassen - dat kan maar zo onderdeel zijn van je plan.

Veel beleggers doen dat. Ze beginnen bijvoorbeeld met een vrij offensieve (risicovolle) portefeuille, maar willen dit risico door de tijd heen afbouwen. Om ervoor te zorgen dat ze niet vlak voor einddatum met een flink verlies te maken krijgen, dat niet meer te valt te compenseren. Eigenlijk schuif je dan op naar een ander risicoprofiel.

Soms moet je dit soort aanpassingen trouwens ook doen als je doelstelling of financiële situatie is veranderd. Dan moet je wel goed kijken of je je oorspronkelijke plan op nog meer gebieden moet herzien (denk aan horizon en inleg).

3. Hoe gaat het met je beleggingen?

Het is goed om af en toe eens te kijken hoe je individuele beleggingen ervoor staan. Je hebt ooit een bepaalde keuze gemaakt. Gaat het naar wens? Ben je er nog blij mee?

Kijk in het geval van een beleggingsfonds eens of de manier waarop daarbinnen wordt belegd nog bij jou en je doelstellingen past. Het kan voorkomen dat een fonds in de tussentijd van karakter verandert, bijvoorbeeld door wisseling van fondsbeheerders of een nieuwe strategie. Hoeft niet erg te zijn, maar het moet wel bij je plan passen.

Je kunt ook eens een blik op rendementen werpen. Kijk dan niet te veel naar de rendementen van één jaar of minder, maar focus je op langere periodes (bijvoorbeeld drie of vijf jaar). Vergelijk het rendement van jouw belegging bijvoorbeeld eens met dat van anderen binnen dezelfde categorie.

Aanhoudende tegenvallende resultaten kunnen redenen zijn om te overwegen een belegging van de hand te doen. Maar vergeet niet dat er een reden is dat je de aankoop ooit hebt gedaan. En dat een belegging die nu laag staat ook juist mogelijkheden kan bieden: namelijk op momenten dat je gaat bijkopen.


Vorig artikel Volgend artikel Overzicht

Gerelateerde Tools