IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dat je geen concurrentiebeding hebt getekend, betekent niet dat je kunt doen wat je wilt

Graag stellen we je voor aan Paul Snijders, een nieuwe IEXGeld-columnist. Paul is advocaat bij Witlox Snijders. Hij richt zich op arbeidsrecht en deelt graag zijn kennis over en ervaringen met bijvoorbeeld (rechten bij) ontslag en arbeidscontracten.


Als werknemer moet je soms een relatie- of concurrentiebeding tekenen. In een relatiebeding is opgenomen dat je na afloop van je arbeidscontract geen contacten met relaties van de werkgever mag onderhouden, een concurrentiebeding verbiedt werkzaamheden bij concurrerende bedrijven.

Houd je je hier niet aan, dan ben je schadeplichtig naar je (inmiddels) oud-werkgever toe. Dat betekent dat je een schadevergoeding - bepaald door de rechter - moet betalen. En die kan aanzienlijk zijn.

Lees ook: Zo ziet de schadevergoeding er vanaf juli 2015 uit

Onrechtmatige concurrentie

Maar als je nooit een relatie-of concurrentiebeding hebt getekend, betekent dat niet dat je na afloop van je arbeidscontract kunt gaan doen wat je maar wilt.

Er bestaat namelijk ook nog zoiets als onrechtmatige concurrentie. En er is geen absoluut beding nodig om daarvoor schadeplichtig gesteld te kunnen worden. Van onrechtmatige concurrentie kan sprake zijn als je:

  • concurrerende activiteiten hebt voorbereid tijdens het dienstverband bij je oud-werkgever.
  • misbruik maakt van bij de oud-werkgever opgedane kennis.
  • personeel of klanten van je oud-werkgever afhandig maakt.
  • ongunstige, onjuiste, schadelijke of denigrerende mededelingen doet over je oud-werkgever.
  • verwijst naar het vroegere dienstverband.
  • verwarring creëert.

Aan hoe meer van bovenstaande punten je je schuldig maakt, hoe groter de kans is dat je inderdaad schadeplichtig wordt gesteld.

Een voorbeeld

Het bovenstaande wil ik graag illustreren met een voorbeeld. Een oud-werknemer van een verzekeringsbedrijf start zelf een soortgelijke onderneming. Hij is niet gebonden aan een relatie- of concurrentiebeding, waardoor hij na het dienstverband in principe vrij is om de concurrentie met zijn oud-werkgever aan te gaan.

Dit wil hij graag en hij doet het dan ook. Maar beide bedrijven zijn zeer specialistisch en richten zich op exact dezelfde doelgroep. De oud-werkgever kende voordat de werknemer uit dienst ging nauwelijks concurrentie - nu ineens wel. De rechtbank denkt dat de werknemer kennis over zijn doelgroep enkel heeft opgedaan tijdens het dienstverband.

Daarbij vormde hij het gezicht van het bedrijf en had hij er bewust voor gekozen zich op dezelfde doelgroep te richten. Ookschreef hij klanten van de oud-werkgever gericht aan. Hij heeft zich bewust gemanifesteerd als directe concurrent en daarom is er volgens de rechtbank sprake van onrechtmatige concurrentie. En dus is-ie schadeplichtig, ook al heeft hij nooit een relatie- of concurrentiebeding gezien.

Lees ook: Stappenplan: wat te doen bij dreigend baanverlies?

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Is dit is het juiste moment om aandelen te kopen?

Het maakt niet uit wannéér je instapt. Áls je maar instapt. Lees verder ›