IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoe modaal ben jij?

Je kent 'm wel: Jan Modaal, een doorsnee Nederlander met een modaal inkomen. Maar hoe modaal ben jij eigenlijk, en wat betekent dat precies?

Hoe modaal ben jij?
Het modaal inkomen is momenteel, in 2014, 33.500 euro per jaar. Wanneer je hier het vakantiegeld (8 procent) van af haalt, en het bedrag vervolgens door twaalf deelt, kom je uit op een bruto maandbedrag van 2585 euro. Verdien je meer dan dit, bruto per maand, dan verdien je meer dan Jan Modaal. Met 5170 per maand zit je op twee keer modaal.

Meest voorkomende inkomen
Wat is dat dan, een modaal inkomen? 'Modaal' is afgeleid van het woord modus. Binnen een frequentieverdeling is de modus het getal dat het vaakst voorkomt. Een modaal inkomen kan dus worden gezien als het meest voorkomende inkomen.

Een precieze berekening van het meest voorkomende inkomen zou je krijgen wanneer je alle arbeidsinkomsten van alle Nederlanders op een rij zou zetten en hier het meest voorkomende bedrag uit zou filteren. Dit bedrag is het statistisch modaal inkomen.

Bruto modaal inkomen
Nu is het niet zo dat het modaal inkomen waarover in economisch nieuws, rekenmodellen en overheidsbepalingen wordt gesproken, een letterlijke, precieze weergave is van het meest voorkomende inkomen in Nederland.

Het gaat dan dus niet om het statistisch modaal inkomen. Wanneer er over het modaal inkomen wordt gesproken, wordt over het algemeen het bruto modaal inkomen bedoeld.

Het Centraal Planbureau (CPB) maakt ieder jaar een berekening van het bruto modaal inkomen. Miriam Gielen, medewerker publieke financiën bij het CPB, vertelt hoe dat gebeurt: “We voorspellen het bruto modaal inkomen door 79% van het gemiddelde inkomen te nemen. Dit percentage is bepaald aan de hand van een historische cijferreeks. We ronden we af op vijfhonderd euro. Dit gemiddelde inkomen komt uit een steekproef van huishoudens. We rekenen met huishoudens uit het Inkomens Panel Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.”

Volgens Gielen is het bruto modaal inkomen een goede benadering van het precieze statistisch modaal inkomen. Het bruto modaal inkomen wordt gebruikt als referentiepunt om inkomenseffecten van overheidsmaatregelen te bepalen.

Gerelateerde Tools