IEXGeld

Dossiers

Profiel

Checklist: de beste spaarrekening uitkiezen

In Nederland staat er 340 miljard euro op spaardeposito's. Dat spaargeld wil graag veel rente ontvangen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er vergelijkingssites die binnen een minuut de hoogste rente aanwijzen, maar bij het selecteren van een spaarrekening komt meer kijken dan alleen maar even de hoogste actuele rentevergoeding googlen.

Natuurlijk, er is niks mee om van spaarrente.nl je vertrekpunt te maken, op zoek naar een parkeerplaats voor je opgebouwde vermogen. Maar het verleden heeft ook wel uitgewezen dat de hoogste rente niet altijd een verstandige keus bleek.

1. Spaarrekening of spaardeposito?

Bij een spaardeposito ligt de rente die je krijgt hoger dan bij een gewone spaarrekening. Dat kan al gauw een procent per jaar schelen. Maar daar staan wel de nodige beperkingen tegenover. Bij een deposito wordt het geld weggezet tegen een vooraf bepaalde looptijd, bijvoorbeeld vijf jaar. Vroegtijdig geld opnemen of beëindigen is niet altijd mogelijk en als het kan zijn daar flinke kosten aan verbonden. Ook is er vaak sprake van een minimale inleg en is 'online bankieren'  niet altijd mogelijk. Die beperkende voorwaarden kunnen, zeker in onzekere tijden, een belangrijke rol spelen. Het is zaak die van tevoren goed in kaart te brengen en zorgvuldig te overwegen of dat de extra rente waard is. 

2. Niet alle spaarrekeningen zijn gelijk

Wie kiest voor laagdrempelig sparen zonder minimuminleg of vaste looptijd, via een 'gewone'  spaarrekening, moet ook niet de fout maken om te denken dat het enige verschil zit in een paar tienden van een procent van de rentevergoeding. Ook hier zit het verschil in de voorwaarden:

  • is een eenmalige inleg mogelijk?
  • is er verschil tussen de effectieve rente en de nominale rente (door een maandelijkse renteuitkering)?
  • is er sprake van een verplichte maandelijkse storting?
  • is internetbankieren mogelijk?

En dan zijn er nog andere beperkingen denkbaar. Soms moet het geld minimaal een jaar op de rekening staan om de getoonde rente te ontvangen, soms is er een rentedrempel (minimaal X euro voordat het renteniveau dat getoond wordt echt geldt) en bij sommige buitenlandse partijen is de informatievoorziening niet in het Nederlands beschikbaar. Kortom, vraag naar de voorwaarden. Die doen er echt toe.

3. Is mijn spaargeld veilig?

In Nederland is er het Depositogarantiestelsel, dat spaartegoeden beschermt tot een bedrag van 100.000 euro per persoon (2 ton dus bij een rekening op twee namen). Wie meer bij elkaar spaart, moet dat verdelen over meerdere banken. Voorwaarde is wel dat de bank aangesloten is bij het depositogarantiestelsel. De meeste in ons land actieve banken zijn hierbij aangesloten. Uiteraard kun je dat bij de betreffende bank opvragen, maar De Nederlandsche Bank maakt het makkelijker door het register online te zetten. 

4. Wat levert sparen mij op?

De verwachtingen zijn snel te hoog gespannen. Sparen levert historisch gezien tussen de 1 en 5% op. Maar daarvan moet de inflatie worden afgetrokken (historisch gezien circa 3% in Nederland). En dan geldt sinds 2001 nog de vermogensrendementsheffing, waarbij de overheid 30% opeist van een rekenrendement van 4%. De overheid schraapt daarmee 1,2% af van de rentevergoedingen op spaargeld, zodra het saldo meer dan 21.139 euro bedraagt. 

De overheid rekent daarbij met het vermogen per 1 januari en niet, zoals tot een paar jaar geleden het geval was, met het gemiddeld spaarsaldo in een kalenderjaar (eindsaldo + beginsaldo / 2). Van het vermogen per 1 januari wordt de belastingvrije 21.139 euro vanaf getrokken. Wat overblijft is het belastingplichtig. De overheid rekent met een fictief vast rendement van 4% over dat bedrag, waarvan zij weer 30% in rekening brengt.

5. De belastingdienst is (soms) je beste vriend

De fiscus heeft waar het sparen betreft twee gezichten. Wie 'groen' spaart, kan rekenen op een goedkeurend knikje van de belastingdienst. Het geld dat via een groene spaarrekening wordt gespaard,wordt door de bank tegen lager dan normale rente uitgezet voor duurzame projecten. De vrijstelling voor vermogensrendementsheffing ligt bij groen sparen op 56.420 euro, en in het geval je een fiscale partner hebt zelfs op het dubbele niveau.

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Beleggen in obligaties voor beginners

Wat is een obligatie en is het verstandig om erin te beleggen? IEX-redac... Lees verder ›