IEXGeld

Dossiers

Profiel

Checklist: erfbelasting afdragen

Een erfenis komt nooit alleen, maar altijd met een blauwe envelop. Om je zoveel mogelijk rompslomp te besparen staan hieronder de belangrijkste punten waar je op moet letten als het gaat om de fiscale afwikkeling van de erfenis.

Let op: als je een erfenis krijgt en hem aanvaard, ben je ook verantwoordelijk voor het betalen van de schulden. Dus kijk eerst of het slim is om de erfenis direct zuiver te aanvaarden (dus inclusief alles) of juist beneficiair. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Als er schulden zijn, ben je als erfgenaam hiervoor dan niet aansprakelijk. Zijn er niet voldoende bezittingen om de schulden te betalen? Dan hoef je het tekort niet zelf bij te betalen. Maar je mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden, volwassenen moeten dit aangeven.

Je kunt een erfenis ook weigeren. Dan krijg je niks, maar ben je ook nergens verantwoordelijk voor. Dit moet je binnen drie maanden na het overlijden van diegene van wie je de erfenis mogelijk krijgt, beslissen. Dit heet ook wel het recht van beraad. Bij verwerpen of beneficiar aanvaarden moet je een verklaring afgeven bij de rechtbank. Dit kost geld. Iets meer dan 100 euro.

Maar als je de erfenis aanvaard, wat dan? Je wordt dan:

  • samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene.
  • samen met de andere erfgenamen eigenaar van de bezittingen en schulden van de overledene. Je treedt dan vermogensrechtelijk in de persoon van de overledene.

Check ook: Erf je schulden? Aanvaarden is niet verplicht

1. De Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt na het overlijden zo snel mogelijk eenaangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet) naar de erfgenamen. Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting.

Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald; de erfbelasting. Een aangifteformulier wordt door de Belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Het is wel mogelijk uistel aan te vragen hiervoor.

Hoeveel belasting je moet betalen als je een erfenis ontvangt, hangt helemaal af van de relatie met de gever.

Relatie met overledene, u bent: Bedrag vrijstelling 2013
partner 616.880 euro
(klein)kind 19.535 euro
ouder 46.266 euro
kind met hanicap 58.604 euro
andere efgenaam 2.057 euro

Bron: Belastingdienst 2013.

De Belastingdienst heeft een tool voor het berekenen van erfbelasting.

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de overledene lange tijd in het buitenland woonde (+10 jaar), betaal je geen belasting over de erfenis.

2. Rekenen

De waarde van de erfenis bepaal je door de schulden af te trekken van de bezittingen. Denk bij bezittingen aan: cash geld (check ook de kluis), lopende bankrekening, spaarrekening, effectenrekening en -depot, huis, auto, bijzondere huisraad, sieraden, antiek. En wat zijn de schulden op de dag van overlijden? Denk aan: hypotheek, leningen, belastingschuld, achterstallige betalingen, credit card-afrekeningen.

En dan ben je er nog niet. De totale waarde van de bezittingen moet je opgeven bij de Belastingdienst. Dus heeft u een auto geerfd, dan moet je via de Bovag of een autoverkoopsite opzoeken wat die auto nu waard is en daarover betaal je belasting. Bij het erven van een huis is een taxateur nodig en bij kunst of antiek kan een verzekeringspolis je de nodige inzichten geven over de waarde van het verkregen goed.

3. Ruzie?

Het zal niet de eerste keer zijn dat er in een familie knetterende ruzie uitbreekt over een erfenis. Dit kun je voorkomen door de tijd te nemen om de spullen te verdelen, goed met elkaar te overleggen, een goede verdeling af te spreken en niet bang te zijn om waardevolle spullen te laten taxeren. Kost geld, maar schept ook duidelijkheid in de discussie over wie wat mag hebben.

4. Gemachtigde

Meestal wordt ook een erfgenaam aangewezen als gemachtigde om praktische zaken te regelen. Met z'n allen steeds naar de bank, is zo omslachtig. En hij of zij kan ook aangifte doen namens Lukt het niet om er samen zonder ruzie uit te komen, schakel dan een onafhankelijke partij in zoals een notaris (een testamentair executeur) om de erfenis af te wikkelen. Deze executeur kan trouwens ook door de erflater vooraf zijn aangesteld.

5. Wat houd je over?

Als alle rekeningen zijn betaald, inclusief die van de uitvaartonderneming, de belastingaangifte is verstuurd, eventueel de kosten voor het afwikkelen van de erfenis zijn betaald en de spullen zijn verdeeld, dan kan het resterende vermogen onder de erfgenamen worden verdeeld.

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in

Lees ook:

Dit verandert er vanaf 1 januari 2024 in je portemonnee

Vanaf 1 januari gaat er een en ander veranderen in Nederland. Wat kan je... Lees verder ›