IEXGeld

Dossiers

Profiel

Is de Presidential Cycle-theorie een betrouwbare sentimentsindicator?

Beeld: ANP

Historisch gezien presteert de Dow Jones-index vaak ondermaats in het tweede jaar na aantreden van de president, om vervolgens in het derde jaar op te leven. Dit is gebaseerd op data over een periode van 127 jaar. Door dit verband spreken sommigen zelfs van een "Presidential Cycle-theorie''. Ook bij president Biden lijkt de markt zich aan de theorie te conformeren. 

Redenering Presidential Cycle-theorie

De Presidential Cycle-theorie gaat uit van een vast patroon in het sentiment op de aandelenmarkt gedurende de ambtstermijn van een Amerikaanse president. In de eerste twee jaar voert de president hervormingen door, omdat na de Congresverkiezingen beleid waarschijnlijk moeilijker goedgekeurd wordt. Deze drang veroorzaakt onrust op de beurs, waar beleggers in de regel niet van houden zodat de beurs achterblijft. 

In de tweede helft van de ambtstermijn is er vaak meer stabiliteit, doordat het Congres vaak na de midterms (deels) van partij wisselt, wat de kans op blokkering van plannen van de president vergroot. Daarnaast is de president in de tweede helft van de termijn veel bezig met herverkiezingen, waardoor maatregelen worden genomen om de economie te stimuleren. Dit werkt beleggers wederom in de hand.

Geldigheid

Uit een analyse van broker Charles Schwab over het koersverloop in de periode 1950-2016 blijkt dat het derde jaar van de ambtstermijn er voor de beurs uitspringt. In de overige jaren valt volgens de analyse geen patroon te herkennen. 

Mark Hulbert van MarketWatch deed uitgebreider onderzoek en bekeek het koersverloop van de Dow Jones-index sinds 1896 op kwartaalbasis. Wat opviel was dat vooral in de laatste drie kwartalen van het tweede jaar de beurs achterbleef ten opzichte van het gemiddelde. 

Omdat dit over een wel erg lange periode gaat, is het voor beleggers relevanter om de afgelopen 40 jaar onder de loep te nemen. Dan blijkt dat de beurs zich sinds Ronald Reagan het Witte huis betrad slechts in de helft van de gevallen conform de theorie gedroeg. Onder Trump kwam de theorie uit, onder Biden tot nu toe ook, maar onder Obama weer helemaal niet.  

Gevolgen midterm elections

Het tweede jaar van elk presidentschap valt samen met de midterm elections. Dan wordt er gestemd voor een nieuw Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de senaat. Zakenwebsite Forbes kwam tot de interessante bevinding dat ongeacht de partij van de president, de aandelenmarkt het best presteert bij een tussen beide partijen verdeeld Congres. Gemiddeld steeg de beurs in die omstandigheden met 12,9% per jaar. 

Opvallend is ook dat als de volledige macht bij de Republikeinse partij lag, het rendement jaarlijks 8% was en slechts 6,7% als de Democraten beide huizen hadden. Een Democratische president kan volgens deze statistieken alleen bovengemiddelde beursrendementen bezorgen bij een verdeeld Congres. 

Cycle-theorie onder Biden

De S&P 500 gedraagt zich onder president Biden grofweg volgens de Presidential Cycle-theorie. In het eerste jaar prima rendement na aantreden, terwijl in het tweede jaar de beurs achterbleef. Het derde jaar, dat we nu afsluiten, was uitstekend.

Ook verloren de Democraten bij de midterms de meerderheid in het huis van afgevaardigden, wat zorgde voor een verdeeld Congres dat zou moeten bijdragen aan een stijging van de S&P 500. Dit leidde zoals de theorie voorschrijft voor solide prestaties in het derde jaar. Biden zal vermoedelijk proberen de economie te stimuleren in verkiezingsjaar 2024, om de kans op een tweede termijn te vergroten. Dit kan voor de S&P 500 positief uitpakken. 

Causaal verband?

De statistieken moeten wel met een flinke korrel zout genomen worden. Zo is de dataset relatief klein, met 20 presidentschappen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook betekent een correlatie tussen marktsentiment en de zittingstermijn van de president niet dat er daadwerkelijk een causaal verband is. Er zijn veel externe factoren waar de president weinig aan kan doen. De AI-rally had zich bijvoorbeeld waarschijnlijk net zo goed in het tweede jaar van Bidens termijn kunnen voordoen. Ook de internetbubbel had destijds weinig met de president van doen. 

Daarnaast kunnen beleggers anticiperen op de theorie, waardoor de voorspellende waarde wordt aangetast. Tot slot bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst en is het eerder regel dan uitzondering dat de beurs afwijkt van de theorie. Daarom kunnen beleggers beter focussen op onderliggende prestaties van bedrijven.

De Presidential Cycle kan beter beschouwd worden als één van de factoren die het sentiment op de beurs bepalen.

Gerelateerde Tools