IEXGeld

Dossiers

Profiel

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: is die wel nodig?

De AFM oordeelde vorige week dat de kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beter moeten. De toetsen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat jij als klant weet wat je van zo’n verzekering kan verwachten. Maar heb je eigenlijk wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? En waar moet je op letten als je er een wil afsluiten? 

Als ondernemer kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarmee kom je in aanmerking voor een maandelijkse uitkering als je niet langer kunt werken. Zo’n verzekering dient dus als een financieel vangnet.

Hoge premies en veel uitsluitingen

Maar er is veel kritiek op de AOV, omdat de premies vaak erg hoog zijn en er veel uitsluitingen zijn. Er zijn dan ook niet veel ondernemers die deze verzekering hebben afgesloten. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat in 2017 nog geen 13% van de ZZP’ers een AOV heeft afgesloten. 

De keuze voor een AOV is bovendien persoonlijk: wellicht ben je parttime ergens in dienst, heb je een partner die ook verdient of heb je een buffer waarmee je de klap van een (al dan niet tijdelijke) periode van arbeidsongeschiktheid kan overbruggen.

Check ook: Fors besparen op je verzekeringen? 5 tips

Daarom zijn de kennis- en ervaringstoetsen ook zo belangrijk: daaruit moet onder meer blijken of een verzekering wel echt de moeite waard is voor jouw persoonlijke situatie. 

Omdat de toetsen volgens de AFM nu tekortschieten, is het verstandig om jezelf wat kritische vragen te stellen om zelf tot een oordeel te komen of een AOV wel de moeite waard is. Zo is het verstandig om na te gaan wanneer je met pensioen wil en welke periode je naar verwachting in het ergste geval moet overbruggen.

Zet ook je maandlasten op een rij en probeer overzichtelijk te krijgen of deze kosten in de komende jaren vermoedelijk gelijk blijven of misschien wel dalen of stijgen. 

Mogelijk verplichte AOV

Eerder dit jaar bereikten vakbonden en het kabinet overeenstemming over een verplichte AOV. Er wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel, waarin moet staan dat ZZP’ers zich rond 2024 verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De premie wordt vermoedelijk inkomensafhankelijk (naar schatting 8% van het inkomen) en fiscaal aftrekbaar. De verplichte AOV dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en maximaal 1.650 euro bruto per maand.

De maximale premie zal rond de 220 euro per maand liggen. Het UWV neemt de uitvoering en re-integratie voor zijn rekening.  

Volgens de vakbonden is een verplichte AOV noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd zouden voeren met ZZP'ers. Veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn voor werkgevers mede daarom relatief goedkoop. 

Op termijn kan het dus wel lonen om zelf een AOV af te sluiten, mocht er daadwerkelijk een verplichte verzekering komen: op die manier heb je namelijk zelf invloed op de voorwaarden, premie en uitkering. Bij een verplichte AOV is bijna alles al vastgelegd in de wet.  

Alternatief

Er is ook een goed en betaalbaar alternatief voor de AOV: een broodfonds. Dit is een constructie waarbij een groep ondernemers elke maand geld inlegt. Wie langer dan een maand ziek is, krijgt van de andere deelnemers een bedrag geschonken om in het levensonderhoud te voorzien. In dit artikel leggen we er meer over uit.

Lees ook: Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Een goedkoop alternatief

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›