IEXGeld

Dossiers

Profiel

Regels om te lenen worden strenger

Kredietverstrekkers scherpen de methode om te bepalen hoeveel een consument mag lenen komend jaar aan. Hierdoor loop je minder risico dat je meer leent dan eigenlijk verantwoord is.

De meeste kredietverstrekkers gebruiken een vaste methode om bij een verzoek tot een lening (zoals een persoonlijke lening of een consumptief krediet) vast te stellen hoe hoog de inkomsten en vaste lasten van de aanvrager zijn. Met behulp van deze leennormen kunnen zij bepalen hoeveel krediet iemand maximaal mag hebben om niet in financiële problemen te komen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) gaan deze regels vanaf 1 april aanscherpen, zo meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze willen hiermee de financiële situatie van consumenten beter in kaart brengen.

Ook kinderopvang, auto en eigen huis meegewogen

Zo zullen geldverstrekkers voortaan ook de kosten voor kinderopvang, de auto en de eigen woning meenemen in hun berekening. Dit zal er in de praktijk toe leiden dat het maximale bedrag dat je kunt lenen een stuk lager wordt.

Consumtenen die geld willen lenen, moeten na het betalen van rente en aflossing voldoende overhouden om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, zo is de achterliggende gedachte. Anders kunnen problematische schulden ontstaan.

De twee brancheorganisaties hebben de nieuwe leennormen opgesteld in overleg met de AFM en het Nibud. Aanleiding vormt onderzoek van AFM, waaruit diverse tekortkomingen in verantwoorde kredietverlening aan het licht kwamen.

Tijdelijke opslag

Zoals gezegd gaat de nieuwe maatregel op 1 april in. Om te voorkomen dat consumenten zich voor die tijd te diep in de schulden steken, komt er een overgangsregeling. Vanaf 1 januari geldt een opslag bij het vaststellen van de leennorm. De hoogte hiervan varieert per gezinssituatie. Voor alleenstaanden loopt de opslag uiteen van 275 euro (voor alleenstaanden zonder kinderen) tot 451 euro (met kinderen). Voor paren varieert de opslag van 326 euro (voor kinderloze paren) tot 408 euro (stellen met kinderen).

Lees ook: Rood staan is nu goedkoper. Maar pas hier wel voor op

 

Lees ook:

Zo bespaar je op streamingdiensten

Voorkom onnodige kosten. Lees verder ›