IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit verandert er per 1 juli

De meeste veranderingen die je portemonnee raken, vinden plaats op 1 januari. Maar ook op 1 juli vinden vaak de nodige wijzigingen plaats.

De meest in het oog springende veranderingen hebben natuurlijk betrekking op de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de heropening van sportscholen, sportkantines, welnesscentra en casino's en de versoepelde normen voor samenkomsten binnen en buiten, zoals bezoeken aan musea of de bioscoop.

Maar er worden ook enkele maatregelen genomen die je portemonnee kunnen raken. We zetten de vijf belangrijkste op een rij.

Aangepaste BPM-tarieven

Wie een auto, bestelbus of motor koopt, betaalt hierover belasting: BPM. De tarieven voor deze aanschafbelasting hangen af van de CO2-uitstoot. Hoe vervuilender je auto is, hoe meer belasting je verschuldigd bent.

Vroeger werd voor het bepalen van de CO2-uitstoot gebruik gemaakt van de zogeheten NEDC-emissietest. Sinds september 2017 is de overheid overgestapt naar een nieuwe test: de WLTP-test. Deze zorgt in de praktijk in veel gevallen voor een hogere meting. Tot nu toe is de WLTP-waarde steeds teruggerekend naar de NEDC-waarde. Maar vanaf 1 juli worden de BPM-tarieven voortaan vastgesteld op basis van de nieuwe testmethode.

De overheid heeft wel toegezegd dat de overgang naar de nieuwe testmethode kostenneutraal is en dus per saldo niet mag leiden tot een lastenverzwaring. Maar er zullen wel auto's zijn waarvan de BPM omhoog gaat. Omgekeerd zijn er ook auto's die juist goedkoper worden in aanschaf, omdat de BPM omlaag gaat.

Er geldt wel een overgangsregeling voor automobilisten voor wie de wijziging nadelig uitpakt. Als de RDW het kenteken van je nieuwe auto al vóór 1 juli heeft afgegeven, maar de auto pas tussen 1 juli en 1 september op je naam wordt gezet, kun je gebruik maken van het oude, lagere tarief.

Langer geboorteverlof

Heeft je vrouw of vriendin een kind gekregen, dan heb je recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Je hebt dan recht op 70% van je salaris. Dit verlof wordt ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd.

Wil je hier gebruik van maken, dan moet je het verlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Dit aanvullende verlof volgt op het standaard geboorteverlof van vijf werkdagen.

Hoger minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog. Bij een volledig dienstverband heb je recht op 1.680 euro per maand ofwel 77,54 euro per dag.

Online inzage in patiëntendossier

Vanaf 1 juli heb je het rechtom online je medische gegevens in te kijken. Tot dan toe had je al wel het recht om je gegevens in de praktijk in te zien, maar nu moet dit ook digitaal mogelijk zijn.

Roken nog verder ontmoedigd

Tot slot wordt roken nog verder ontmoedigd. Het rookverbod geldt per 1 juli ook voor de e-sigaret met en zonder nicotine. Daarnaast moeten (e-)sigaretten, shag en andere rookwaren uit het zicht worden gehaald in supermarkten en krijgen alle sigarettenpakjes dezelfde kleur (donkergoen-bruin). De afschrikwekkende foto's blijven op de verpakking staan.

Lees ook: De 15 grootste veranderingen in je portemonnee in 2020

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

CPB: Verbied bitcoin en andere crypto's

Een crash is onvermijdelijk, dus het kabinet moet nu ingrijpen, vindt CP... Lees verder ›