IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoeveel ga jij er dit jaar echt op vooruit?

Bijna iedereen heeft dit jaar meer te besteden, zo blijkt uit een doorrekening van het Nibud. Vooral werkenden met kinderen. Mensen met een uitkering en gepensioneerden zien hun koopkracht minder fors stijgen: vaak met minder dan 1%.

Door loonstijgingen en diverse fiscale tegemoetkomingen (zoals een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van het kindgebonden budget) zien werkenden met kinderen hun koopkracht met gemiddeld 1,5 tot 2,5% stijgen. Maar er zijn ook uitschieters naar boven.

Uitkering? Dan ga je er wat minder op vooruit

De uitkeringen zijn dit jaar ook verhoogd, maar deze blijven achter bij de loonstijggingen. Hierdoor is de koopkrachtstijging voor mensen met een uitkering en gepensioneerden wat lager: veelal minder dan 1%. Dit komt er concreet op neer dat zij per maand ongeveer 10 tot 20 euro meer te besteden hebben dan vorig jaar. Gepensioneerden hebben daarnaast de pech dat de pensioenen wederom niet worden gecorrigeerd voor inflatie.

Voor mensen met een lager inkomen zijn er wel enkele opstekers. Zo wordt de grens voor de huurtoeslag nu inkomensafhankelijk afgebouwd, waardoor meer huishoudens toch voor huurtoeslag in aanmerking komen. Ook hebben meer ouders recht op kindgebonden budget, omdat de inkomensgrens is verhoogd.

Lees ook: De 15 grootste veranderingen in je portemonnee in 2020

Gemiddelde prijsstijging is 1,6%

In de berekeningen zijn de onderzoekers uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 1,6% en een loonstijging van 2,8%.

Het Nibud heeft voor 100 verschillende types huishoudens in kaart gebracht hoe hun financiële plaatje er dit jaar uitziet. Deze kun je terugvinden op deze site.

Hieronder vind je de cijfers voor zeven veel voorkomende situaties. Zoals je kunt zien lopen de procentuele verschillen in koopkracht op van 0,9% tot meer dan 4%.

Hoeveel ga jij erop vooruit?

Met deze tool kun je een indicatie krijgen van jouw situatie. Bedenk wel dat je koopkracht niet alleen afhangt van maatregelen van de overheid en de prijsontwikkeling. Als je bijvoorbeeld van baan verandert, werkloos of arbeidsongeschikt raakt, gaat scheiden of trouwen, kinderen krijgt of je kinderen gaan studeren, heeft dat vaak een nog grotere impact op het bedrag dat je kunt uitgeven aan je boodschappen.

Check ook: 3 simpele tips om je financiële doelen voor 2020 te halen

Gerelateerde Tools

Reacties

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

  1. zadelpijn 25 januari 2020 10:25 1
    Bij al deze berekeningen is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de vaste kosten voor wonen. In alle gemeenten is sprake van stijgingen van de OZB in sommige gevallen met 25%, de rioolbelasting en tal van andere gemeentelijke belastingen, omdat het rijk minder uitkeert aan het gemeentefonds. Als gevolg daarvan stijgen ook de kosten van sportclubs en cultuurdeelname die nu minder gesubsidieerd wordt. Ook stijgt de belasting van het waterschap met meer dan de inflatie. Dit soort berekeningen zouden standaard met deze kostenstijgingen rekening moeten houden omdat pas daarna duidelijk wordt wat je echt overhoud.

1 Reactie Omhoog ↑

Lees ook:

Je geld opbergen in een kluis: wat kost dat?

Weegt een kluis op tegen een negatieve rente op je spaarrekening? Lees verder ›