IEXGeld

Dossiers

Profiel

Meer kansen door verhoogde NHG-grens

De verhoging van de NHG-kostengrens per 1 januari 2019 biedt meerwaarde voor een grotere groep starters, doorstromers en oversluiters. Op deze manier wordt woonfinanciering voor mensen toegankelijker en betaalbaarder en draagt NHG bij aan een goed functionerende woningmarkt, schrijft NHG zelf in het persbericht bij de kwartaalcijfers

Check: NHG premie in 2019 verlaagd

Dat was ook al te zien in 2018, toen hebben meer woningeigenaren dan in het jaar ervoor gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels NHG hun klantsituatie te verbeteren. Zij profiteren van lage rente tarieven voor leningen met NHG. Door de lagere hypotheekrente wordt een annuïtaire lening met NHG sneller afgelost dan dezelfde lening zonder NHG. Hierdoor wordt het risico op een restschuld beperkt.

NHG-garanties nam af

Het totaal aantal NHG-garanties nam in het vierde kwartaal van 2018 jaar-op-jaar met 6,2% af. Het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG heeft gesloten voor de aankoop van een woning daalde in het vierde kwartaal van 2018 jaar-op-jaar met 15,5%. Deze afname werd veroorzaakt door een combinatie van de sterke stijging van de huizen prijzen in de tweede helft van 2018, de NHG-kostengrens van 265.000 euro en de jaar-op-jaar daling van het aantal verkochte bestaande woningen.

In het vierde kwartaal hebben van de 3.300 huishoudens in de categorie ‘NHG overige’ (met daarin onder andere ook de 1-euro oversluitingen) 2.600 hun hypotheek naar NHG over gesloten. Het aandeel van het aantal gemelde garanties voor de aankoop van een woning in het totaal aantal gemelde garanties daalde van 85,7% in het laatste kwartaal van 2017 naar 77,2% in het laatste kwartaal van 2018.

NHG-Kostengrens volgt gemiddelde koopsom

De NHG-kostengrens bepaalt de maximale koopsom van onderpanden om in aanmerking te komen voor NHG-leningen: voor aankopen zonder energiebesparende maatregelen was dit maximum in 2018 265.000 euro. In 2019 wordt deze grens verhoogd naar 290.000 euro. Tot 2017 werd de maximale koopsom berekenend door uit te gaan van de NHG-kostengrens en de bijkomende kosten.

Bekijk ook: Vooruitblik 2019: Zorgwekkende trend woningmarkt

In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een beroep gedaan op NHG na een onvermijdelijke verkoop van de woning met verlies; dit is ruim een halvering ten opzichte van vorig jaar en circa driekwart promille van het aantal actieve garanties ultimo 2018.

Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag daalde jaar-op-jaar met ruim 20% tot circa 17.900 euro. NHG blijft zich inzetten op enerzijds het voorkomen van betalingsachterstanden en anderzijds het behoud van de woning. Daarnaast kan NHG door structurele aandacht voor de kwaliteit van dossiers in samenwerking met geldverstrekkers een hoog aantal van de verliesdeclaraties uitkeren en een hoge pay-out ratio blijven realiseren

Ontwikkelingen waarborgfonds

In 2018 is het garantievermogen toegenomen naar in totaal 1,255 miljard euro. Ondanks de daling van het aantal nieuwe garanties leidden de borgtochtprovisie-inkomsten van nieuwe garanties tot een toename van het garantievermogen, omdat tegelijkertijd zowel het aantal verliesdeclaraties als het gemiddelde verliesbedrag afnamen.

De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om woningeigenaren ook in de toekomst te ondersteunen bij problemen en onder ongunstige conjunc turele omstandigheden toenemende verliezen te kunnen opvangen.

De verhoging van de NHG-kostengrens leidt er naar verwachting toe dat begin 2019 ruim 15% meer aankopen van bestaande woningen met NHG gefinancierd kunnen worden. Dat blijkt op basis van cijfers van het Kadaster. Deze extra ruimte voor de financiering van een hypothecaire lening met NHG kan niet alleen door starters, maar ook door doorstromers en oversluiters benut worden.

Bekijk ook: Dit wordt duurder in 2019

Lees ook:

Nationaal Koopstartfonds is sigaar uit eigen doos

Starters op de woningmarkt kunnen na de zomer iets gemakkelijker een hui... Lees verder ›