IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zorgpremie in dertien jaar tijd bijna 75% hoger

De zorgpremies van verzekerden die géén gebruik maken van hun (basis)zorgverzekering en dus niet het eigen risicobedrag betaald hebben, zijn in de afgelopen 13 jaar met bijna 75% gestegen.

Voor verzekerden die wel hun eigen risico opmaakten bedraagt de stijging inclusief dat eigen risico 68%. Dat blijkt uit het Special Item Zorgverzekeringen van MoneyView (pdf).

Uiteraard geldt dat verzekerden die elk jaar hun eigen risico opmaken in euro’s meer kwijt zijn dan verzekerden die geen enkele zorgvraag hebben, maar de toename van het totale bedrag op jaarbasis dat beide groepen kwijt zijn, valt uit in het voordeel van zorgvragers.

Wat verder opvalt zijn de prijsverschillen tussen basisverzekeringen. Zo kost de duurste naturapolis 28,45 euro per maand meer dan de goedkoopste. Bij restitutiepolissen is het maximale verschil 20,60 euro.

Bekijk ook: Dit wordt er bedoeld met een naturapolis

Prijsverandering

Ieder jaar blijven de zorgpremies weer stijgen, schrijft MoneyView. En dat merken we in onze portemonnee. Alleen in de jaren 2013 en 2014 was sprake van een (gemiddeld) kleine daling, maar toen werd het eigen risico verhoogd. Sinds 2015 laten de zorgpremies weer een stijgende lijn zien. Het eigen risico is sinds 2016 bevroren en bedraagt 385 euro per jaar.

Voor het verzekeringsjaar 2019 geldt dat de premies voor de basisverzekering met het verplichte eigen risico met gemiddeld 5,6% zullen stijgen. Voor 2018 was dat nog ongeveer 2%. Nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben de premies verhoogd.

Alleen Promovendum en Besured hebben de premies gelijk weten te houden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze aanbieders vorig jaar de premies met circa 10% hebben verhoogd.

Verschillen in premies

De verschillen in premies zijn groot. Zo bedraagt het verschil tussen de goedkoopste en duurste naturapolis 28,45 euro per maand. Achmea biedt met de labels Avéro Achmea, OZF, Pro Life en Zilveren Kruis de duurste naturapolis aan (126,95 euro). In prijs is deze naturapolis gelijk aan de restitutiepolis van VGZ.

Bij de restitutiepolissen is het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering 20,60 euro per maand. ONVZ vraagt de hoogste premie voor haar restitutiepolis (134 euro exclusief collectiviteitskorting).

De zorgpremies voor verzekerden die géén gebruik maken van hun (basis)zorgverzekering en dus niet het eigen risicobedrag betaald hebben, zijn in de afgelopen 13 jaar met 74% (2018: 65%) gestegen. Voor verzekerden die wel hun eigen risico opsoupeerden bedraagt de stijging inclusief dat eigen risico 68% (2018: 62%).

In de jaren 2014-2016 was bijna geen verschil te constateren tussen deze percentages. De bevriezing van het eigen risico valt daarmee duidelijk uit in het voordeel van verzekerden die jaarlijks het eigen risico opmaken.

Overstappen of niet?

In 2017/2018 stapten volgens Vektis 6,2% van de verzekerden over. Dit percentage ligt daarmee 0,2% lager dan het jaar daarvoor. Vanaf 2006/2007 is het overstappercentage elk jaar gestegen, tot in 2012/2013 met 7,2% het voorlopige hoogtepunt werd bereikt.

Bekijk ook: Klant de pineut bij lijfrente

In de jaren daarna is het overstappercentage licht gedaald en redelijk stabiel gebleven rond de 6,5%. Zorgverzekerden zijn redelijk trouw aan hun zorgverzekeraar. Zo is 61% van hen nog nooit overgestapt. Zeker 21% van de Nederlanders is één keer overgestapt en 17% twee keer of vaker.

De overstappers zorgen soms voor grote veranderingen in het aantal zorgverzekerden per zorgverzekeraar. Zo zag Stad Holland het afgelopen jaar het aantal verzekerden stijgen met 15,8%. De partijen met de grootste dalingen zijn VGZ (-7%), Nationale-Nederlanden (voorheen Delta Lloyd, -7.9%) en FBTO (-10.4%).

Zorgverzekeringen langs de meetlat

Ieder jaar houdt MoneyView de zorgverzekeringen langs de meetlat om de beste prijs-kwaliteit te bepalen. Dit zijn de resultaten voor 2019.

De vijf sterren voor prijsstelling van de basisverzekering-naturapolis gaan dit jaar naar:

 • Zekur (Gewoon Zekur)
 • ZieZo (Selectief)
 • Univé (Zorg Select Polis)

Vijf sterren voor de prijsstelling van basisverzekering-restitutiepolis zijn voor

 • FBTO (Restitiepolis)
 • Zekur (Gewoon Zekur Vrij)

Voor wat betreft de Voorwaarden voor aanvullende ziektekostenverzekeringen gaan vijf sterren naar:

 • De Amersfoortse (AV Optimaal)
 • Nationale-Nederlanden (AV Top)
 • ONVZ (AV Topfit)

Vijf sterren voor de Voorwaarden van aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde zijn toegekend aan

 • De Amersfoortse (TV Optimaal)
 • Avéro Achmea (TV Royaal)
 • Nationale-nederlanden (Tanden Gaaf 1500)
 • ONVZ (TV C en TV D)

Bekijk ook: Premieverschillen zorgverzekeringen nemen toe

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›